archiv detailvelká británie: magna charta libertatum na internetu (magna carta project)

Velká Británie: Magna charta libertatum na internetu (Magna Carta Project)

Letos uplynulo osm set let, kdy byla podepsána proslulá Magna charta libertatum, která se řadí mezi nejvýznamnější dokumenty evropských dějin. Všichni zájemci mají nyní jedinečnou možnost: prostřednictvím Magna Carta Project se mohou seznámit s různými originálními vyhotoveními textu, jejich překlady a komentáři odborníků.

Patnáctého června 1215 byla po pěti dnech vyjednávání s představiteli anglické šlechty, po četných nových zněních a úpravách podepsána anglickým králem Janem Bezzemkem Magna charta, významná listina, která ve svých 63 článcích do detailu vymezovala vztah šlechty ke králi a zároveň poprvé zaručovala základní práva obyvatel Anglie.

Charta obsahovala pro tehdejší dobu i jednu velice revoluční zásadu, že i král podléhá zákonu. K tomu navíc zajišťovala všem „svobodným lidem“ právo na spravedlivý soud a předepisovala, že nikdo nesmí být bez rozsudku držen ve vězení. Právě tyto články jsou považovány za vzor pro pozdější ústavy a listiny základních práv a svobod mnoha dalších zemí.

Nyní mají všichni zájemci možnost zjistit, jak Magna charta vznikala a jak probíhala samotná vyjednávání. K dispozici jsou on-line latinské originály textů i jejich překlady do angličtiny. Pro lepší srozumitelnost jsou ještě doplněny erudovanými komentáři.

Uveřejněná verze textu vychází z edice z pozdního 19. století, jejímž autorem byl biskup William Stubbs. Historici ale hledali v rukopisech další články, které se nakonec nedostaly do konečné verze. Tak se např. ukázalo, že z verze krále Jana nebyl do charty přijat jeden článek, ze šlechtické verze jich chybí v hotovém textu rovných šest. Na stránkách projektu jsou chybějící části zveřejněny a rovněž opatřeny zasvěceným komentářem.

Badatelé zrekonstruovali i aktivity anglického krále Jana Bezzemka v období před podpisem dokumentu. Na základě dobových listů a zpráv zmapovali, kde král byl (od února 1214) a co dělal v posledních týdnech před 15. červnem 1215. On-line jsou též k dispozici fotografie a překlady četných stanov a nařízení, která Jan Bezzemek vydal během své vlády v letech 1199-1216.

Bádání kolem Magny charty nadále pokračuje. Nedávno byl objeven list z 19., nebo 20. června 1215, který byl jménem dvaceti pěti šlechticů adresován šerifovi z Kentu. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že v něm byl brán ohled na některé konkrétní články z charty. List je proto považován za jeden z nejdůležitějších objevů k listině za posledních padesát let.

 

Marek Zágora

 

Internet:

http://magnacartaresearch.org/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru