archiv detaileuropa jagellonica: hans krell - dvorní malíř českého a uherského krále ludvíka jagellonského

EUROPA JAGELLONICA: Hans Krell - dvorní malíř českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského

Na mezinárodní výstavě „Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386/1572", kterou hostí kutnohorská Galerie Středočeského kraje (GASK), jsou k vidění dva portréty, které beze sporu patří k sobě, i když se dnes každý z nich nachází někde jinde.

V první řadě se jedná o portrét Ludvíka Jagellonského (1506-1526), jenž patří do sbírek vídeňského Kunsthistorického muzea, ale trvale je vystaven na zámku Ambras v Insbrucku. Druhým je podobizna jeho manželky Marie Habsburské (1505-1558), jež je součástí sbírky Bayerische Staatsgemäldesammlung v Mnichově, ale vystaven je ve Státní galerii v Bamberku. Autorem obou portrétů je Hans Krell.

Renesanční malíř Hans Krell (jeho příjmení se objevuje také v podobě Krel, resp. Krehl) se narodil pravděpodobně v roce 1495 v Crailsheimu a v jeho době se mu říkalo „knížecí malíř".

V letech 1522 až 1526 působil ve službách českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a víme, že pracoval v Praze, Budíně a Prešpurku. Z dochovaných účtů lze vyčíst, že vedle příležitostných zakázek namaloval hned několik různých portrétů i dvojportrétů královského páru. V letech 1522 a 1523 pobýval v Čechách a namaloval portréty v hodnotě 426 rýnských zlatých. Bohužel se ze všech podobizen dochovaly jen výše zmíněné dva samostatné portréty krále a královny.

Ludvíkův portrét je mladší, vznikl v roce 1526 v Budíně a zobrazuje mladého, dvacetiletého panovníka s řetězem Řádu zlatého rouna, jehož byl členem již od roku 1518. V horní části obrazu čteme nápis „. M . D . 26 . ZAL IVLIIS . BIS . QUVARTVM . INGRE / SSI . POST . TRES . TRIETERIDES . AN / NVM . HAEC . LUDOVICI . / REGIS . IMAGO EVIT ."

Králova podoba odpovídá jeho věku, přesto je možné, že Krell namaloval krále mladšího, než ve skutečnosti vypadal. Lze tak soudit podle známého dobového „výroku" kronikáře Jana Dubravia z roku 1524, kdy vladaře spatřil na vlastní oči. Dubravius napsal: „K němu sluší se podotknouti tři mimořádné rysy a všechny tři byly výrazem přílišné předčasnosti: že totiž brzy dospěl, že mu předčasně narostl vous a že měl už v osmnácti letech šediny".

Tento králův oficiální portrét, který Hans Krell namaloval na lipovou desku o velikosti 31,5 x 25 cm, mohl sloužit jako dar, který se tak dostal na cizí panovnický dvůr, resp. dvory. Svědčí o tom mimo jiné i jeho časté kopírování v době po Ludvíkově tragické smrti.

Portrét Marie Habsburské o rozměrech 45 na 36 cm je starší, vznikl v roce 1522 v Praze. Na obraze je „napsán" letopočet 1524, původní dvojka byla opravena na čtyřku. Obraz vznikl v roce slavnostní Mariiny korunovace na českou královnu (1. června 1522), jež proběhla ve svatovítské katedrále v Praze. Významné události se zúčastnila řada urozených hostů, mezi nimiž byli např. saský vévody Jiří se svou manželkou Barborou Jagellonskou, nebo Fridrich II., vévoda lehnický, jenž měl za manželku rovněž jednu z jagellonských princezen.

Obraz namalovaný na lipovém dřevě měl pravděpodobně stejnou funkci jako portrét jejího muže z roku 1526.

Po roce 1526 přesídlil Hans Krell do Lipska, kde je doložen roku 1533, zároveň pak ještě žil a pracoval ve Freibergu, kde působila jeho dílna. Nejvíce se věnoval malování portrétů, dá se dokonce říci, že je maloval ve velkém. Dostával řadu prestižních zakázek, zejména pak na portrétování členů jednotlivých vladařských rodů (např. saského vévody Augusta a jeho manželky Anny). Malířem byl i jeho syn Johann.

„Knížecí malíř" Hans Krell zemřel v roce 1586 v Lipsku.

 

Marek Zágora

 

O portrétech Ludvíka Jagellonského také na:

http://www.stavitele-katedral.cz/europa-jagellonica-cesti-kralove-z-rodu-jagelloncu-na-obrazech-malire-bernharda-strigela/

 

Výstava Europa Jagellonica v Kutné Hoře:

http://www.stavitele-katedral.cz/europa-jagellonica-vystava-v-kutne-hore-v-galerii-gask-o-umeni-a-kulture-ve-stredni-evrope-za-vlady-jagelloncu-je-svetovou-senzaci-art-and-culture-in-central-europe-under-the-reign-of-the-jagiellonian-dynasty/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru