archiv detailpraha: středověké rukopisy v českých zemích. handbušek kodikologa (scriptorium)

Praha: Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa (Scriptorium)

SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury vydalo knihu „Středověké rukopisy v českých zemích“ s podtitulem „Handbušek kodikologa“ historika a archiváře Michala Dragouna. Jedná se o praktickou příručku („handbušek“), která nabízí nejen přehled pravidel kodikologického popisu středověkých manuskriptů, ale i praktický návod k němu.

Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to z různých úhlů pohledu, tedy jak jejich materiální stránkou, tak i jejich vznikem, funkcí a užíváním. Kodikologické informace, které souvisejí i s mnoha dalšími obory, pak slouží dalším odborníkům.

Vznik této příručky byl motivován hlavně absencí přesnějších pravidel kodikologického popisu rukopisů. Autor se pokusil co nejpřehledněji předložit praktický návod popisu fyzické i obsahové stránky středověkých kodexů. Proto je významnou a nedílnou součástí textu velice bohatý obrazový doprovod (celkem sto jedenáct položek), pocházející z rukopisů Národní knihovny České republiky a Knihovny Národního muzea. Tím je též dáno, že se autor zaměřil výhradně na rukopisy z českých knihoven (svědčí o tom i název knihy) s hlavním těžištěm ve 13. až 15. století. Samozřejmé jsou pak časové přesahy na obou stranách.

Zajímavý úvod je věnován dějinám českých a moravských knihoven ve středověku. Po něm pak následuje hlavní část zasvěcená popisu rukopisů. Text je rozdělen do několika oddílů, ty pak na jednotlivé kapitoly. Velkým plusem je, že každá kapitola je ještě doplněna výběrovou bibliografií, která se neomezuje jen na české a zahraniční tištěné studie, knihy a edice, ale přináší i přehled důležitých internetových zdrojů.

Největší pozornost je věnována fyzickému popisu rukopisů, který si všímá i těch nejnepatrnějších detailů. Je důležitý, protože výrazně přispívá k určení doby vzniku konkrétního kodexu. Důležitá je pak i kapitola o vlastnických záznamech a historii rukopisu. Každý kodex má svou historii, ne vždy ale máme to štěstí, že se nám podaří zrekonstruovat jeho historii.

Většinu badatelů ale nejvíce zajímá obsah samotného manuskriptu. Proto co se obsahového (textového) popisu týče, jsou nejprve představeny obecné zásady tohoto popisu. Jednotlivé druhy děl ale mohou mít určitá specifika, proto Dragoun zasvětil několik posledních desítek stran vybraným typům textů.

Vše je přiblíženo přehledně a zároveň názorně, takže, i kdyby se do příručky začetl úplný laik, určitě by se dokázal v dané problematice trochu zorientovat. Samozřejmě se ale předpokládá, že „handbušek“ je určen spíše odborníkům a hlavně pak vysokoškolským studentům.

Po hlavní části příručky o popisu středověkých rukopisů pak ještě následuje modelový popis kodexu, který byl záměrně vytvořen tak, aby přinesl větší množství popisovaných údajů.

Vydání příručky „Středověké rukopisy v českých zemích“ Michala Dragouna je bezpochyby záslužným počinem, který jistě docení nejen historici a historici umění, kteří pracují se středověkými manuskripty.

 

Marek Zágora

 

Michal Dragoun, Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa, Scriptorium, Praha 2018, 192 stran, doporučená cena 275 Kč

 

Obsah:

Úvod

DĚJINY KNIHOVEN V ČESKÝCH ZEMÍCH

Prameny

Způsoby získávání knih

Množství dochovaných rukopisů

Institucionální knihovny

Knihovny osobní (soukromé)

Rukopisná kniha v novověku

POPIS RUKOPISŮ

Fyzický popis rukopisů

Záhlaví

Forma

Materiál

Filigrány

Skladba

Psací plocha

Foliace, paginace, živá záhlaví

Poškození

Písmo

Výzdoba

Notace

Vazba

Zlomky

VLASTNICKÉ ZÁZNAMY A HISTORIE RUKOPISU

LITERATURA

OBSAHOVÝ (TEXTOVÝ) POPIS

Transkripce nebo transliterace, jazyky rukopisných textů

Jednotlivé typy textů

Verše

Gramatika a rétorika

Bible

Teologie

Kazatelská literatura

Zábavná literatura

Historiografie

Liturgické rukopisy

Hagiografie

Filozofie

Právo

Přírodovědné texty

Diplomatický materiál

Antická literatura

Inkunábule a staré tisky

MODELOVÝ POPIS

 

Internet:

http://www.scriptorium.cz/index.html?search=3


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru