archiv detailpaderborn: doprovodné publikace k výstavě credo. christianisierung europas im mittelalter (die zweibändige publikation zur ausstellung credo. christianisierung europa sim mittelalter)

Paderborn: Doprovodné publikace k výstavě CREDO. Christianisierung Europas im Mittelalter (Die zweibändige Publikation zur Ausstellung CREDO. Christianisierung Europa sim Mittelalter)

Letos uplynulo 1 700 let od vydání proslulého milánského ediktu římského císaře Konstantina Velikého, kterým začalo být v římské říši tolerováno křesťanství. Nejen tuto významnou událost připomíná unikátní výstava nazvaná „Credo - Christianisierung Europas im Mittelalter", která je k vidění v Paderbornu, a pro všechny zájemce je otevřena až do 3. listopadu 2013.

Výstava CREDO přináší kulturně-historický přehled dějin křesťanství od jeho rozšíření v římské říši, přes christianizaci Galie, Irska a Anglosasů až po pokřesťanštění Skandinávie, Polska a misie do Pobaltí.

Výstava se koná celkem na třech místech. První část nazvaná „Lux mundi"je k vidění v padernbornském Diecézním muzeu. Začíná rozšířením křesťanství, jež se nakonec stalo státním náboženstvím římské říše. Misionáři pak šířili křesťanství dál do Franské říše, Irska, Anglie a Skandinávie.

Druhá část - „In hoc signo" - je nainstalována v místní císařské falci. Jejími hlavními „hrdiny" jsou Karel Veliký a Ota Veliký, kteří při rozšiřování svých území šířili rovněž křesťanskou víru, bohužel většinou násilím.

Poslední část nazvanou „Quo vadis?" můžeme vidět v paderbornské Městské galerii. Přibližuje pohled na středověkou christianizaci očima pozdějších staletí.

K podnětné výstavě vyšla dvoudílná reprezentativní doprovodná publikace. První monumentální svazek obsahuje eseje početného mezinárodního týmu odborníků, který se spolupodílel na přípravě celého výstavního projektu. Druhý, ještě monumentálnější svazek je pak samotným katalogem, v němž je představeno několik set exponátů z více než dvaceti pěti zemí (celkem 713 katalogových hesel). Každá položka má svou barevnou fotografii, některé dokonce přes celou stranu, resp. dvoustranu (např. iluminované rukopisy).

Představeny jsou mimo jiné nejstarší doklady křesťanského umění a architektury, písemnictví i knižního umění. Vedle nich jsou pak zcela poprvé prezentovány nálezy spjaté s pohanskými kultovními místy.

Jednotlivé statě prvního monumentálního svazku jsou velice podnětným čtením. Celkově lze konstatovat, že v takovémto rozsahu nebyla doposud problematika christianizace představena. Rovněž časový rozsah je mimořádný, ale nutný, protože je třeba pokrýt celé období christianizace ve středověku.

Erudované texty jsou věnovány většinou christianizaci konkrétních oblastí či jednotlivým problémům. Některé ale přibližují i významné osobnosti, které se na christianizaci významně podílely (kupř. Karel Veliký).

Zajímavé je hledat v obou svazcích zmínky o christianizaci Velké Moravy a Čech. Očekávalo by se, že se na textech o christianizaci českých zemí podíleli přímo čeští historici. Bohužel tomu tak není a je to docela na škodu.

První rozsáhlejší pasáže nalezneme v příspěvku Michaela Grünbarta „Missionen in Byzanz". Autor vyzvedává především osobnost Konstantina - Cyrila, přibližuje jeho život od dětství přes misijní působení na Moravě až po jeho smrt v únoru 869. Následnému působení jeho staršího bratra Metoděje je věnována bohužel menší pozornost. Výklad končí Metodějovou smrtí 6. dubna 885. Grünbart docela často cituje pasáže z Vita Constantini.

Následující text Matthiase Hardta je přímo věnován christianizaci středovýchodní Evropy („Die Christianisierung Ostmitteleuropas"). Větší pozornost je dána Velké Moravě a působení Konstantina a Metoděje. Hardt nekončí svůj výklad Metodějovou smrtí, nýbrž přibližuje i pád Velké Moravy pod tlakem maďarských kmenů.

Část jeho příspěvku je věnovaná také Čechám. Začíná rokem 845 křtem čtrnácti českých duces, k němuž došlo v Řezně. Poté se věnuje osobnosti prvního historicky doloženého Přemyslovce Bořivoje, jenž byl pokřtěn Metodějem na Velké Moravě. Bořivojovu smrt pak mylně klade do roku 895. Vyzvedává i další česká knížata, zejména pak knížete Václava, z něhož se po smrti stal postupně zemský patron.

Významným mezníkem je pro Hardta zřízení pražského biskupství, jehož založení ale klade mylně do roku 976. Zmiňuje i povýšení biskupství na arcibiskupství, opět se ale plete v roce, uvádí rok 1346.

V závěru správně dokládá, že křesťanství nemělo v českých zemích snadnou úlohu. Česká knížata musela dlouho bojovat proti pohanským přežitkům. Na druhé straně měla vliv na šíření křesťanství do dalších slovanských zemí. Jako příklad uvádí Hardt Polsko, za jehož knížete Měška I. se provdala dcera Boleslava I. Ukrutného Dobrava.

V monumentálním katalogu je přímo jedna část věnovaná christianizaci Čech. Celkem osm katalogových hesel uvozuje text Wolframa Zieglera „Die Christianisierung Böhmens", v němž přibližuje především šíření křesťanství od 9. do konce 11. století. Zmiňuje ale i povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

Na rozdíl od Hardta uvádí správně, že kníže Bořivoj vládl do roku 889, kdy zemřel, avšak hned v následující větě tvrdí, že byl pokřtěn Metodějem na Velké Moravě někdy mezi léty 880 až 894.

Ze samotných katalogových hesel jistě zaujme obsáhlá položka číslo 446 představující předměty nalezené v tzv. knížecím hrobu z Kolína nad Labem. V hrobě, který byl objeven v roce 1864, byli pohřbeni dva lidé, muž a žena. Výbava hrobu pak svědčí o jejich mimořádném postavení. V hrobě byly nalezeny mimo jiné meč, sekera, ostruha a také několik gombíků. Z dalších hesel si větší pozornost zaslouží také popis starých hranic pražské diecéze z roku 1086.

Na výstavě je k vidění také několik počítačových rekonstrukcí raně středověkých hradišť. Mezi nimi najdeme také pěknou rekonstrukci velkomoravských Mikulčic.

Monumentální dvoudílná doprovodná publikace k výstavě „CREDO. Christianisierung Europa sim Mittelalter" si zaslouží pozornost všech zájemců o danou problematiku. Můžeme ji považovat za jednu ze základních prací o christianizaci Evropy ve středověku, která podněcuje k dalšímu bádání.

 

Marek Zágora

 

CREDO. Christianisierung Europas im Mittelater, Essays + Katalog, Michael Imhof Verlag, 2013 Petersberg, 1392 stran, doporučená cena 69,99 euro, vydání pro muzeum 49,95 euro.

K výstavě:

http://www.stavitele-katedral.cz/paderborn-credo-nejvetsi-vystava-o-pocatcich-krestanstvi-v-evrope-credo--christianisierung-europas-im-mittelalter/

Resumé:

Bis zum 3. November 2013 ist in Paderborn die große Ausstellung „CREDO - Christianisierung Europas im Mittelalter" zu sehen. Zur Ausstellung erschien im Michael Imhof Verlag eine repräsentative, reichbebilderte, zweibändige Publikation. Im ersten Band gibt es Essays vieler europäischen Fachleuten, die sich vor allem mit der Problematik der Christianisierung beschäftigen. Meistens handelt es sich um sehr anregende Texte. Der zweite Band ist Katalog, in dem 713 Exponate der Ausstellung präsentiert sind. In beiden Büchern gibt es auch Texte, in denen man einige Informationen über Christianisierung Großmährens und Böhmens findet. Die monumentale, zweibändige Begleitpublikation gehört schon jetzt zu den Grundwerken über die Christianisierung Europas im Mittelalter. Jeder Interessent für diese Problematik sollte diese Bücher in seiner „Handbücherei" haben.

Obsah:

CREDO. Christianisierung Europas im Mittelater

1. svazek ESSAY
Grußworte
Zum Geleit
Vorwort der Herausgeber
Wissenschaftlicher Beirat
Dank an unsere Leihgeber
Dank für Rat und Unterstützung
Dank an unsere Förderer und Sponsoren
Impressum Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH
Ausstellungs- und Katalogimpressum
Dank an unsere Autorinnen und Autoren

 

GRUNDLAGEN UND WIRKUNGEN
Rudolf Schieffer: Christianisierung Europas
Arnold Angenendt: Credo. Die Taufe als Sakrament des Glaubens in der Mission
Arnold Angenendt: Mission und Opfer
Martin Büchsel: Gott offenbart sich im Bild
Bruno Reudenbach: Von der Wirkmacht heiliger Gebeine. Reliquienkult im Dienste der Christianisierung
Egon Wamers: Vom Pfahlidol zum Kruzifix. Sakrale Bildmotive des ersten Jahrtausends
Stephan Müller: Mission und die Volkssprache. Entwicklungen der deutschen Sprach- und Textkultur im Kontext der Christianisierung
Ian Wood: Hagiographie und Mission (700-1050)
Lutz E. von Padberg: Das Christentum als missionierende Religion. Missionskonzepte von Bonifatius bis ins späte Mittelalter

LUX MUNDI
Daniel G. König: Aufstieg des Christentums und Niedergang der polytheistischen Antike
Sible De Blaauw: Kaiser Konstantin und die Sakraltopographie Roms
Stefan Heid: Roms Selbstfindung in barbarischer Zeit. Märtyrerlegenden im Dienst christlicher Romanitas und transalpiner Mission
Jean Guyon: Die Christianisierung Galliens: Von den Ursprüngen bis in das 6. Jahrhundert
Winfried Weber: Die Christianisierung in den Grenzen des Römischen Reiches: Die christlichen Gemeinden an Rhein und Mosel
Sebastian Ristow: Sankt Martin - ein Römer der Spätantike
Christopher Scull: Die Bekehrung der Angelsachsen
Raghnall Ó Floinn: Das Heilige in Bewegung: Reliquien, Reliquiare und Insignien in der frühen Kirche Irlands
Barbara Yorke: Heilige Männer, heilige Frauen und die Christianisierung Northumbriens
Michael Ryan: Bekehrung, Gesellschaft und Kunst im frühmittelalterlichen Irland
Daíbhí Ó Cróinín: Willibrord und die frühe angelsächsische Missionierung
Kontinentaleuropas
Stefan Brink: Die Christianisierung Skandinaviens
Olof Sundqvist: Vorchristliche Religion im skandinavischen Raum
Klaus von See: Die Christianisierung des Nordens im Lichte der Skaldendichtung
Sverre Bagge: Skandinaviens heilige Könige
Tobias Kunz: Romanik im Norden. Skandinaviens Interesse an der Kunst Europas
Steinunn Kristjánsdóttir: Island wird christlich. Die Christianisierung Islands und die frühchristliche Kirchenanlage von Þórarinsstaðir in Seyðisfjörður
Margaret Cormack: Heilige, Missionare und christliche Identität in Island

IN HOC SIGNO
Gerd Althoff: Strategien und Methoden der Christianisierung einer kriegerischen Gesellschaft
Matthias Becher: Gewaltmission. Karl der Große und die Sachsen
Caspar Ehlers: Totam provinciam illam in parochias episcopales divisit. Erschließung des Raumes durch die Kirche am Beispiel Sachsens
Hedwig Röckelein: Reliquientranslationen nach Sachsen
Michael Grünbart: Missionen in Byzanz
Matthias Hardt: Die Christianisierung Ostmitteleuropas
Dániel Bagi: Die Christianisierung Ungarns im 10 bis 11. Jahrhundert. Der Versuch einer Zusammenfassung
Stanisław Rosik: Die Anfänge des Christentums in Polen
Teresa Rodzińska-Chorąży: Sakralarchitektur in Polen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts
Hermann Kamp: Gewalt und Mission: Die Elb- und Ostseeslawen im Fadenkreuz des Reiches und der Sachsen vom 10. bis zum 12. Jahrhundert
Christian Lübke:  Religion der Slawen
Felix Biermann: Die Christianisierung der Nordwestslawen aus archäologischer Sicht
Helmut Flachenecker: Bischof Otto von Bamberg und die Christianisierung Pommerns.
Zu den Missionsaufgaben eines Bischofs im Hochmittelalter
Andrzej Radzimiński: Christianisierung, Umstände und Verlauf der Evangelisierung der Prußen im Deutschordensstaat in Preußen
Anti Selart: Meinhard, Berthold, Bernhard - kein Heiliger für Livland
Isolde Thyret: Russische Heilige im Zeitalter des „Zwieglaubens". Die Christianisierung des mittelalterlichen Russlands im Spiegel moskowitischer Wunderberichte

QUO VADIS
Michael Sievernich SJ: „Bis an die Grenzen der Erde". Christliche Missionskonzeptionen von der Spätantike bis zur Frühen Neuzeit
Stefan Ehrenpreis: Staatswerdung und Bekenntnis. Der Blick des konfessionellen Zeitalters auf die frühmittelalterliche Christianisierung (16. bis 18. Jahrhundert)
Nicole Priesching: Innere und äußere Mission im 19. Jahrhundert
Roland Linde: Externsteine, Verden und Enger. Der völkische Sachsenkult in der Zeit des Nationalsozialismus
Klaus von Stosch: Kirche und Mission heute. Zum Paradigmenwechsel im Missionsverständnis im 20. Jahrhundert

ANHANG
Abkürzungen
Quellen
Sekundärliteratur
Personenregister
Ortsregister
Bildnachweis

2. svazek KATALOG
LUX MUNDI
„... darum geht zu allen Völkern..." (Mt 28,19)
Ausstellungseinheit im Diözesanmuseum

I Auftrag und Ausbreitung. Die Anfänge des Christentums in Rom
II „Cunctos populos". Das Christentum im römischen Reich
Byzanz - Das Licht aus dem Osten
„Was bleibt, wenn Rom untergeht?" - Umbruch und Erneuerung
III Römisches Reich ohne Rom. Die Merowinger und das Christentum
IV „... bis an die Grenzen der Erde" (Apg. 1,8). Ausbreitung des Christentums bei Iren und Angelsachsen
Das frühchristliche Irland
Insulare Klosterkultur
V Mission auf dem Kontinent. Willibrord und Bonifatius
VI Sterbende Götter. Christianisierung Skandinaviens

IN HOC SIGNO
Ausstellungseinheit im Museum in der Kaiserpfalz

VI Taufe oder Tod. Karl der Große unterwirft die Sachsen
VIII Zwei Konkurrenten - ein Ziel . Die Christianisierung Osteuropas
Kroatien
Bulgarien
Kiewer Rus
IX Glauben wechseln - Herrschaft sichern. Mission auf Anfrage
Böhmen
Ungarn
Polen
X 200 Jahre Krieg. Die Elbslawen - Ringen um Glauben, Macht und Freiheit
XI Mit Engelszungen. Otto von Bamberg missioniert in Pommern
XII Papst und Kaiser wollen es. Das Baltikum - Christianisierung mit allen Mitteln

QUO VADIS
Ausstellungseinheit in der Städtischen Galerie

XIII Europas Blick auf seine christlichen Wurzeln
Bilder gedeuteter Geschichte
Frühe Staatswerdung und christliches Bekenntnis - Rezeption der Christianisierung im konfessionellen Zeitalter
Christianisierung in nationalstaatlicher Perspektive des 19. Jahrhunderts
Kampf um den „arteigenen" Glauben
Europa und sein christliches Erbe

ANHANG
Abkürzungen
Quellen
Literatur
Verzeichnis der Leihgaben nach Aufbewahrungsorten
Bildnachweis

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru