zaujalo nás detailark of god: australský architekt john james odhaluje tajemství prvních gotických stavitelů

Ark of God: australský architekt John James odhaluje tajemství prvních gotických stavitelů

„Udělejte si na mapě kruh kolem Paříže, který bude mít v příslušném měřítku poloměr dvě stě kilometrů. A na tomto malém území se během pouhých sta let, od poloviny 12. do poloviny 13. století, vybudovalo na dva tisíce katedrál, klášterů, kostelů a kaplí," říká s obdivem australský architekt a specialista na počátky francouzské gotiky John James: „Na vše se vynaložilo enormní úsilí a stálo to nepředstavitelné peníze."

V roce 2007 se pokusil vyčíslit, kolik by stála gotická katedrála, kdyby ji stavěla současná stavební firma. Po pečlivých propočtech dospěl jako praktik k závěru, že náklady na samotný chrám v Chartres by vyšplhaly na 550 miliónů amerických dolarů čili přes 10 miliard korun. Suma úctyhodná! Ani v době stavby pyramid nevynaložila společnost na architekturu tak značné finanční prostředky, které se ve středověku investovaly do oslavení ukřižovaného Krista a jeho matky Panny Marie.

První gotické francouzské katedrály podle Johna Jamese nepostavil jeden, dva nebo tři architekti, ale šlo o kolektivní dílo různých týmů zedníků a kameníků, které se na staveništi střídaly po přestávkách, vynucených jak momentálním nedostatkem hotových peněz, což byl ve středověku téměř trvalý stav, tak i stavebních technologií.

„Tehdejší malta měla jiné vlastnosti než dnešní, její tuhnutí trvalo dlouho. Stavět se mohlo jen do určité výšky, pak se vše zastavilo a půl roku se čekalo, než malta zatvrdne. Zedníky a kameníky v době nečinnosti nikdo neplatil, takže okamžitě odcházeli na jiné staveniště, kde po nich byla poptávka. Když se práce znovu obnovily v plném rozsahu, tak si investor najal tým, který byl právě k dispozici." Kolem středověké Paříže se jich podle Jamese pohybovaly ve 12. a 13. století desítky a možná i celé stovky.

Hledání prvních gotických „týmů" věnuje John James veškerý čas a jako soukromník publikuje na své vlastní náklady úctyhodné dílo nazvané Ark of God. Zatím vyšlo pět dílů a zájemci v nich najdou mj. 22 tisíc fotografií více než 1600 staveb. Databáze, která je částečně i na internetu, má dnes čtyři tisíce stran. Nikdy nic podobného nevyšlo!

Bádání Johnu Jamesovi usnadňuje fakt, že v Austrálii má farmu, jejíž rozloha přesahuje i tu nejbujnější představivost Evropanů. Za výhodu považuje, že je původní profesí architekt. „Řada historiků umění dnes neumí udělat stavebně-historický průzkum. Jsou plně odkázáni na výsledky práce jiných. A musí věřit, že ti jiní neudělali v něčem chybu."

John James byl prvním Australanem, který se v Chartres stal členem renomované historické společnosti Société Archéologique d'Eure-et-Loir. Říká: „Udělal jsem pro ně přednášku, která je úplně nadchla. Odmítl jsem výklad s diapozitivy. Šli jsme přímo do katedrály a já jim na místě ukazoval, jak zedníci kdysi dávali kamenné bloky k sobě a co se z toho dá vyčíst pro dějiny stavby. Pochopili, že ty kameny dovedou mluvit stejně jako písemné dokumenty. Že se stačí jen dívat a rozumět tomu, co vidíte."

Jeho převratné názory vyvolaly mnohé polemiky nejslavnějších historiků umění. James to komentuje slovy: „Když vás na univerzitě jako studenta vaši ctihodní učitelé naučí, že Notre-Dame v Paříži je zdrojem všech objevů evropské gotiky, tak je skoro nemožné, aby vás někdo později přesvědčil o opaku. Vyslechnete sice protiargumenty, ale stará víra natrvalo dřímá ve vašem povědomí jako virus." Aby přispěl k narušení stereotypů, dal John James dvě svoje publikace o technologii prvních gotických staveb k dispozici zdarma na internet v rámci projektu books.google (jde o tyto publikace: The Master Masons of Chartres a The Template-Makers of the Paris Basin). „Čím víc odborníků si je přečte, tím lépe. K tomu, aby se mnou souhlasili, je však nenutím."

 

PhDr. Peter Kováč

 

THE ARK OF GOD

Plánovaný rozsah projektu je 9 knih, zatím vyšlo prvních pět svazků, které jsou věnovány především hlavicím a jejich dekoraci. Tento sochařsko - architektonický detail je podle Johna Jamese velmi důležitý, protože umožňuje lepší dataci stavby i přesnější rozpoznání autorských týmů, které obvykle opakovaly stejné či podobné vzory. Jde o nejobsažnější katalog rané a vrcholné fáze gotické architektury v tzv. Pařížské oblasti (Paris Basin) zhruba od poloviny 12. do poloviny 13. století, ale s přesahem hluboko do doby románské. Hlavní součástí je obsáhlá fotografická dokumentace s krátkým rozborem v angličtině a kompletní soubor pramenů k stavebním dějinám v originálním znění s anglickým překladem (překlad více než 300 dokumentů je dílem amerického medievisty Chrise Heniga).

 

The Ark of God: The Creation of Gothic Architecture - an illustrated thesaurus

Vols 1+2 Foliate capitals 1170 to 1250

Vol 3 Archaic capitals prior to 1130

Vols 4+5 Formal capitals 1130-1170

Publisher: West Grinstead Publications, London, Boston and Hartley Vale, 2002

 

Recenzi na projekt THE ARK OF GOD napsal historik umění Paul Crossley (Burlington Magazine, 2004), mj. uvádí: „James's work promises to be the most searching and authoritative exposition of the fabric of French Gothic since Viollet-le-Due."

 

Foto: uprostřed John James, vlevo Peter Kováč a vpravo Chris Henige.

Na internetu:

http://www.westgrinstead.com.au/ark_god_vol1_vol2.html


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru