archiv detailbrno: život ve staletích. lexikon historie - 14. století; třetí díl jedinečného knižního projektu

Brno: Život ve staletích. Lexikon historie - 14. století; třetí díl jedinečného knižního projektu

Známý historik a spisovatel Vlastimil Vondruška připravil ve spolupráci s nakladatelstvím MOBA již třetí díl jedinečného projektu „Život ve staletích", který by měl v celkem sedmi svazcích zmapovat a představit každodenní život v českých zemích v období od 12. do 18. století.

V roce 2009 vyšel první díl věnovaný 12. století, o rok později se pak čtenáři mohli seznámit se životem ve století třináctém. Po roce je tady další díl, tentokrát věnovaný 14. století, které je spjato především s vládou králů z rodu Lucemburků.

Autor zachoval strukturu předchozích svazků, která se velice dobře osvědčila. Na sto dvaceti stranách se tak pomocí zasvěceného textu a bohatého obrazového doprovodu můžeme ponořit do každodennosti 14. věku.

Vondruška opět využívá svědectví dochovaných dobových písemných pramenů (např. Zbraslavská kronika, Dalimilova kronika), které ale nejsou jediným zdrojem informací o minulosti. Důležité jsou pro něj i prameny hmotné a vizuální, o čemž svědčí úžasný obrazový doprovod publikace. Některé z těchto pramenů se snaží i nově interpretovat.

Je rovněž více než záslužné, jak zajímavou formou zpřístupňuje výsledky experimentální historické archeologie, které jsou odborníky většinou přehlíženy. I díky tomu, přináší na velké množství věcí zcela nový, často neotřelý pohled.

Století prvních Lucemburků je v našich dějinách jedním z nejvýznamnějších období českého středověku. Je to období, kdy u nás byla např. završena městská kolonizace, čímž byla na nějakou dobu dokončena i proměna krajiny. Kolonizace měla samozřejmě výrazný vliv i na formování středověké společnosti. Autor si ale více všímá i dalších významných faktorů, které ovlivnily život ve 14. století, např. klimatických změn a hladomorů.

Čtrnácté století je pro něj stoletím hradů, protože právě v tomto období vyvrcholila epocha vzniku hradní architektury. Zabývá se i jednotlivými termíny, jimiž se jednotlivá feudální opevněná sídla označovala (hrad, hrádek, tvrz, dvorec).

Dalším fenoménem byla města, jejichž počet během 14. věku v Čechách i na Moravě výrazně stoupl. Došlo k emancipaci středověkých měst, o čemž mimo jiné svědčí také jejich velikost, opevnění, jednotlivá získaná privilegia a především budova radnice, nejvýznamnější symbol práv měšťanů.

Čtenář se může podívat do interiéru středověkého paláce i vesnického domu. Je „vidět" docela velký „pokrok" ve srovnání s předcházejícími staletími, co se zejména výbavy interiéru týče (více druhů nábytku, kachlová kamna).

Velký prostor je opět věnován křesťanství, které stále hrálo v životě člověka významnou roli. Čtrnácté století bylo ale i obdobím, kdy se v církvi „nahromadily" velké nešvary, které se staly terčem kritiky (hromadění majetku, mnohoobročnictví, porušování celibátu a podobně).

Autor představuje také svět jednotlivých církevních řádů, které u nás působily. Nechybí zmínky o významných sakrálních stavbách a jejich nádherné výzdobě (malby, sochařství, výtvory uměleckého řemesla).

Čtrnácté století bylo také obdobím vzniku skutečné módy a módních trendů, jež jsou spjaty s příchodem Lucemburků na český trůn. Dokonce se u nás vyráběné vatované kabátce „vyvážely"do zahraničí. S módou pak úzce souvisí šperky a hygiena, jejímž symbolem se staly lázně.

Určitě zaujmou i další kapitoly věnované např. obstarávání potravy (lov, zemědělství) a stravování či přípravě jednotlivých pokrmů. Několik stran textu je věnováno řemeslníkům, kteří začali být organizováni v ceších, a laika určitě překvapí, kolik různých řemesel u nás bylo provozováno.

S řemesly a městy pak souvisí rozvoj obchodu a rozšíření používání mincí, především pražských grošů. Za vlády Jana Lucemburského se objevily první mince zlaté - florény.

Zajímavé jsou i pasáže věnované rodinnému životu, trávení volného času a postavení ženy ve středověké společnosti.

Stejně jako předchozí svazky je i třetí díl velice atraktivní knihou po stránce grafické. Každá kapitola, které je věnováno od dvou do osmi stran, je doplněna velkým množstvím barevných fotografií, kreseb, rekonstrukcí a plánků. Opět nechybí nádherné letecké snímky vybraných měst a hradů. Na závěr pak autor zařadil chronologické tabulky a výběr základní literatury.

Vondruškův „Lexikon historie" je velice záslužným počinem, který by neměl uniknout žádnému zájemci o tolik dnes populární středověkou každodennost. Jedná se o dílo, které osloví nejen laiky, ale může zaujmout i odborníky. Jak jsem již kdysi napsal o prvních dílech projektu, určitě by žádný svazek neměl chybět ve veřejných knihovnách.

Již nyní se můžeme těšit na další připravovaný svazek, jenž určitě stejně erudovaně a zároveň poutavě představí život v 15. století, v němž byla každodennost výrazně ovlivněna husitstvím. 

 

Marek Zágora

Obsah:

Krajina a lidé, Sídla a stavby, Interiér a bydlení, Víra a chrám, Odívání a móda, Krášlení a hygiena, Obstarávání potravin, Kuchyně a stolování, Suroviny a řemesla, Obchod a doprava, Vzdělanost a písemnictví, Válečnictví a zbraně, Spravedlnost a násilí, Zábava a slavnosti, Rodina a děti, Láska a erotika, Stát a národ

Vlastimil Vondruška, Život ve staletích. 14. století. Lexikon historie, Moravská Bastei MOBA, Brno 2011, 128 stran, cena 399 Kč.

 

K prvnímu svazku o 12. století:

www.stavitele-katedral.cz/brno-zivot-ve-staletich-12-stoleti/

 

K druhému svazku o 13. století:

www.stavitele-katedral.cz/brno-zivot-ve-staletich-lexikon-historie-13-stoleti/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru