archiv detailpraha: kniha jiřího kuthana královské dílo za jiřího z poděbrad a dynastie jagellonců

Praha: Kniha Jiřího Kuthana Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců

Pod názvem Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců vychází první díl monumentálního projektu historika umění prof. Jiřího Kuthana, který zatím nejobšírněji seznamuje s uměním a architekturou v Českém království v druhé polovině 15. a první třetině 16. století.

V zemi, zdevastované občanskou válkou i zahraničními intervencemi, přinesla vláda Jiřího z Poděbrad, Vladislava II. Jagellonského a jeho syna Ludvíka politický klid, hospodářskou prosperitu a kulturní rozkvět. Počátky byly poměrně skromné.

Když si třicetiletý Vladislav nechal přebudovat své sídlo na hradě Křivoklát, lze výsledek, co do kvality, porovnávat jen s obyčejným průměrem. Nároky však postupně stoupaly až k nejvyšším metám. Když v roce 1504 chtělo norimberské poselstvo uctít majestát Vladislava II., němečtí měšťané už dobře věděli, že zavděčit se mohou jen prvotřídním dílem, takže s sebou přivezli jako dar obraz od Albrechta Dürera.

Jiří Kuthan ukazuje, jak se krok za krokem Jagellonci snažili navazovat na kulturní odkaz velkolepé doby Karla IV. a Lucemburků (dostavba katedrály) a postupně do Prahy přilákali umělce a architekty, kteří patřili k velikánům střední Evropy. Géniem mezi nimi byl Benedikt Ried. České království bylo na přelomu 15. a 16. století stavovskou monarchií a její politiku i kulturu ovládala vedle krále vlivná skupina aristokratů, jejichž uměleckým zakázkám věnuje Kuthan druhou polovinu své šestisetstránkové knihy.

Největším přínosem autorova pojetí je syntéza, nikoliv analýza. Kuthan shrnul množství dílčích studií do jednoho celku, který nabízí přehled dějin umění a architektury, jenž byl dosud jen naznačen, především knihou početného autorského kolektivu, kterou vydal v roce 1984 Odeon pod názvem Pozdně gotické umění v Čechách. Kuthan nezapře, že jeho oborem je architektura - malba, sochařství a užité umění zůstávají trochu ve stínu pozornosti, nicméně cílem bylo zmapovat umělecké zakázky, tedy „královské dílo", a dodejme i „aristokratické", což se povedlo.

Vůbec poprvé je umělecké dění v Českém království za vlády Jagellonců dáno do souvislostí s velkými kulturními počiny v Polsku, Rakousku, Německu a bývalém Uherském království. Zejména příbuzenský vztah k uměnímilovnému císaři Maxmiliánovi I. byl inspirativním podnětem pro dvorskou kulturu Jagellonců a jejich aristokratických spojenců. Škoda jen, že v tomto ohledu je celá složitá problematika vzájemných vlivů a vazeb jen skicovitě naznačena.

 

PhDr. Peter Kováč

 

Jiří Kuthan: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Filozofická fakulta UK v Praze, Togga, 616 stran, 1490 Kč.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru