knižní novinky detailpraha: světci v historii, umění a lidové představivosti – život viděný prostřednictvím atributů (vyšehrad)

Praha: Světci v historii, umění a lidové představivosti – život viděný prostřednictvím atributů (Vyšehrad)

Nakladatelství Vyšehrad vydalo v českém překladu italskou příručku Slovník svatých (Světci v historii, umění a lidové představivosti), kterou v originále publikovalo renomované milánské nakladatelství Jaca Book produkující z velké části reprezentativní umělecké monografie. Dříve než se věnuji samotné knize, připomněl bych publikace, které k tomuto tématu používám jako historik umění.

Nejčastěji sáhnu po osmidílné německé příručce Lexikon der christlichen Ikonographie, kterou s obrovským kolektivem odborníků připravil Engelbert Kirschbaum (díl 1–4) a Wolfgang Braunfels (díl 5–8). Lexikon vydalo nakladatelství Herder ve Freiburgu im Breisgau v letech 1968–1976 a v roce 2015 vyšlo kompletně jeho levné brožované vydání.

Křesťanským světcům a světicím jsou v Lexikon der christlichen Ikonographie věnovány 4 obsáhlé díly. Je to příručka pro odborníky s malými černobílými reprodukcemi, základní charakteristikou ikonografie a s fundovanou navigací na církevní a historické prameny a na další speciální odbornou literaturu, vydanou ale do 60. let 20. století.

Aktualizovaná podoba lexikonu je nyní dostupná na internetu (https://brill.com/display/db/lcio?language=en), ale pouze jako placená služba. Naproti tomu je volně na internetu obsáhlý Vollständiges Heiligen Lexikon, který knižně v Německu vycházel v letech 1858-1882 a jehož autoři jsou duchovní J. E. Stadler, F. J. Heim a J. N. Ginal (adresa: http://www.zeno.org/Heiligenlexikon-1858). Soustředí se především na životopisy světců a světic.

Občas používám i francouzskou rukověť v šesti svazcích, kterou napsal v letech 1955-1959 historik umění Louis Réau a pod názvem Iconographie de l'art chrétien ji vydalo pařížské nakladatelství Presses universitaires de France. Světců a světicím tam jsou věnovány tři svazky. Nabízí zcela minimálně ilustrací a text je orientován zejména na Francii.

Poměrně užitečný, ale pouze se základními fakty, je také německý slovník Herders Lexikon der Heiligen, téměř 400 stran, pouze text bez ilustrací. Příručka vyšla v nakladatelství Herder v roce 2011 a její hesla jsou výtahem z jedenáctisvazkové publikace Lexikon für Theologie und Kirche, vydávané (ve 3. vydání) v letech 1993–2001 pod redakčním vedením kardinála Waltera Kaspera

S obrovským množstvím faktů ve výše zmíněných příručkách pro odborníky se česky vydaný Slovník svatých nedá srovnávat už jen proto, že nabízí podrobnější medailonky sto padesáti světců a světic. Navzdory úzkému výběru, soustředěnému pouze na nejvýznamnější osobnosti sakrální církevní historie, bude kniha užitečná pro širokou veřejnost. Atraktivní je už svým vzhledem a vybavením.

Zatímco zmíněné německé a francouzské publikace mají pouze malé černobílé reprodukce nebo je zcela postrádají, italský Slovník svatých je bohatě ilustrován barevnými reprodukcemi i užitečným vizuálním přehledem atributů světců a světic. Poslouží každému, kdo jako laik navštíví muzea a galerie a shání informace o osobách se svatozáří, které objevil na středověkých a barokních obrazech.

Text knihy je dílem manželů Lanziových. Fernando Lanzi je členem komise pro sakrální umění a Institutu církevních dějin při boloňské diecézi. Je spoluautorem několika knih věnovaných poutním místům křesťanství (Řím, Santiago de Compostela). Gioia Lanziová je profesorkou sakrálního umění v dominikánském semináři v Bologni, který je součástí Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského v Římě. Je spoluautorkou knih o křesťanském umění, poutnictví a tradicích. Společně jsou třeba autory publikace o Svatém roku: Giubileo, luoghi e cammini (Jaca Book 2015).

V úvodní části Slovníku svatých oba autoři velmi přístupně vysvětlují pojmy svatosti a posvátnosti, téma mučednictví, roli světců jako přímluvců a patronů osob i zemí, způsoby jejich vizuální prezentace a s tím související speciální kulty. Značná pozornost je věnována systému atributů. Pak následují medailonky vybraných světců a světic.

Když tato kniha vyšla v roce 2004 anglicky (Saints and their Symbols: Recognizing Saints in Art and in Popular Images), byla recenzována i v respektovaném akademickém časopisu Church History, který řídí řada odborníků z amerických univerzit. Recenzentka Rachel Fultonová z University of Chicago, odbornice na středověkou církev, charakterizuje knihu jako užitečnou pro široké publikum, i když pro odborníky ji nepovažuje za „referenční dílo“ („reference work“).

V anglickém vydání upozorňuje na některé chyby v dataci a občas i na zavádějící informace. Například uvádí, že Anselm z Canterbury nikdy v životě nehájil víru v neposkvrněné početí Panny Marie, jak oba autoři tvrdí. Oceňuje však pro laiky výklad atributů jednotlivých světců a světic (Church History, ročník 75, číslo 3, 2006, s. 716-717).

Asi tak nějak bych charakterizoval tuto knihu. Pro mě je to rozšíření stručného slovníku Václava Ryneše Atributy světců, který v roce 1969 vydalo muzeum v Roztokách, nebo českého překladu klasické publikace Rudolfa Pfleiderera Atributy světců (Praha 1992), původně vydané v Německu v roce 1898. V obou brožovaných příručkách je vždy jen seznam atributů a to, komu přináleží – bez jakéhokoliv dalšího výkladu, proč konkrétního světce a světici charakterizuje právě tento specifický znak.

V knize manželů Lanziových je téma atributů naopak poměrně podrobně rozvedeno. Vychází to z jejich přesvědčení o jejich klíčovém významu ve vztahu ke stěžejním událostem v životě světců a světic. Jsou to barvitě popsané osudy viděné a zkoumané prostřednictvím atributů.

Tato primární orientace na atributy a jejich význam pro prezentaci svatých osob jsou zdůrazněny i tím, že abecedně lze v tomto slovníku hledat pouze přes atributy světců, protože jednotlivé osoby jsou představeny v samotném lexikonu nikoliv abecedně, ale v historické posloupnosti počínaje Annou a Jáchymem, rodiči Panny Marie, a konče matkou Terezou, prohlášenou za svatou v září 2016. České svaté zastupují ti ve světě nejznámější: kníže Václav, svatý Vojtěch a svatý Jan Nepomucký.

Peter Kováč

 

Fernando Lanzi, Gioia Lanzi, Slovník svatých: Světci v historii, umění a lidové představivosti, překlad z italštiny Magdaléna Žáčková, vázaná, 264 stran, nakladatelství Vyšehrad, Praha 2023, doporučená cena 999 Kč,

Internet:

https://www.ivysehrad.cz/tituly/54205376/slovnik-svatych/

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru