knižní novinky detailpraha: uprostřed evropy. české země na konci středověku - soubor studií profesora františka šmahela (karolinum)

Praha: Uprostřed Evropy. České země na konci středověku - soubor studií profesora Františka Šmahela (Karolinum)

Anotace:

Nakladatelství Karolinum vydalo pod názvem „Uprostřed Evropy. České země na konci středověku“ reprezentativní soubor osmadvaceti studií profesora Františka Šmahela.

Autor přibližuje z mnoha různých úhlů pohledu dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy. Nejprve z nadhledu, pouze však s různou mírou pravděpodobnosti, usiluje postihnout základní vývojové tendence od nástupu Lucemburků až do roku 1526, kdy se země Koruny české na dlouhá staletí staly součástí habsburské říše.

Z tohoto odstupu lze také panoramaticky skicovat duchovní život, kulturu a umění za vlády Lucemburků anebo korunovační rituály, festivity a pohřební ceremonie. Naproti tomu politické myšlení, národní ideu či postup vnitřní christianizace je vhodnější zkoumat ze soudobých pramenů a se zřetelem k bližším i vzdálenějším evropským paralelám. Totéž platí pro reformní inspirace raného husitství na straně jedné a nezdolné přežívání pověrečných praktik na straně druhé. Knihu uzavírají drobné dějepisné reflexe včetně otázek kladených „naruby“, zdánlivě navzdory „zdravému rozumu“. (SK)

 

František Šmahel, Uprostřed Evropy. České země na konci středověku, Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, 630 stran, doporučená cena 590 Kč

 

Internet:

https://karolinum.cz/knihy/smahel-uprostred-evropy-26136?utm_source=karolinum&utm_medium=carousel

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru