archiv detailpraha: karel iv. na dvojím trůně profesora jaroslava čechury

Praha: Karel IV. Na dvojím trůně profesora Jaroslava Čechury

K sedmistému výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. vyšlo během prvních dvou měsíců roku 2016 hned několik publikací, mezi nimiž nejvíce vyniká nové vydání populárně naučné knihy předního českého historika Jaroslava Čechury nazvané „Karel IV. Na dvojím trůně“, které připravilo nakladatelství Rybka Publishers. Kniha vznikla již v roce 1998, kdy jsme si připomínali různé historické události s osudovou osmičkou na konci.

Čechura, jenž je mimo jiné spoluautorem pěkné životopisné encyklopedie o Lucemburcích (společně s Václavem Žůrkem, Veduta, České Budějovice, 2012), dává hned na začátku najevo, že se nejedná o odbornou publikaci se sáhodlouhým poznámkovým aparátem, ale o knihu, která má představit nejširší veřejnosti život a dílo jednoho z nejvýznamnějších vladařů českého i evropského středověku. Tomu je přizpůsoben i text, který je velice čtivý a dobře srozumitelný.

Nejedná se o klasický životopis, i když autor v některých pasážích postupuje chronologicky, a líčí panovníkův život od jeho narození až po velkolepé pohřební obřady. Naopak je zřejmá snaha představit Karla IV. z mnoha různých úhlů pohledu, takže nejen jako panovníka a politika, ale i jako vzdělance, literáta, zakladatele, budovatele a milovníka umění. Je sympatické, že Čechura představuje nejvýznamnějšího Lucemburka na našem trůnu i jako smrtelného člověka z masa a kostí, který měl vedle svých silných stránek i své slabiny.

Autor si podrobněji všímá jeho mládí a dospívání, které mělo vliv na jeho život i panování. Svou roli hrál bezesporu i komplikovaný vztah k otci a odloučení od matky. Přesto se z Karla stal prozíravý a racionální vladař, který téměř vše podřizoval své panovnické a dynastické ideologii. Svědčí o tom hlavně jeho státnické a zakladatelské dílo.

Mimořádná pozornost je věnována Karlovu vztahu k ženám, pro něž měl velkou slabost. Nesvědčí o tom jen jeho čtyři manželství, která byla převážně motivována politicky, ale i řada dalších zmínek v dobových pramenech.

Společně s autorem můžeme zavítat i na císařský dvůr a ve stručnosti se obeznámit s jeho fungováním. Karel IV. je představen i jako významný mecenáš, což souvisí s jeho osobními zálibami, především pak sbíráním relikvií. Čechurovým prostřednictvím můžeme nakouknout i do nejposvátnějších prostor hradu Karlštejn, hlavně unikátní kaple sv. Kříže. Pozornost je věnována i Karlově poslední oblíbené rezidenci v braniborském Tangermünde, která byla zničena za třicetileté války.

Karel IV. byl na svou dobu výjimečně literárně činný. Jeho nejznámějším dílem je bezpochyby vlastní životopis (Vita Caroli). Vedle „spisů“, které sám napsal či nadiktoval, existuje ale i několik literárních děl, která sám objednal. Jedná se zejména o díla kronikářská, na jejichž vyznění měl panovník velký zájem.

Určitě lze s autorem souhlasit, že nejen Karel IV., ale i další u nás vládnoucí Lucemburkové (Jan Lucemburský, Zikmund Lucemburský) byli velice schopnými vládci, což se však více zdůrazňuje až v posledních letech. V jejich stínu tak bohužel stále zůstává Karlův nejstarší syn Václav IV., který se snad většího docenění dočká v roce 2019, kdy se bude připomínat šest set let od jeho úmrtí.

Součástí nového vydání je mimořádně bohatá barevná obrazová příloha (celkem 72 stran) a aktualizovaný seznam pramenů a základní literatury. Zájemci o další četbu budou seznamem asi zklamáni, uvedeny jsou totiž jen ty nejzákladnější a nejdostupnější tituly.

Čechurova kniha „Karel IV. Na dvojím trůně“ je pěkným shrnutím toho nejdůležitějšího, co bychom měli vědět o tak výjimečné osobnosti, kterou římský císař a český král Karel IV. bezpochyby byl. Kniha si jistě najde své čtenáře, kteří po jejím přečtení sáhnou po odborných pracích, které již vyšly, respektive letos ještě určitě vyjdou.

 

Marek Zágora

 

Jaroslav Čechura, KAREL IV. Na dvojím trůně, Rybka Publishers, Praha 2016, 229 stran, s obrazovými přílohami 304 stran, doporučená cena 298 Kč

 

Obsah:

Úvodem

Kralevic Karel – dobrodružství mladého Lucemburka

Otec a syn

Karel IV. a císařská koruna

Karel IV. – státník a zakladatel

Ženy v životě Karla IV. (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Eliška Pomořanská)

Na císařském dvoře

Karel IV.: vášnivý sběratel a štědrý dárce

Císař spisovatel

Obtížné dědictví aneb otec a tři synové

Osobnost Karla IV. v proměnách staletí

 

Internet:

http://www.rybkapub.cz/rybka/eshop/0/0/5/178-Jaroslav-Cechura-KAREL-IV//description#anch1


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru