archiv detailbudmerice: čierna kráľovná - objevná kniha o životě uherské, římsko-německé a české královny barbory celské

Budmerice: Čierna kráľovná - objevná kniha o životě uherské, římsko-německé a české královny Barbory Celské

Budmerické Vydavateľstvo Rak je známo vydáváním krásných a zajímavých knih o uherských a slovenských dějinách. Před Vánocemi vyšel již šestý svazek z edice Stopy dávnej minulosti a krátce po Novém roce pak objevná kniha medievistky Daniely Dvořákové nazvaná „Čierna kráľovná. Barbora Celjská (1392-1451). Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej". Knihu „vydal" Rak společně s Historickým ústavem Slovenské akademie věd.

Daniela Dvořáková se věnuje především pozdně středověkým dějinám Uherska, hlavně vládě Zikmunda Lucemburského. Její knihy jako např. „Kôň a člověk v stredoveku" a zejména pak „Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský" patří k tomu nejlepšímu, co v posledních letech bylo na Slovensku napsáno. Obzvláště druhý titul se zaslouženě dočkal velké odezvy na Slovensku i v zahraničí.

Jak napovídá název knihy, věnuje autorka svou pozornost Barboře Celské, uherské, římsko-německé a české královně, která stále zůstává ve stínu svého slavného manžela Zikmunda Lucemburského, jenž patří k nejvýznamnějším středověkým panovníkům vůbec. Jeho druhé manželce se historici doposud spíše vyhýbali, byla pro ně mimo jiné královnou s velice špatnou pověstí, postavou opředenou různými mýty a legendami.

Špatnou pověst ženy hříšné a nevěrné získala již za svého života, k jejímu dalšímu rozšíření pak došlo až po její smrti v roce 1451, např. i zásluhou slavného humanisty Eneáše Silvia Piccolominiho, pozdějšího papeže Pia II.

Kdybychom udělali anketu, zda dotázaní znají jméno některé z manželek Zikmunda Lucemburského, jenž byl i českým králem, setkáme se u naprosté většiny oslovených se zápornou odpovědí. Barbora Celská ale je velice zajímavou ženou a královnou. Málokdo také ví, že poslední roky svého života strávila v Čechách, kde také zemřela, a byla pohřbena ve Svatovítské katedrále. Její hrob je dnes bohužel nezvěstný.

Autorka líčí královnin život chronologicky. Její život je logicky z velké části i životem jejího manžela, který je druhou hlavní postavou knihy. Barbora pocházela z významného hraběcího rodu Celských, který za Zikmundovy vlády zaznamenal nebývalý vzestup. Barbora se stala Zikmundovou druhou ženou. Jeho první choť Marie Uherská, dcera uherského a polského krále Ludvíka I. Velikého, zemřela v roce 1395 po pádu z koně při předčasném porodu.

Zikmund několik let „otálel" s dalším sňatkem. S Barborou se zasnoubil v roce 1401, k samotnému sňatku pak došlo v prosinci 1405. Ve stejném roce pak byla Barbora korunována na uherskou královnu. Právě kapitola věnovaná její korunovaci je podnětným příspěvkem ke studiu korunovací královen v Uhersku i ve středověku.

Dvořáková sleduje dvojí život Barbory Celské, ten skutečný, doložitelný dochovanými písemnými materiály, a ten „posmrtný", spjatý s pomluvami, které přebírali různí autoři, v jejichž dílech je královna alespoň zmíněna.

Autorka si klade řadu otázek, na něž se snaží postupně odkrýt odpovědi. Jednou z nich je kupř., proč se Zikmund Lucemburský oženil s Barborou Celskou, dívkou z „pouhého" hraběcího rodu? Kniha přináší uspokojivou odpověď, stejně jako i na další otázky.

Daniela Dvořáková se na základě důkladného studia dochovaných písemných materiálů (především listin, ale i narativních pramenů) pokusila nejen přiblížit životní příběh Barbory Celské, ale také očistit její jméno. Po přečtení knihy získáte dojem, že jste poznali „skutečnou" královnu Barboru. Už asi nikdy nezjistíme, jaká Barbora Celská ve skutečnosti byla, je ale jasné, že se již za svého života stala terčem cílených pomluv, které ji měly očernit i v očích jejího manžela. Významnou roli v tom později sehrál také její zeť a Zikmundův následník v Uhrách i Čechách, Albrecht Habsburský, který se „staré" královny obával.

Barbora Celská byla ve své době nejbohatší ženou v Uhersku. Četnými majetky (hrady a městy) ji bohatě obdarovával její manžel. Právě její bohatství a z něj plynoucí moc byla trnem v oku mnoha jejich současníků. Nejdéle byla uherskou královnou, později se stala i královnou římsko-německou a nejkratší dobu byla královnou českou.

Na středověk byla velice emancipovanou ženou, zároveň byla i ambiciózní. Několik let svého života dokonce strávila a spoluvládla bez Zikmunda, který byl zaneprázdněn jinými vladařskými povinnosti, např. v době proslulého kostnického koncilu, kdy se dá o Barboře hovořit jako o skutečné první dámě Evropy.

Její manželství se Zikmundem prošlo také obdobím krize, která ale nakonec skončila usmířením. Zikmund stejně jako všichni středověcí panovníci toužil po mužském dědici, Barbora mu však porodila pouze dceru Alžbětu, která se provdala za výše zmíněného Albrechta Habsburského.

Podnětnou knihu o „Černé královně" můžeme bezpochyby považovat za pokračování „bestselleru" „Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský". Stejně jako u všech publikací z Vydavatelství Rak je součástí čtivého textu bohatý a v mnoha případech i objevný obrazový doprovod. Hlavně barevná obrazová příloha v úvodu přináší řadu méně známých středověkých vizuálních pramenů, na nichž by mohly být kryptoportréty Barbory Celské.

Autorka v doslovu píše, že přiblížila životní osudy výjimečné ženy a zároveň královny Barbory Celské a že připravuje druhý díl, v němž by ráda přiblížila její působení v roli uherské královny, a pozornost by věnovala i instituci uherské královny v pozdním středověku. Již nyní se můžeme na tuto knihu těšit!

Marek Zágora

Daniela Dvořáková, Čierna kráľovná. Barbora Celjská (1392-1451). Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej, Vydavateľstvo Rak a Historický ústav SAV, Budmerice - Bratislava 2013, 304 stran, doporučená cena 18,40 eur, cena na www.vydavatelstvorak.sk 13 eur.

 

Obsah:

Úvod - Čierna kráľovná
I Grófi Celjskí a Uhorsko
II Barbora, z Božej milosti kráľovná uhorská (1405-1414)
III Prvá dáma Európy (1414-1418)
IV Manželská kríza a jej urovnanie (1419-1423)
V Po druhý raz kráľovnou (1424-1430)
VI Emancipovaná kráľovná (1431-1436)
VII Cesta do Prahy a konflikt so Žigmundom (1436-1437)
VIII Spravodlivý trest alebo sprisahanie? (1437-1439)
IX Kráľovná v exile (1439-1451)
X Poškvrnená pamiatka (Ako sa rodí historická legenda)
Niekoľko slov na záver

Internet:

http://www.vydavatelstvorak.sk/product/cierna-kralovna-barbora-celjska-zivotny-pribeh-uhorskej-rimsko-nemeckej-a-ceskej-kralovnej-1392--1451-174/

 

O knize „Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský":

http://www.stavitele-katedral.cz/budmerice-bratislava-druhe-rozsirene-vydani-uzasne-knihy-rytier-a-jeho-kra%C4%BE/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru