ohlasy v médiích detailivan černý

Ivan Černý

Knižní pomník stavitelům katedrál

Haló noviny, 22.10.2018, rubrika Kultura, strana 09

 

Držíme v ruce nejobjemnější svazek pozoruhodného, dalo by se říci epochálního až pyramidálního literárního záměru z pera kunsthistorika a žurnalistiky PhDr. Petera Kováče. Publikace o více jak sedmi stech stranách (!), nazvaná Katedrála v Remeši, uzavírá coby pátý díl ojedinělý knižní projekt Stavitelé katedrál, který nám představuje evropské umění a architekturu 13. století. Tento svazek, ještě vonící tiskařskou černí, takříkajíc od á až do zet popisuje čtenáři legendární chrám pro korunovace francouzských králů. Úžasný je nejenom obrovský záběr textu samotného, ale i bohatá obrazová příloha.

Je to osm let, kdy kunsthistorik Kováč vydal první díl svých Stavitelů katedrál. Pilotní díl se jmenoval Katedrála v Chartes (francouzské umění rané a vrcholné gotiky).

Velký čtenářský zájem si brzy vyžádal dotisk. Po úspěchu knihy se doktor Peter Kováč rozhodl připravit podstatně rozšířenou novou verzi, v níž se podílel na textu mimo jiné svými studiemi s původními třemi dalších ze šesti předních světových badatelů. Recenzenti nové vydání nejenom, že přivítali s potleskem i konstatováním, že studie Katedrála v Chartres je dokumentem o jednom z divů evropské kultury, ale v neposlední řadě volali po dalším pokračování.

A tak se stalo, že se Kováč ocitl ve vlaku, z něhož nelze vystoupit.

Peter Kováč vystudoval dějiny umění u prof. Jaroslava Pešiny a prof. Jaromíra Homolky na FFUK v Praze a na varšavské univerzitě v Polsku působil v semináři pro středověké a renesanční umění prof. Jana Bialostockého a prof. Piotra Skubiszewského. Kováč je specialista na středověké a renesanční umění a jako publicista je dlouhodobě novinářsky činný v řadě titulů.

Jsa vzdělán v oboru, kdy má za sebou studia dějin umění na Filozofické fakultě a je perfektně jazykově vybaven, zahloubal se autor do domácích i světových pramenů, a mimo svého bádání na místech samotných popisovaných staveb, úzce spolupracoval na všech následujících svazcích jak s pracovníky Ústavu dějin umění v Praze a dalšími domácími i zahraničními úctyhodnými společnostmi, včetně celé řady kolegů a badatelů z USA, Francie, Belgie, Velké Británie i Švýcarska, Austrálie, Polska i Německa.

A tak téměř s železnou pravidelností ohromoval zas a znovu laickou, ba i odbornou veřejnost, následujícími svazky: Kristova koruna (Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka), Úsvit renesance (dvorské umění císaře Fridricha II., Bamberský a Magdeburský jezdec), Zrození genia (Giovano Pisano a Toskánsko mezi gotikou a renesancí).

Jak již bylo shora řečeno známo, jedná se o významnou gotickou památku, která ale též byla místem, kde francouzský panovník přijímal korunu a královské insignie z rukou remešského arcibiskupa. Obřad pomazání a korunovace, propracovaný ceremoniál na efekt a do všech detailů, opředený dávnými legendami, byl veřejnou manifestací prestiže francouzské monarchie a symbolem její neustálé obnovy.

Jak ve svém díle doktor Kováč říká, remešská katedrála ale měla mimořádný význam nejenom pro historii, ale rovněž i pro evropské dějiny umění. Její architekti a sochaři výrazně ovlivnili evropské umění v Anglii, Itálii, ve Španělsku, v Německu i v celé střední Evropě.

V představované knize je kupříkladu poprvé do češtiny přeložen francouzský korunovační řád z poloviny 13. století a významné pojednání středověkého teologa Jeana Goleina o symbolice a významu korunovace francouzských panovníků.

Kniha také obsahuje texty Jacquese Le Goffa a Wililibalda Sauerlandera, které v Německu vyšly jako samostatné publikace. Fotografie, kterými je publikace vybavena, jsou dílem Petera Kováče a Lenky Horákové. Vznikaly v letech 2000 až 2016 během opakovaných studijních pobytů v Remeši.

O širokém, až encyklopedickém záběru knihy svědčí mj. i výčet použité literatury, nebo abecední rejstřík, čítající desítku stran. Již jeho redakční zpracování byl téměř sisyfovský úkol. O širokém spektru obsahu pak hovoří pár názvů kapitol za všechny:

Osudné tažení proti katarům, Královské opatství v SainetDenis, Pokřtění krále Chlodvíka v Remeši či Synové bájného Daidala, Svědectví středověkých vitráží, Když v Remeši nebyla korunovace, i Vandalismus revoluce a Bombardování katedrály a nové církevní umění.

Všech pět svazků, patřících do knihovny každého z milovníků výtvarného umění a historie, má dohromady celkem 2730 stran a dva tisíce původních fotografií! Svými studiemi do souboru přispělo pod Kováčovým vedením 34 renomovaných historiků umění z osmi zemí!

Antologie dobových textů v jednotlivých dílech nabídly překlady důležitých dokumentů a traktátů, které tak poprvé máme možnost číst v českém jazyce. Obdobná knižní série je na domácích i zahraničním knižním trhu zcela unikátní.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru