faksimile detailheidelberg: codex manesse na internetu jako digitální faksimile

Heidelberg: Codex Manesse na internetu jako digitální faksimile

Bibliotheca Palatina v Heidelbergu byla jednou z nejvýznamnějších německých knihoven v období renesance s bohatou sbírkou středověkých rukopisů a prvotisků. Jádro knihovny tvořila klášterní knihovna při kostele Sv. Ducha, kterou založil kurfiřt Ludvík III. (†1436). Teprve kurfiřt Ottheinrich (†1559) spojil univerzitní, zámeckou a knihovnu při kostele sv. Ducha dohromady, a tak vznikla Bibliotheca Palatina, v níž se nacházela řada opravdových skvostů. V roce 1622 ovládly Heidelberg oddíly Katolické ligy a bylo rozhodnuto, že se celá knihovna přenechá papeži a převeze do Říma. O rok později převzala Vatikánská knihovna 184 beden s 3 500 rukopisů a 12 000 tisky. Teprve po Vídeňském kongresu (1814-1815) se mohly do Heidelbergu vrátit německé rukopisy.

Rukopisy z heidelberské knihovny byly v posledních letech digitalizovány a zájemci si je mohou prohlédnout na internetové stránce (www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/palatina-digital.html).

Nad všemi rukopisy ale jeden vyčnívá. Jedná se o Codex Manesse, zvaný také Velký heidelberský zpěvník (Cod. Pal. Germ. 848), nejbohatší sbírku středoněmeckých básní a písní, jež vznikla mezi léty 1300 až 1340 v Curychu. Na 426 pergamenových foliích o rozměrech 35,5 x 25 cm je zapsáno skoro 6 000 slok převážně milostné lyriky od 140 básníků a 137 z nich je v rukopise věnována celostranná iluminace. Miniatury, jež jsou dílem pravděpodobně čtyř malířů, jsou odrazem středověkého myšlení a také velice bohatým zdrojem informací o středověké každodennosti. Heidelberská internetová stránka nabízí kompletní digitální faksimile kodexu.

Na miniaturách nalezneme vyobrazení jednotlivých autorů, kteří jsou zachyceni ve scénách, jež odpovídají obsahu některé z jejich básní nebo jejich postavení ve středověké společnosti. Na prvních iluminacích tak obdivujeme císaře a krále, mezi nimiž narazíme i na šestého českého krále Václava II., jemuž jsou v kodexu připisovány tři milostné básně. Pak následují vévodové, markrabata, šlechtici, ministeriálové a výčet končí básníky měšťanského původu.

Každé vyobrazení je zajímavým svědectvím o středověkém životě, ať se jedná o panovníky v majestátu, rytířské a lovecké scény nebo iluminace zachycující komplikovaný vztah „dvorské“ lásky mezi mužem a ženou, který byl plný bohaté symboliky. Publikací, v níž si je možné rovněž prohlédnout všechny iluminace je kniha Ingo F. Waltera Codex Manesse: Die Miniaturen der Großen Heidelberger Liederhandschrift, jež se dočkala v roce 2001 již 6. vydání (publikace v prodeji za 30 euro).

Marek Zágora

(autor je externím doktorandem na katedře historie Ostravské univerzity)

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru