archiv detailkutná hora: europa jagellonica představí středoevropské umění pozdní gotiky a renesance za vlády jagellonců

Kutná Hora: Europa Jagellonica představí středoevropské umění pozdní gotiky a renesance za vlády Jagellonců

Europa Jagellonica:

Kutná Hora: květen-září 2012
Varšava: říjen 2012-leden 2013
Postupim: březen-červen 2013

 

GASK - Galerie Středočeského kraje hostí příští rok v Kutné Hoře velkolepou výstavu věnovanou středoevropskému umění pozdní gotiky a renesance za vlády Jagellonců. Název akce zní: EUROPA JAGELLONICA - Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386-1572.

Tříměsíční česká zastávka, která bude reprízována i v Polsku a Německu, by měla podle odhadů organizátorů stát asi 25 miliónů korun.

Diváky čeká podobná podívaná jako v případě výstavy o době Karla IV, která byla před několika lety na Pražském hradě. Na dvě stě exponátů zapůjčí přední evropská a americká muzea a významné církevní instituce. V Kutné Hoře bude k vidění umění Mistra IP, Albrechta Dürera, Lucase Cranacha, Mistra Litoměřického oltáře, Veita Stosse a Pavla z Levoče.

„Poprvé se nám tak představí umění a kultura ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku v širokých mezinárodních souvislostech," tvrdí hlavní kurátor Jiří Fajt.

Výstava bude postupně zpřístupněna ve třech městech - Kutná Hora: květen-září 2012, Varšava: říjen 2012-leden 2013 a Postupim: březen-červen 2013.

Každou ze tří verzí výstavy charakterizuje vlastní tematické těžiště: v Kutné Hoře výtvarná kultura horních měst a jejich elit, ve Varšavě dvorská reprezentace královské dynastie a umělecká výměna v jagellonských zemích a v Postupimi příbuzenské svazky Jagellonců s říšskými knížaty a jejich kulturní a umělecké důsledky.

Projekt pořádají dohromady čtyři muzea umění z České republiky, Polska a Německa ve spolupráci s vědecko-výzkumným institutem při univerzitě v Lipsku: Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK), Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG), Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW), Zamek Królewski w Warszawie (ZKW) a Das Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO).

Výstava nazvaná Europa Jagellonica je podporovaná finančně Evropskou unií. Akce stane záslužnou mezinárodní propagací Kutné Hory a také dalších měst i památkových objektů spojených s působením Jagellonců v Čechách, v Polsku i na Slovensku.

 

PhDr. Peter Kováč

 

Internet:

http://www.europajagellonica.com/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru