Káhira - skrytý půvab islámské architektury

Výstava v pražském Karolinu nazvaná Káhira - skrytý půvab islámské architektury připomíná 50. výročí otevření káhirského pracoviště Českého egyptologického ústavu FF UK. Velkoformátové černobílé fotografie ukazují architektonické bohatství Káhiry, jež často zůstává běžnému návštěvníkovi skryto. Káhiru lze považovat za studnici pokladů islámské architektury, jejíž jednotlivé slohy se vyvíjely od příchodu arabských muslimských vojsk do Egypta roku 641 n. l. přinejmenším do konce osmanské vlády v závěru 18. století. Stará Káhira, zapsaná do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, nebyla, na rozdíl od jiných islámských metropolí, nikdy zničena vpádem vojsk, proto se tu dochovaly stavby i znejstarších období arabského osídlení.

Tematicky členěná výstava ukazuje nejen příběh urbanistického vývoje města, ale přináší také údaje o typech staveb a jejich funkci; v centru zájmu stojí náboženské a veřejné stavby, rezidence nebo pro výzdobu islámské architektury typické téma ornamentu. Každá stavba je přesně časově zařazena, což umožňuje často překvapivá srovnání úrovně stavitelství v Egyptě a v českých zemích ve stejném období. Charakter výstavy dotváří působivý prostor chodby Karolina, který jednoduchá instalace fotografií nechává plně vyniknout v roli exponátu, vytvářejícího místo pro dialog mezi středověkou architekturou dvou kultur.

Černobílé ladění výstavy oživuje barevná, bohatě fotografiemi vybavená publikace Káhira - architektura a umění islámského velkoměsta autorů Štěpána Macháčka, Hany Novákové, Hany Benešovské a fotografa Jana Brodského.

Káhira - skrytý půvab islámské architektury, fotografie: Jan Brodský, Karolinum, Ovocný trh, Praha 1, do 17. ledna 2010, otevřeno denně od 10 do 18 hodin, bezbariérový přístup, vstup zdarma, kurátorka: Hana Benešovská.

 

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru