ohlasy v médiích detailfrantišek cinger

František Cinger

Remeší vyvrcholil unikátní projekt

Právo, kultura, 12. 6. 2018, s. 8

Remeší vyvrcholil unikátní projekt

Katedrála v Remeši – Chrám pro korunovace francouzských králů (Ars Auro Prior, 720 stran, 599 Kč). Tak se jmenuje pátý a závěrečný díl unikátního umělecko-historického projektu Petera Kováče, redaktora Práva.

Milovník a znalec středověkého umění se jím rozhodl vzdát hold osobnostem rané gotiky a renesance, ať už to byli panovníci, architekti, stavitelé, malíři, sochaři, duchovní či řemeslníci podílející se na stavebních dílech, jejichž velkolepost bere dodnes dech.

Navíc je s nimi spojen vznik a rozvoj evropského křesťanství, které formovalo po více než tisíc let kulturu života v tom nejširším slova smyslu. Začal katedrálou v Chartres, pokračoval v Paříži kaplí Sainte-Chapelle i katedrálou Notre-Dame, dále památkami vzniklými díky Fridrichu II., císaři z rodu Štaufů, i Giovannimu Pisanovi, jednomu ze stavitelů katedrály v toskánské Sieně.

Spojení odborného pohledu na vznik a dějiny monumentálních památek s konkrétními osobnostmi činí i z poslední části dobrodružný příběh naší minulosti, mající přesah do současnosti. V Remeši je tradice ukotvena hluboko v raném středověku, kdy tam byl pokřtěn francký král Chlodovík. jenž se v roce 481 po smrti otce Childericha postavil do čela Sálských Franků. Na jeho přestup ke křesťanství měla vliv jeho manželka, původně burgundská princezna Chrodechilda.

Až z té doby se traduje například právo i povinnost arcibiskupů pomazat posvěceným vonným olejem korunovanou osobu. Tradici tkvící hluboko ve středověku připomíná nakonec i pětašedesát let stará korunovace anglické královny Alžběty II. ze dne 2. června 1953.

Kováč si všímá podrobností, které dává do souvislostí. Často i s českými reáliemi. Jde například o románský svícen v remešském kostele Saint-Rémi, povinné to součásti okolí oltáře, vycházející ze Starého zákona, kdy sám Hospodin poskytl Mojžíšovi instrukce, jak má být oltář vybaven. Je na něm jezdec na drakovi.

Autorovi se nabízí srovnání s podstavcem svícnu z pražské katedrály sv. Víta, který české vojsko kdysi ukořistilo při dobytí Milána. Nejspíš za krále Vladislava, který doprovázel Fridricha II. při tažení do Itálie. Píše o něm už Dalimil. I tento svícen zobrazuje draky, lvy a ozbrojence. Připomínek českých dějin je samozřejmě více, nejvíc díky Karlu IV. či Pražskému hradu.

O osobnostech, které byly pomazány při korunovaci v Remeši, v knize pojednává francouzský historik Jacques Le Goff v rozsáhlé studii věnované podobě obřadu. Kováč dokázal pro projekt získat největší světové odborníky zabývající se středověkými dějinami. Čtenář se může seznámit se soudy či teorie -mi znalců z Polska, Německa, Itálie, Velké Británie, Spoje -ných států, Švýcarska, Austrálie, Francie a i z Česka.

S obdivem tyto veličiny zjistily, že přispěly do projektu mimořádně graficky vyvedeného, doplněného četnými působivými Kováčovými fotografiemi plnými celků, ale i detailů střech, vitrají, soch a maleb, sloupoví, portálů a vůbec vybavení katedrál.

Nakonec o tom v předmluvě pátého dílu obdivně píše britský historik John James. Připomíná také své pozvání Petera Kováče v roce 2009 na exkurze řady francouzských památek románského a raně gotického umění, které pořádal pro kolegy z USA, Austrálie a Velké Británie.

Autor knihy získal od francouzských úřadů možnost nerušeně studovat a fotografovat i ta nejtajnější zákoutí katedrály v Chartres. Kvalita jeho snímků mu pak otevírala dveře pro možnost získat podobně hodnotný doprovod dalších svazků. Součástí každého dílu jsou i zcela nové překlady dobových historických pramenů.

I v případě Remeše je dokumentace samostatným příběhem umu našich předků. Přesně v duchu myšlenek, které stály u zrodu Kováčova pětidílného projektu: být stavitelem katedrál znamená dát všemu všednímu vyšší smysl, všemu známému důstojnost tajemství a konečnu zář nekonečna.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru