archiv detailřím (roma): kniha the art of medieval hungary bilancuje současné poznatky o středověkém umění v uherském království

Řím (Roma): Kniha The Art of Medieval Hungary bilancuje současné poznatky o středověkém umění v Uherském království

Anotace:

Kniha The Art of Medieval Hungary není reprezentativní album zaplněné exkluzivními barevnými fotografiemi. Pro každého zájemce o středověké umění však představuje cenný a podrobný zdroj informací o současném poznání především maďarské uměnovědy, navíc v anglickém jazyce.

V rámci Uherského království se do základního přehledu dostalo také Slovensko a část Rumunska. Pozornost je v obsáhlé knize věnována románskému umění, počátkům gotiky „trecentu“ Anjouovců, dvorskému umění Zikmunda Lucemburského, uherskému umění za Matyáše Korvína a Jagellonců.

Významné památky jsou představeny monografickými studiemi, což se týká například koruny uherských králů, kostela v Jáku, královskému paláci ve Visegrádu, gotickým plastikám v budínské rezidenci nebo velkému oltáři sv. Alžběty v Košicích. Závěr patří uherské renesanci. Kniha v přehledech mapuje architekturu, sochařství, deskové i nástěnné malířství, křídlové oltáře, knižní umění, zlatnictví a užité umění. Několik příspěvků je věnováno také sbírkám středověkého umění v Maďarsku. Statě jsou doplněny podrobným přehledem odborné literatury – maďarské i zahraniční.

(SK)

 

The Art of Medieval Hungary, Xavier Barral i Altet, Pál Lővei, Vinni Lucherini, Imre Takács (eds.), Collana, Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma, Studia 7, Viella Roma 2018, 732 stran, 350 fotografií, text anglicky, cena 69 eur

Contributors: X. Barral i Altet, P. Biczó, A. Boreczky, G. Endrődi, P. Farbaky, I. Feld, I. Gerát, K. Havasi, Zs. Jékely, G. Klaniczay, P. Lővei, V. Lucherini, E. Marosi, Á. Mikó, A. Molnár, G. Gy. Papp, Sz. Papp, Gy. Poszler, E. Sarkadi Nagy, B. Zs. Szakács, K. Szende, K. Szovák, I. Takács, E. Wetter, Á. Ziegler-Bálint.

 

Internet:

https://www.viella.it/libro/9788867286614

 

Anotace nakladatelství:

With this book, the Hungarian Academy of Rome offers to the medievalist community a thematic synthesis about Hungarian medieval art, reconstructing, in a European perspective, more than four hundred years of artistic production in a country located right at the heart of Europe. The book presents an up-to-date view from the Romanesque through Late Gothic up to the beginning of the Renaissance, with an emphasis on the artistic relations that evolved between Hungary and other European territories, such as the Capetian Kingdom, the Italian Peninsula and the German Empire. Situated at the meeting point between the Mediterranean regions, the lands ruled by the courts of Europe west of the Alps and the territories of the Byzantine (later Ottoman) Empire, Hungary boasts an artistic heritage that is one of the most original features of our common European past. The book, whose editors and authors are among today’s foremost experts in medieval art history, is divided into four thematic sections – the sources and art historiography of the medieval period, the boundary between history, art history and archaeology, church architecture and decorations, religious cults and symbols of the power –, with a selection of essays on the main works of Hungarian medieval art held in museums and public collections.

 

Obsah:

Antal Molnár, Preface

Xavier Barral i Altet, Introduction. Hungarian Medieval Art from a European Point of View

I. Sources and Studies for Hungarian Medieval Art

Ernő Marosi, Two Centuries of Research, from the Austro-Hungarian Monarchy to the Present

Kornél Szovák, Written Sources on Hungarian Medieval Art History

 

II. City and Territory

Katalin Szende, Towns and Urban Networks in the Carpathian Basin between the Eleventh and the Early Sixteenth Centuries

Pál Lővei, Urban Architecture

Zsombor Jékely, Expansion to the Countryside: Rural Architecture in Medieval Hungary

István Feld, Castles, Mansions, and Manor Houses in Medieval Hungary

 

III. Architecture and Art in the Context of Liturgy

Béla Zsolt Szakács, Romanesque Architecture: Abbeys and Cathedrals

Krisztina Havasi, Romanesque Sculpture in Medieval Hungary

Imre Takács, The First Century of Gothic in Hungary

Pál Lővei, Imre Takács, “Hungarian Trecento”: Art in the Angevin Era

Gábor Endrődi, Winged Altarpieces in Medieval Hungary

 

IV. Religious Cults and Symbols of Power

Gábor Klaniczay, The Cult of the Saints and their Artistic Representation in Recent Hungarian Historiography

Vinni Lucherini, The Artistic Visualization of the Concept of Kingship in Angevin Hungary

Pál Lővei, Epigraphy and Tomb Sculpture

 

V. Forms of Art between Public and Private Use

Evelin Wetter, Precious Metalwork and Textile Treasures in Late Medieval Hungary

Anna Boreczky, Book Culture in Medieval Hungary

 

VI. The Middle Ages after the Middle Ages

Imre Takács, Medieval Twilight or Early Modern Dawn: Art in the Era of Sigismund of Luxembourg

Árpád Mikó, A Renaissance Dream: Arts in the Court of King Matthias

Gábor György Papp, Medievalism in Nineteenth-Century Hungarian Architecture

 

Annex I. Medieval Artworks and Monuments

Ernő Marosi, The Coronation Mantle of the Hungarian Kings, Originally Chasuble of King Stephen I and Queen Gisella

Ernő Marosi, The Holy Crown of Hungary: The “Crown of Saint Stephen”

Béla Zsolt Szakács, The Benedictine Abbey Church in Tihany

Krisztina Havasi, The Provostry Church of the Virgin Mary in Székesfehérvár

Krisztina Havasi, The Medieval Cathedral of Pécs

Imre Takács, The Medieval Saint Adalbert’s Cathedral in Esztergom and the Porta Speciosa

Imre Takács, Vinni Lucherini, The Chapel of the Royal Palace of Esztergom and its Late-Medieval Mural Paintings

Imre Takács, The Medieval Cathedral of Gyulafehérvár (Alba Iulia)

Béla Zsolt Szakács, The Benedictine Abbey Church in Lébény

Béla Zsolt Szakács, The Benedictine Abbey Church in Ják

Xavier Barral i Altet, The Szentkirály Romanesque Tympanum

Pál Lővei, The Sepulchral Monument of Saint Margaret of Hungary

Béla Zsolt Szakács, The Hungarian Angevin Legendary

Vinni Lucherini, The Hungarian Illuminated Chronicle

Imre Takács, The Royal Palace of Visegrád

Zsombor Jékely, The Medieval Augustinian Church of Siklós and the Wall Paintings in the Sanctuary

Szilárd Papp, Gothic Statues from the Royal Palace of Buda

Szilárd Papp, The Castle of Vajdahunyad (Hunedoara)

Ivan Gerát, The High Altar Retable of Saint Elizabeth in Košice (Kassa/Kaschau)

Péter Farbaky, The Royal Palace of Buda during the Reigns of Matthias Corvinus and the Jagiellonian Kings

Péter Farbaky, The Bakócz Chapel of Esztergom

 

Annex II. Museums and Collections Holding Medieval Art

Piroska Biczó, The Hungarian National Museum in Budapest

Györgyi Poszler, The Old Hungarian Collection of the Hungarian National Gallery in Budapest

Emese Sarkadi Nagy, The Christian Museum in Esztergom

Péter Farbaky, The Budapest History Museum

Ágnes Ziegler-Bálint, The Brukenthal Museum in Sibiu (Nagyszeben/Hermannstadt)

Pál Lővei, Collections of Stone Carvings

 

Bibliography

Index of names and places

The authors


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru