knižní novinky detailbrno: katalog výstavy moc inkoustu. středověká knižní kultura na moravě (masarykova univerzita v brně)

Brno: Katalog výstavy Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě (Masarykova univerzita v Brně)

Anotace:

Do 19. května 2024 byla v Moravském zemském archivu v Brně k vidění výstava nazvaná „Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě“, která vznikla ve spolupráci Ústavu pomocných věd historických Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s Moravským zemským archivem, Archivem města Brna a Zemským archivem v Opavě. Cílem výstavy bylo přiblížit vývoj knižní kultury na Moravě od rukopisných počátků do doby vynálezu knihtisku.

K výstavě vyšel stejnojmenný vědecký katalog, jenž má dvě hlavní části: první část obsahuje rozsáhlé vědecké studie zaměřené na klíčové aspekty středověké knižní kultury na Moravě, zahrnující moravské církevně slovanské památky, latinskou literaturu na středověké Moravě, počátky latinské písemné kultury, středověké moravské kalendáře, iluminované rukopisy, knižní vazbu, knihovny ve středověkých městech, církevní a soukromé knihovny, a počátky knihtisku v Brně. Druhá část pak přináší katalog vystavených exponátů s podrobnými komentáři. (SK)

 

Přemysl Bar – Dalibor Havel – Lukáš Führer – Lenka Šmídová Malárová, Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě, Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně, Archivem města Brna a Zemským archivem v Opavě, Brno 2024, 348 stran, doporučená cena 450 Kč

 

Obsah:

Slovo úvodem

STUDIE

David Kalhous, Moravské církevně slovanské památky

Jana Nechutová, Latinská literatura na středověké Moravě

Dalibor Havel, K počátkům latinské písemné kultury na Moravě (do 12. století)

Michal Dragoun, Kalendáře moravských liturgických rukopisů

Jana Hrbáčová, K iluminovaným rukopisům druhé poloviny 14. století v olomouckých sbírkách

Miroslav Myšák, Knižní vazba na prahu novověku (na příkladu tisků z knihovny u kostela sv. Jakuba v Brně)

Přemysl Bar, Církevní knihovny na středověké Moravě

Tomáš Borovský, Knihy a knihovny ve středověkých městech na Moravě

Miroslav Myšák, První brněnská tiskárna

KATALOG

1. Hmotné doklady nejstarší písemné kultury

1.1 Pisátko (stilus) (Luděk Galuška)

2. Na úsvitu latinské knižní kultury

2.1 Raně karolínský lekcionář z Bavorska (Dalibor Havel)

2.2 Nejstarší Komentář sv. Jeronýma na Moravě (Dalibor Havel)

3. Domácí adaptace karolínských kodexů v 11. století

3.1 Glosy v rukopisu Adova martyrologia jako dialog latinské a církevně-slovanské

písemné kultury (Tomáš Podmol)

3.2 Fragment lekcionáře: svědek šíření regionálních písařských stylů (Charlotte Becherová)

4. Produkce prvních moravských skriptorií ve 12. století

4.1 Zlomek letopiseckých záznamů z kláštera Hradisko (Štěpán Koudela)

4.2 Hradiský kaligraf „R“ a nejstarší knižní produkce na Moravě (Charlotte Becherová – Lukáš Führer)

4.3 Zdíkův otisk v olomouckém homiliáři? (Kateřina Kozlovská)

4.4 Zlomek kalendáře s nekrologickými přípisky (Štěpán Koudela)

5. Stopy nejstarších klášterních knihoven

5.1 Zlomek z počátků knihovny louckého kláštera (Daniela Wallnerová)

5.2 Fragment notovaného breviáře: uherská kniha u premonstrátů z Louky? (Eduard Lazorík)

6. Zlatá éra skriptorií ve 14. století: iluminované rukopisy a jejich osudy

6.1 Antifonář cisterciaček na Starém Brně: dar Elišky Rejčky (Lukáš Führer)

6.2 Uvnitř nevšedního misálu (Monika Hudáková)

6.3 Svatojakubský misál: dar brněnského měšťana Zikmunda Knaba (Markéta Zachová)

6.4 (Ne)potřebné rukopisy (Veronika Gašparcová)

7. Kniha v laickém prostředí

7.1 Brněnská právní kniha sentencí Václava z Jihlavy: „Epigon“ právní knihy notáře Jana (Veronika Ondrášková)

8. Užitkové rukopisy 15. století

8.1 Antihus: polemický traktát protihusovského agitátora Štěpána z Dolan (Jana Kačerová)

9. První tisky na Moravě

9.1 Agenda Olomucensis a vznik první tiskárny v Brně (Přemysl Bar – Lukáš Führer –

Natália Románová – Daniela Wallnerová)

9.2 Psalterium Olomucense: poslední tisk první brněnské tiskárny (Daniela Wallnerová)

10. Jak číst historii knihy?

10.1 Nesuď knihu podle obalu? (Lukáš Führer)

10.2 Pár zastavení u knihovny kostela sv. Jakuba v Brně aneb: Jak číst historii knihy? (Lukáš Führer)

BIBLIOGRAFIE

Seznam vyobrazení

Seznam zkratek

Seznam pramenů a literatury

Summary

Internet:

https://munishop.muni.cz/obchod/knihy/moc-inkoustu-00012010520?

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru