ohlasy v médiích detailmarek zágora

Marek Zágora

Císař Fridrich II. jako praotec italské renesance

Právo, 23. 9. 2010, kultura, strana 8, Marek Zágora, Císař Fridrich II. jako praotec italské renesance, recenze na knihu Úsvit renesance.

Letošní rok je v Německu slaven jako štaufský rok. Českým příspěvkem k tomuto tématu je třetí svazek edice Stavitelé katedrál nazvaný Úsvit renesance, jehož autorem je historik umění a umělecký kritik Peter Kováč.

V roce 2007 vyšel první svazek, jenž byl věnován katedrále v Chartres, po dvou letech následoval druhý díl, v němž autor přiblížil umění v Paříži v době francouzského krále Ludvíka IX.

Hlavní postavou třetí Kováčovy knihy je císař Fridrich II. Autor představuje tohoto významného vládce především jako velkého obdivovatele antiky, významného mecenáše a zároveň „praotce" renesančního umění.

Úvodní Kováčova esej je věnována zejména dvěma stavbám, jež vznikly za panovníkova života, monumentální bráně v Capui, z níž se dochovaly pouze základy věží a fragmenty její sochařské výzdoby, a Castel del Monte, stavbě, která dodnes nedá mnoha badatelům spát, protože se neví, k jakému účelu tento architektonický skvost vůbec sloužil. Pozornost věnuje i palácové císařské kapli v Chebu, stavbě, která je jedním z nejpozoruhodnějších děl štaufské architektury střední Evropy.

Velice inspirativní, a v českém prostředí určitě i objevná, je pak část věnovaná Bamberskému a Magdeburskému jezdci, kterým u nás doposud nebyla věnována pozornost. Za úvodní studii zařadil autor překlady dalších studií zahraničních historiků a historiků umění, jež se věnují stejné nebo podobné problematice.

Za pozornost stojí studie Arnolda Esche o vztahu Fridricha II. k antice a text Rolfa Leglera, který představuje Castel del Monte jako iniciační chrám. Zajímavá je v knize zařazená antologie středověkých a renesančních textů, v nichž autor předkládá dobová svědectví o osobnosti Fridricha II., která jsou do češtiny přeložena většinou vůbec poprvé.

Na závěr je zařazena komentovaná výběrová bibliografie. O Fridrichovi II. a jeho dvorském umění existuje velice bohatá literatura, jež čítá asi tisíc položek! Kováč sice nemohl zmínit všechny práce, přesto je časový rozsah komentovaných základních studií úchvatný. Úsvit renesance je čtivá a podnětná publikace, zajímavá nejen pro odborníky, ale pro všechny zájemce o středověké a renesanční umění.

Peter Kováč: Úsvit renesance (Dvorské umění císaře Fridricha II. Bamberský a Magdeburský jezdec), ARS AURO PRIOR, Praha 2010, 464 stran, 458 Kč.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru