archiv detailolomouc: výstava gotické madony na lvu - splendor et virtus reginae coeli (gothic madonnas on a lion)

Olomouc: Výstava Gotické Madony na lvu - Splendor et Virtus Reginae Coeli (Gothic Madonnas on a Lion)

Arcidiecézní muzeum v Olomouci připravilo výstavu týkající se vyobrazení gotických madon stojících na lvu, což bylo v umění střední Evropy oblíbené téma vrcholného a pozdního středověku.

Organizátorům se podařilo získat patnáct soch, které byly přivezeny z Rakouska, Německa, Polska a z Francie. Na zápůjčkách se podílejí renomované instituce, jakou je pařížský Louvre nebo Germánské národní muzeum v Norimberku.

Iniciátorem akce je historik umění Ivo Hlobil a jedním z důvodů vzniku výstavy byla odborná polemika, která v roce 2006 rozvířila stojaté akademické vody v Čechách. Šlo o vášnivou diskusi o tom, zda tzv. Klosterneuburská madona na lvu, zakoupená tehdy do sbírek pražské Národní galerie, je středověký originál tzv. Mistra Michelské madony, nebo falzum vzniklé až někdy v 19. století.

Zmíněné dílo je nyní konfrontováno s nepochybnými originály, což vyřeší většinu odborných sporů. Možnost přímého srovnání a umělecko-historické analýzy se na výstavě nabízí poprvé.

Záhadou zůstává i smysl těchto vyobrazení. Lev byl ve středověku kladným i negativním symbolem. Zosobňoval ušlechtilost královské moci, ale byl i představitelem pekelných hrůz. Ve spojení s Pannou Marií zřejmě odkazuje na Šalamounův trůn Moudrosti, který byl ozdoben plastikami lvů, ale výklad není jednoznačný. Nejvíce madon na lvu se zachovalo ve Slezsku a Pomoří a není vyloučeno, že prototyp se zrodil v Praze v době Karla IV.

Při přípravě výstavy se v Olomouci podařilo objevit i vzácnou památku slezského sochařství třetí čtvrtiny 14. století – Trůnící Madonu z polské Nisy. Odborníci si o ní mysleli, že byla zničena za války. Dosud poslední stopa dokládající její existenci končila v březnu 1945. Jak se dostala do depozitáře muzea v Olomouci, se nyní pokoušejí odborníci rozluštit. V každém případě jde o cenný objev a po výstavě by se dílo mělo zřejmě vrátit našim severním sousedům.

Výstava bude otevřena do 11. května, doprovází ji katalog, na jehož přípravě se podíleli historikové umění z České republiky, Rakouska a Polska.

 

Peter Kováč

 

 

Oficiální tisková informace Arcidiecézního muzea v Olomouci:

 

Mezinárodní výstavní projekt s názvem Gotické Madony na lvu představuje pro Muzeum umění Olomouc nejdůležitější kulturní počin v oblasti starého umění plánovaný na rok 2014. Výstava se bude věnovat pozoruhodnému fenoménu evropského vrcholně gotického sochařství, kterým je zobrazení Panny Marie stojící na lvu.

Tento unikátní motiv, který se poprvé objevil kolem poloviny 14. století, představuje v duchu středověké symboliky vítězství nad zlem a hříchem a zobrazení Madony na lvu je v tomto smyslu třeba chápat jako předchůdce pozdějších vyobrazení Panny Marie stojící na hadovi či na půlměsíci, která se užívala až do doby baroka.

Nejvíc Madon stojících na lvu se zachovalo ve Slezsku a v Pomoří. Pro evropské dějiny výtvarného umění jde o jev natolik významný, že dokonce vedl k pojmenování dané varianty měkkého stylu 14. století „Sloh madon na lvu“ (Löwenmadonnenstil). Připravovaný výstavní projekt je unikátní v několika ohledech - vůbec poprvé v historii budou pohromadě vystaveny sochy představující Madonu na lvu, dochované na území dnešního Polska, Německa, Rakouska i Francie.

Jako zcela zásadní se v této souvislosti jeví nedávno objevená Klosterneuburská madona na lvu (Národní galerie v Praze), identifikovaná předním českým medievistou a autorem výstavy prof. PhDr. Ivo Hlobilem, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) jako dílo Mistra Michelské madony z doby kolem roku 1345, která s velkou pravděpodobností dokládá český původ tohoto fenoménu, který snad vznikl díky iniciativě samotného císaře Karla IV.

Předpokládáme, že unikátní společná výstava Klosterneburské madony společně s ikonograficky a stylově komparovatelnými sochami slezsko-pruského a salzburského okruhu otevře cestu k dalšímu bádání a pomůže rozšířit dosavadní poznatky o evropském sochařství 14. století. Součástí výstavy bude repríza v Rakousku (Bergbau- und Gotikmuseum Leogang), která proběhne v termínu 5. 6. - 31. 8. 2014. K výstavě bude vydán dvojjazyčný česko-německý katalog, zpracovaný předními evropskými odborníky.

 

Výstava Gotické Madony na lvu - Splendor et Virtus Reginae Coeli, 13. 2. — 11. 5. 2014, Arcidiecézní muzeum Olomouc.

 

The most important achievement in the field of ancient art in 2014. This international project traces a remarkable phenomenon of European High Gothic Sculpture: a depiction of the Virgin Mary sitting or standing on a lion. This unique motif, which first appeared in the 13th century, represents, in the spirit of medieval symbolism, a link to the throne of King Solomon and to victory over evil and sin. It is in this sense, the forerunner of the later representation of Virgin Mary standing on a crescent moon. Most of the Madonnas standing on a lion have been preserved in Silesia and Pomerania. It will be our country where the Madonnas on a lion from modern day Poland, Germany, Austria, and France will come together in one place for the very first time. They will be complemented by a recently discovered Madonna on a lion of the Czech origin. On the occasion of the exhibition, we will publish a bilingual Czech-German catalogue in cooperation with leading European experts.

 

Gothic Madonnas on a Lion - Splendor et Virtus Reginae Coeli, 13 February – 11 May 2014, Archdiocesan Museum in Olomouc, Czech Republic.

 

Internet:

http://www.olmuart.cz/AMO/VYSTAVY/pripravujeme/vystavy-2014-madony-na-lvu/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru