dějiny umění detailstrašín na šumavě: do poutního kostela ve strašíně se o vánocích vrátí plastika madony vytvořená i díky fotografiím dr. petra kováče

Strašín na Šumavě: Do poutního kostela ve Strašíně se o vánocích vrátí plastika Madony vytvořená i díky fotografiím Dr. Petra Kováče

O letošních vánocích zažije Strašín na Šumavě pozoruhodnou kulturní a duchovní událost. Na hlavní oltář místního poutního kostela se vrátí dlouho postrádaná středověká socha Panny Marie s Ježíškem, která tu byla zcizena neznámým pachatelem už před 27 lety.

Nebude se ovšem jednat o originál, který je bohužel stále nezvěstný, ale o pečlivě zhotovenou rekonstrukci - kopii, kterou vytvořili specializovaní odborníci podle staré dokumentace a na základě fotografií, které před 44 lety pořídil Dr. Peter Kováč, když jako student gymnázia v Klatovech připravoval samizdat o gotickém sochařství na okrese Klatovy.

Tato náročná akce se mohla uskutečnit letos především díky velkorysému sponzorskému příspěvku anonymního dárce, zaníceného milovníka Šumavy. Ztrátu Strašínské Madony si místní lidé uvědomovali naléhavě a s bolestí v srdci. Vždyť se jednalo nejen o významnou uměleckou památku, ale především o hlavní sakrální předmět jejich svatyně, který v běhu staletí přitahoval tradičně zájem celých generací početných zbožných poutníků z blízka i daleka.

Postupem času se tak milostná socha Madony ve Strašíně stala jakýmsi paladiem – mystickým ochranným symbolem celého pošumavského kraje.

Dřevěnou sochu Madony strašínskému kostelu zřejmě věnoval koncem 15.století místní patronátní pán, jeden z nejmocnějších a nejbohatších českých velmožů té doby, držitel hradů Švihova a Rábí, králův rádce a nejvyšší sudí Království českého, vzdělaný Půta Švihovský. Tato Madona, skvělé dílo pozdní gotiky, výmluvně dokládala vytříbený a vybraný vkus urozeného dárce.

V případě Strašínské Madony se jedná o takzvanou Assumptu, zobrazení Nanebevzaté Panny Marie jako Královny nebes s žezlem v pravé ruce a s dítětem v náručí, stojící na půlměsíci obráceném dolů. Ikonografie sochy zde vychází ze středověkých interpretací Zjevení sv. Jana, které líčí Pannu Marii jako „Ženu oděnou sluncem, s měsícem pod nohama.“

Rekonstrukce plastiky, která je bez korunky vysoká 110 cm, byla svěřena uměleckým restaurátorům – akademické sochařce Lence Kortánkové a akademickému sochaři Rastislavu Jackovi, kteří s podobnými aktivitami mají již řadu zkušeností. Zprvu oba tito umělci vytvořili hliněný model v poměru 1:1, který se průběžně konzultoval a korigoval podle připomínek historiků umění, předních znalců středověkého umění, zejména univ. prof. Jana Royta a Dr. Petera Kováče.

Z tohoto modelu byl pak proveden odlitek ze speciální hmoty, zvané acrystal. Odlitek se dále povrchově upravoval a opatřil křídovým povrchem pro nanesení barevné polychromie a zlacení, které provedly restaurátorky Klára Kolářová a Dunja Stevanovič na základě konzultací s docentkou Michaelou Ottovou.

Rekonstruovaná Strašínská Madona se do poutního a farního kostela ve Strašíně vrátí o letošních vánocích. Při mši svaté o druhém svátku vánočním – na sv. Štěpána v úterý 26.prosince od 11,00, kterou hudebně a pěvecky doprovodí soubor Academia Sanctae Praha – Sušice, bude socha slavnostně požehnána – posvěcena.

Od Štědrého dne až do 26.12. je možno dílo shlédnout zblízka v prostoru presbytáře, teprve pak socha zaujme své místo v prosklené nice hlavního oltáře. Kromě vánočních bohoslužeb bude kostel ve Strašíně otevřen návštěvám také ve středu 27.prosince odpoledne od 14,00 hodin.

 

PhDr. Vladimír Horpeniak,

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

 

Ve fotopříloze publikujeme i archivní snímky Petra Kováče podle kterých se připravovala rekonstrukce pozdně gotické sochy.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru