archiv detailbudmerice: stopy dávnej minulosti 6 - slovensko v stredoveku. čas cudzích kráľov

Budmerice: Stopy dávnej minulosti 6 - Slovensko v stredoveku. Čas cudzích kráľov

V roce 2002 vydalo slovenské Vydavatelství Rak z Budmeric první svazek zajímavého projektu „Stopy dávnej minulosti", příběhy z dějin Slovenska v deseti knihách. Kniha byla věnována „slovenskému" pravěku. Brzy následoval druhý díl věnovaný „slovenskému" starověku. Od třetího svazku se pak čtenáři seznamují s poutavými příběhy z období středověku, kdy Slovensko bylo součástí Uherského království.

Duchovním otcem a autorem jednotlivých, po stránce obsahové i grafické nádherných svazků je historik a novinář Pavel Dvořák, jenž se autorsky podílel i na stejnojmenném cyklu historických dokumentárních filmů. Právě fotografie z některých dokumentů jsou součástí rozsáhlého obrazového doprovodu.

Po čtyřech letech vyšel šestý svazek jedinečné řady s podtitulem „Slovensko v stredoveku. Čas cudzích kráľov". Plynule navazuje na předcházející svazky. Přibližuje období po vymření dynastie Arpádovců a nástupu tzv. „cizích králů", tedy králů z rodu Anjou (Karel Robert a Ludvík I. Veliký) a Zikmunda Lucemburského. Ti vládli v Uhrách téměř sto padesát let.

V dějinách Slovenska se jedná o velice významné období, o čemž svědčí i jednotlivé kapitoly. Kupř. ve velkém se začalo s těžbou drahých kovů (zlata a stříbra) a také mědi, což mělo pro tuto část Uherského království především ekonomický, ale i kulturní význam. Používání těchto kovů mělo rovněž velký vliv na hospodářství jiných oblastí, např. Benátek či Florencie.

Jednotlivé příběhy se netýkají pouze uherských králů, ale velká pozornost je věnována také dvěma výjimečným postavám sledovaného období. První je Matúš Čák Trenčianský, vlivná to osobnost přelomu 13. a 14. století, druhou pak Zikmundův rytíř Stibor ze Stiboríc, o němž vyšla ve Vydavatelství Rak velkolepá monografie „Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska" Daniely Dvořákové (2. vydání 2010).

Do popředí se dostávají také ženy, jedna kapitola přibližuje např. osudy české, „husitské" královny Žofie Bavorské, vdovy po Václavu IV., která zbytek svého života strávila v Bratislavě.

Pavel Dvořák je skvělý vypravěč, který čtenáři nabízí méně nebo více známé příběhy ze slovenských středověkých dějin. Ty jsou většinou zasazeny do historie Uherského království, resp. jsou dány do středoevropských a někdy dokonce celoevropských souvislostí.

Hojně cituje z dobových narativních pramenů k uherským, ale i českým dějinám. Zejména prameny k uherským dějinám byly dlouho z jazykového hlediska „nedostupné", díky „rakovské" ambiciózní Edici Pramene se ale situace změnila. Většina z těch nejdůležitějších již vyšla ve slovenštině.

Vedle dobových písemných pramenů hojně využívá také vizuálních pramenů (knižní iluminace, nástěnné malby, sochařská díla, mince, výtvory uměleckého řemesla), jejichž nádherné barevné fotografie doprovázejí text jednotlivých kapitol. Stranou neponechává ani zajímavé archeologické nálezy.

I když publikace pojednává o slovenských dějinách, jedná se o období, kdy dějiny Uherského království úzce souvisely s dějinami českými. Pavel Dvořák docela často cituje např. Zbraslavskou kroniku, věnuje se českému králi Janu Lucemburskému nebo husitským válkám s hlavním důrazem na husitské rejzy, jež směřovaly na území dnešního Slovenska.

Šestý díl „Stop dávnej minulosti" Pavla Dvořáka je velice poutavým a zároveň poučným čtením o období „cizích králů", jemuž doposud nebyla věnována rozsáhlejší pozornost.

Již nyní se můžeme těšit na sedmý svazek věnovaný dědicům Zikmunda Lucemburského, Matyáši Korvínovi a Jagelloncům.

 

Marek Zágora

 

Stopy dávnej minulosti 6. Slovensko v stredoveku. Čas cudzích kráľov, Vydavateľstvo Rak, Budmerice 2013, 248 stran, doporučená cena 18,90 euro. Cena na www.vydavatelstvorak.sk 12,60 euro.

 

Internet (s ukázkou z knihy):

http://www.vydavatelstvorak.sk/product/stopy-davnej-minulosti-6-slovensko-v-stredoveku-cas-cudzich-kralov-169/

 

Obsah:

 

Úvod

Smrť kráľovnej

Nezvaný pán na Uhrovci

Matúš Čák Trenčiansky

Nebezpečné tajomstvo opáta Ladislava

Česká cesta

Zlaté mesto kráľa Karola

Zlý osud Feliciána Zacha

Zvolen Veľkého kráľa

Medené mesto

Koniec Veľkého kráľa. Ľudovít I. a jeho rodina

Stiborov hrob

Husitská kráľovná

Nepriateľ za branami

Dlhá vojna uhorských kráľov


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru