knižní novinky detailbrno: james stevens curl: budování dystopie – odvrácená tvář moderní architektury (books & pipes)

Brno: James Stevens Curl: Budování Dystopie – odvrácená tvář moderní architektury (Books & Pipes)

Renesanční humanista Thomas More v roce 1516 uvedl do dějin kultury slovo utopie. Zosobňuje ideální politický a společenský soulad, dokonalé místo pro šťastný život lidí a jejich harmonický rozvoj. Opakem utopie je dystopie.

Zatímco utopii lze realizovat asi jen v „laboratorních“ podmínkách, určité rysy dystopie objevíme tu více, tu méně téměř běžně. A týká se i moderní architektury 20. století, jak dokládá kniha Budování Dystopie britského historika architektury Jamese Stevense Curla. Zásluhou nakladatelství Books & Pipes se dostává v překladu Jana Obrtlíka do rukou českých čtenářů jen několik let poté, co byla publikována v renomovaném nakladatelství Oxford University Press.

Příkladem Dystopie je pro autora hlavní město Brasília architektů Oscara Niemeyera a Lúcia Costy. Toto v knihách o moderním umění adorované město podle něj nefunguje dobře, postrádá lidské měřítko, drasticky stárne, víc než pro lidi je vhodné pro auta, mrtvé centrum ovládá několik slavných staveb, jejichž fotografie zabírají místa v uměleckohistorických přehledech, zatímco skutečný pulzující život se odstěhoval na periferii hlavního města.

Curl přibližuje „modernistickou revoluci“ a některé její negativní dopady na architekturu posledních desetiletí, životní prostředí a zjizvenou tvář genia loci mnoha měst. Kriticky se věnuje i tzv. ikonám současné architektury, produkovaným architektonickými celebritami, které jsou stále bizarnější, znepokojivější a také dražší v pořizovací ceně i v běžném provozu.

„Tato kniha,“ píše autor, „vyzývá k nezkreslenému pohledu, k vytváření lidštějšího a příjemnějšího životního prostředí a také k ukončení výstředních módních tendencí, které slouží hlavně reklamě, korporátní hamižnosti a ,kultuře celebrit‘, která nemá s jakoukoliv hodnotnou kulturou nic společného.“

Curl není zapšklým ctitelem starých časů. Je renomovanou osobností. Jeho slovník světové architektury Oxford Dictionary of Architecture bývá považován za nejkvalitnější příručku tohoto druhu a má za sebou také řadu odborných prací o architektuře 19. a 20. století. Leckoho by u nás asi nadchla jeho kniha The Art and Architecture of Freemasonry, oceněná Banister Fletcher Award za nejlepší knihu o architektuře.

Také kniha Budování Dystopie se setkala s pozitivním ohlasem. David Watkin, profesor dějin architektury na University of Cambridge a autor často vydávané příručky A History of Western Architecture, o Curlově knize napsal: „Nejúchvatnější a nejúplnější popis toho, jak byly ve 20. a 21. století architektura a městské plánování zkorumpovány, což vedlo ke katastrofálnímu zhoršení zastavěného prostředí. Je to brilantní, pečlivě vyargumentovaná a zcela novátorská kniha.“

Curlův text začíná citátem: „Předmluva je nejdůležitější částí knihy… Čtou ji dokonce i recenzenti.“ Takže jsem začal úvodem… a pak už jsem knihu dočetl do konce téměř jedním dechem. Autor píše nesmírně zajímavě, poutavě, s intelektuálním nadhledem a velkou znalostí věci.

Nemusíte s ním vždy souhlasit, ale rozhodně o jeho argumentech přemýšlíte. A to je to podstatné. Protože podle Curla by se měl zájemce o moderní architekturu méně spoléhat na oslavné pajány, ale více se sám dívat a přemýšlet. Tvrdí totiž, že apologeti zbožštělých modernistů dokázali kolem svých celebrit vytvořit celou mytologii.

Autor se nebojí opřít i do veličin, které se staly „posvátnou krávou“. Týká se to jak tvůrců, tak také historiků umění. Zaujala mě třeba kritika knihy Nikolause Pevsnera Pioneers of Modern Design, jejíž polský překlad jsem kdysi hltal na studiích na Varšavské univerzitě.

Nejde však jen o historii umění. Curl je kritikem takových staveb, jako je třeba Gehryho Guggenheimovo muzeum v Bilbau, které se opravdu moc nehodí k prezentaci výtvarného umění, ale při pohledu z mostu nad řekou Nervión vypadá impozantně. Každý, kdo si ho pořádně prohlédne, zjistí kolik je tam vlastně „hluchých“ míst, která se pro obrazy a sochy nedají moc použít, což osobně potvrzuji na základě několika návštěv.

Nejvíce spadeno má James Stevens Curl na modernistický dogmatismus architekta Le Corbusiera a jeho následovníků, kdy pod hesly pokroku byli lidé odsouzeni žít ve špatně navržených budovách a přinuceni k chůzi v páchnoucích podchodech…

Prakticky současně s knihou Budování Dystopie vyšla v nakladatelství Academia v českém překladu i aktualizovaná příručka dalšího vynikajícího britského teoretika a kritika architektury Kennetha Framptona nazvaná Moderní architektura.

Také on se dosti kriticky vymezuje vůči trendu, který nazývá „Bilbao efekt“, kdy provinční města soupeřila o to, aby získala stavbu navrženou mediálně proslulým architektem, která by se stala jejich novou marketingovou značkou. V ocenění architektury ale sází na prověřené solitéry. Z tohoto hlediska je velmi zajímavé si přečíst oba různé pohledy na klíčové momenty historie moderní architektury. Doporučují třeba v obou knihách kapitolu o Bauhausu.

James Stevens Curl jako autor Oxford Dictionary of Architecture má rád přesné definice, což se projevuje i v Budování Dystopie. Pozornost třeba věnuje pojmu „moderní umění“ nebo „moderní architektura“ s tím, jak je chápáno dnes a jak bylo chápáno na přelomu 19. a 20. století. Knihu v závěru doplňuje užitečný výběrový glosář hlavních pojmů, které se v textu často opakují. Poměrně hodně místa v něm je věnováno třeba brutalismu, dekonstruktivismu nebo postmodernismu.

Curl by rozhodně neměl chybět v knihovně žádného vážného zájemce o architekturu a pro studenty tohoto oboru by měl být povinnou literaturou. Nabízí velmi osobitý pohled na vývoj západní architektury od roku 1918 až do současnosti.

 

Peter Kováč

 

Profesor James Stevens Curl (1937) je respektovaný britský historik architektury. Je členem londýnské a skotské Society of Antiquaries, Royal Incorporation of Architects in Scotland a Royal Irish Academy; byl dvakrát hostujícím profesorem na cambridgeské koleji Peterhouse. Napsal několik desítek knih zejména o klasické architektuře a architektuře 19. a 20. století a je spoluautorem více než tisícistránkového svazku Oxford Dictionary of Architecture. Jeho zatím poslední kniha English Victorian Churches: Architecture, Faith, & Revival vyšla v roce 2022.

 

James Stevens Curl, Budování Dystopie. Podivný triumf architektonického barbarství, nakladatelství Books & Pipes, Brno 2023, překlad Jan Obrtlík, 532 stran, měkká vazba, běžná cena 649 Kč (cena online 487 Kč)

Internet:

https://www.bookspipes.cz/budovani-dystopie

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru