knižní novinky detailpraha: vyšly staré letopisy české 2. východočeská větev a některé související texty

Praha: Vyšly Staré letopisy české 2. Východočeská větev a některé související texty

Anotace:

Centrum medievistických studií vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, druhý svazek edice rozsáhlého analistického a kronikářského souboru, známého od časů Františka Palackého pod názvem Staré letopisy české. Obsahuje celkem šest textů, které v různé míře prozrazují sepětí s východočeskými husitskými anály, jejichž původní podoba se dochovala pouze fragmentárně. Edice vychází v rámci obnovené řady Fontes rerum Bohemicarum (Prameny dějin českých).

Kritická analýza materiálu prokázala, že východočeská větev Letopisů vznikla v Hradci Králové jako organické pokračování oblíbeného analistického svodu Chronicon Bohemorum a že její výchozí český text, zahrnující zprávy o událostech 1415/1416–1441, byl postupně prodloužen do roku 1461, eventuálně až k roku 1463. V následujících desetiletích pak byly východočeské anály začleněny do základní, tzv. pražské větve Letopisů.

Ve svazku jsou uveřejněny dva základní texty východočeské větve, tj. B (KNM II F 8) a b (NK ČR XIX C 21), dále Chronicon veteris collegiati Pragensis, dokládající původní ukončení východočeských análů roku 1441 i jejich obohacení o záznamy a vzpomínky umírněného husity. Další texty, tj. S1 (KNM V E 43), T (NK ČR Osek 95) a C (NK ČR XIX C 19) poskytují důkaz o začlenění východočeských análů do pozdějších historiografických kompilací. Principy, jimiž se vydání řídí, vycházejí z komplexního chápání Letopisů jako jazykové, literární a historické entity. Texty jsou prezentovány v transkribované podobě, jen text T je kvůli své pravopisné zvláštnosti představen též v transliteraci na přiloženém CD.

Každý text v edici je pojat jako relativně samostatný, čemuž odpovídá nejen historický komentář, ale i forma odkazů na prameny a odbornou literaturu. (SK)

 

Alena M. Černá,  Petr Čornej, Markéta Klosová (ed.), Staré letopisy české 2. Východočeská větev a některé související texty, Filosofia, Praha 2019, 683 stran, doporučená cena 430 Kč

 

Internet:

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=pripravujeme&titul=512


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru