ohlasy v médiích detailjakub hauser

Jakub Hauser

Anotace na knihu Úsvit renesance, Umění/Art LIX, číslo 1, 2011

Anotace na knihu Úsvit renesance (Umění/Art LIX, číslo 1, 2011): Peter Kováč et al., Úsvit renesance: dvorské umění císaře Fridricha II., Bamberský a Magdeburský jezdec, Praha, Peter Kováč - Ars Auro Prior 2010, 463 s., čb. obr. a bar. příl., mapy, plány, faksimile, bibliogr., jmenný rejstřík (edice Stavitelé katedrál, sv. III).

Historik umění a nakladatel Peter Kováč publikoval třetí knihu plánované pětidílné ediční řady Stavitelé katedrál, v níž se po Chartres a pařížské Sainte-Chapelle zaměřil na dvorské umění štaufského císaře Fridricha II. a na dva výrazné příklady středoevropské sochařské produkce vrcholného středověku - jezdecké sochy z Bamberku a Magdeburku.

Velkou pozornost autor věnuje stavební činnosti císaře, na níž je, stejně jako na jeho zájmu o starověké sochařství, patrné vědomé navazování na antické tradice a aktivní snaha o jejich oživení. Kováč na základě důkladné znalosti pramenů i současné odborné literatury rozvíjí výklad o Fridrichově dvorském umění jako jednom z důležitých předstupňů evropské renesance, přičemž, místo aby zaujímal vyhraněné postoje, představuje širokou škálu názorů jiných badatelů a kriticky zhodnocuje některé okrajové interpretace Fridrichových realizací, včetně esoterických výkladů vybraných staveb.

Soustřeďuje se na bránu v Capuy a císařskou falc v Chebu, rozsáhlou část publikace věnuje „nejúžasnějšímu dílu osobité štaufské gotiky", oktogonálnímu Castelu del Monte. Téměř současné skulptury Bamberského a Magdeburského jezdce, jež vznikly v přímé návaznosti na štaufské dvorské umění, začleňuje Kováč do kontextu antických jezdeckých soch, jež se „převtělily díky gotické formě do estetického ideálu rytířské dvorské společnosti vrcholného středověku".

Takřka polovinu publikace tvoří studie dalších badatelů, které se buď konkrétně vztahují k tomu, čím se v předchozím textu Kováč zabývá (Rolf Legler, Catel del Monte jako iniciační chrám), nebo uvádějí téma do širších kulturněhistorických souvislostí (Jerzy Hauziňski, Věda, vzdělanost, kultura a právo na dvoře Fridricha II.).


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru