archiv detailbratislava: vyšla kolektivní monografie človek a svet zvierat v stredoveku (veda, vydavatelství slovenské akademie věd)

Bratislava: Vyšla kolektivní monografie Človek a svet zvierat v stredoveku (VEDA, vydavatelství Slovenské akademie věd)

Anotace:

VEDA, vydavatelství Slovenské akademie věd vydalo kolektivní monografii zasvěcenou u nás zatím spíše opomíjenému tématu zvířat ve středověku. Jednotlivé texty publikace nazvané „Človek a svet zvierat v stredoveku“ nabízejí jedinečnou možnost  nahlédnout do rozmanitého zvířecího světa nejen období středověku. Autorsky se na knize podíleli slovenští a čeští odborníci, nejen historici a historici umění, ale i archeologové, archiváři a jazykovědci.

Ve středověku byla zvířata každodenní součástí lidského života. Lidé navíc o zvířatech intenzivně přemýšleli, a proto je důležité vnímat vztah člověka k zvířecímu světu jako jeden z významných fenoménů. Zvířatům byla ve středověku věnována i bohatá literatura (bestiáře, zoologické a přírodovědně historické spisy, bajky, knihy o lovu, příručky o jezdeckém umění a o lékařské péči o zvířata, encyklopedie). Zvířata zanechala výraznou stopu též ve výtvarném umění. Proto je nutné nepřehlížet dochované vizuální prameny, které jsou velice bohatým zdrojem informací o zvířecím světě, který během středověku prošel i řadou zásadních proměn.

Evropská, především západoevropská historiografie se věnuje tématu zvířat již delší dobu a výsledkem bádání je řada podnětných studií a knih. Monografie „Človek a svet zvierat v stredoveku“ chce ukázat, že zvířata mají své nezastupitelné místo i ve slovenských a českých dějinách.

Redakce Stavitelů katedrál připravuje recenzi této výjimečné knihy.

 

Marek Zágora

 

Daniela Dvořáková a kol., Človek a svet zvierat v stredoveku, VEDA, Bratislava 2015, 572 stran, doporučená cena 16,80 euro

 

Obsah:

Úvod

Daniela Dvořáková, Člověk a svet zvierat v stredoveku

1. Zviera jako symbol (Daniela Dvořáková)

1.1 Ivan Gerát, Zvieratá v obrazových legendách stredoveku

1.2 Milada Studničková, Musca, creatura minima: Co vše může znamenat moucha na středověkém obraze

1.3 Marie Malivánková Wasková, Zvíře jako prostředek dehonestace ve středověku a raném novověku. Hlava skopová, německý pes, vůl a svatý Šebestián

1.4 Eva Frimmová, Zvieratá v humanistickej tvorbe

1.5 Hana Šedinová, Kukačka a kukaččí mládě v antických a středověkých textech

1.6 Dušan Buran – Radoslav Ragač, Krv zvierat v stredoveku: od kunsthistórie k heraldike a späť

1.7 Pes při nohách kráľa Ahasvera. Pokus o interpretáciu psa na tapisérii Príbeh o Ester

2. Kôň a pes, nejvzácnejšie zvieratá stredoveku (Daniela Dvořáková)

2.1 Peter Bystrický, Rozporuplné vnímanie psa v dejinách

2.2 Peter Bystrický, Čierny pes

2.3 Michal Pírek, Psy a ich chov v stredovekej spoločnosti

3. Liečivá moc zvierat (Daniela Dvořáková)

3.1 Peter Bystrický, Psy – liečitelia

4. Hospodárske zvieratá (Daniela Dvořáková)

4.1 Pavol Hudáček, Silva ad pastaram porcorum: Lesné pasenie svíň na kráľovských a církevných majetkoch v ranostredovekej Európe

4.2 Ján Lukačka, Chov a využitie domácich zvierat v stredoveku

5. Zvieratá nenávidené a prenasledované (Daniela Dvořáková)

5.1 Tomáš Borovský, Démonický a obávaný, ponižovaný a vysmívaný. Vlk ve středověku

5.2 Peter Bystrický, Sympatický vlkolak

6. Zviera jako kráľovský dar (Daniela Dvořáková)

6.1 Petr Elbel, Velbloud Plzeňský. Osudy jednoho velblouda uprostřed husitských válek a otázka znakového privilegia císaře Zikmunda pro Plzeň

6.2 Michaela Antonín Malaníková, Nešťastný dar šťastného krále

6.3 Michal Bada, Slon na Bratislavskom hrade v roku 1552

7. Poľovačky a rybolov (Daniela Dvořáková)

7.1 Pavol Maliniak, Úlovky, dary a jelene v maštali. Sociálne a kultúrne pozadie poľovníctva vo Zvolenskej stolici

7.2 Jana Janišová – Dalibor Janiš, Lov a ochrana zvěře v ustanoveních českého a moravského zemského práva

7.3 Žofia Lysá, O umení lovu s dravými vtákmi

7.4 Miriam Hlaváčková, Ryby a pôstna tradícia

8. Zvieratá v mestách (Daniela Dvořáková)

8.1 Juraj Šedivý, Zvieratá v stredovekom meste na príkladu Bratislavy

8.2 Martin Štefánik, Krádeže zvierat podľa trestných zápisov bratislavskej súdnej knihy z rokov 1435-1519

8.3 Kateřina Jíšová, Zvířecí symbolika v materiální kultuře města: domovní znamení, erby a pečeti

Záver


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru