faksimile detailluzern: vyjde jedinečné faksimile bohatě iluminovaného gotického rukopisu apokalypsy (quaternio verlag luzern - die faksimile edition der bilderreichsten englischen apokalypse der gotik)

Luzern: Vyjde jedinečné faksimile bohatě iluminovaného gotického rukopisu Apokalypsy (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimile Edition der bilderreichsten englischen Apokalypse der Gotik)

Luzernské vydavatelství Quaternio, které bylo založeno v červenci 2009 bývalými spolupracovníky proslulého luzernského Faksimile Verlag, vydalo od svého vzniku již několik nádherných faksimile středověkých manuskriptů. V současné době připravuje pro sběratele a vlastně všechny bibliofily vydání nejbohatěji iluminovaného „anglického" rukopisu Apokalypsy 14. století. Nádherný rukopis se od roku 1575 nachází v Corpus Christi College v Cambridgi (signatura MS 20), odkud pochází i jeho dnešní označení.

Rukopis psaný anglonormansky a latinsky sestává ze sedmdesáti dvou pergamenových listů (144 stran) o rozměrech 37 na 26 cm, na nichž nalezneme celkem sto dvacet jedna krásných miniatur. Jednotlivé iluminace jsou malovány zářivými barvami, hojně bylo použito i zlata a stříbra. V celém díle je navíc 280 modrých iniciál s červeným fleuronnée a 59 zlatých iniciál.

Jednotlivé iluminace jsou nejen obrazovým doprovodem textu rukopisu, ale zároveň jsou významným zdrojem informací o životě (např. o rytířských reáliích) a také myšlení lidí vrcholného středověku.

Objednavatelem rukopisu byl Henry Cobham, první baron Cobham (1260-1339), jenž je vypodobněn jako klečící rytíř ve zlaté iniciále na počátku textu Apokalypsy. Cobhamové patřili v pozdním 14. století k nejpřednějším rodinám v jihovýchodní Anglii, jež se mohly chlubit velkým pozemkovým vlastnictvím. Lord Henry Cobham patřil ve své době k předním členům dvora a zdědil právo nést při královských korunovacích baldachýn, pod nímž kráčel panovník. Sám se roku 1308 zúčastnil korunovace Eduarda II. Henry de Cobham si pak pravděpodobně v Londýně, v okolí královského dvora, objednal vyhotovení přepychového manuskriptu, jenž byl dokončen v roce 1339.

Rukopis, na jehož vzniku se podílel jeden písař a nejpravděpodobněji dva iluminátoři, je jedinečný i po stránce obsahové, nalezneme v něm celkem tři texty, k nimž se vztahují jednotlivé miniatury. Sto šest miniatur se vztahuje k textu Apokalypsy neboli Zjevení Janova (celkem 60 listů), poslední knihy Nového zákona, která byla napsána za vlády císaře Domitiána.

Čtrnáct miniatur pak tvoří obrazový cyklus k Vidění apoštola Pavla (Visio Pauli). Zcela výjimečná je pak celostránková iluminace zobrazující královskou korunovaci, jež se vztahuje k opisu anglického korunovačního řádu. Je možné, že je na ní ještě jednou vypodobněn samotný zadavatel. Spojení těchto tří textů do jednoho kodexu bylo pravděpodobně přáním samotného Henryho Cobhama.

Po Cobhamově smrti v roce 1339 se rukopis dostal přes Julianu z Leybournu do majetku kláštera sv. Augustina v Canterbury. V roce 1575 pak získal manuskript učenec, reformátor a canterburský arcibiskup Matthew Parker (1504-1575), který jej odkázal Corpus Christi College v Cambridgi, na níž několik let působil.

V období vrcholné gotiky, zejména v letech 1310 až 1340, vzniklo v Anglii hned několik rukopisů Apokalypsy. Nejsou psány pouze latinsky, ale často se jedná o překlady do anglonormanštiny, tedy starofrancouzského dialektu, kterým hovořila anglická aristokracie. Vznik většiny manuskriptů je spjat bez pochyby s okolím královského dvora.

Úplné faksimile výše popsaného rukopisu vyjde na podzim roku 2012 v omezeném nákladu 680 ručně číslovaných exemplářů. Součástí bude i svazek odborných komentářů, na němž spolupracovali renomovaní odborníci z Velké Británie a Německa. Nebude chybět ani transkripce všech textů a jejich překlad do němčiny.

V současnosti je již všem sběratelům a bibliofilům k dispozici reprezentativní složka s dokumentací k rukopisu v podobě šestnáctistránkové informativní brožury a především pak se dvěma faksimilovými listy v originální velikosti, jež se vztahují k textu Apokalypsy (folia 27r-28v). Cena této nádherné dokumentace je 85 euro.

 

Marek Zágora

 

Resumé:

Quaternio Verlag Luzern bereitet die Faksimile-Edition der bilderreichsten englischen Apokalypse der Gotik vor. Es handelt sich um die Corpus-Christi-Apokalypse, die seit 1575 im Corpus Christi College in Cambridge ist. Die Prachthandschrift entstand in den Jahren 1335-1339 in London. Im Codex findet man drei Texte: die Offenbarung des Johannes mit den 106 Miniaturen, die Vision des Apostels Paulus mit 14 Miniaturen und eine Abschrift der englischen Krönungsordnung mit einer ganzseitigen Krönungsminiatur. Neben den großformatigen Miniaturen mit leuchtenden Farben, Gold und Silber schmücken die Texte auch viele blaue Initialen mit rotem Fleuronnée und goldene Initialen. Zur Zeit ist den Sammlern und Bibliophilen schon eine wunderschöne Dokumentationsmappe mit einer reich illustrierten Broschüre und einen vierseitigen Original-Faksimilebogen zur Verfügung. Die vollständige Faksimile-Edition der Corpus-Christi-Apokalypse mit einem Kommentarband erscheint im Herbst 2012.

 

Internet:

http://www.quaternio.ch/de/die-corpus-christi-apokalypse


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru