archiv detailpraha: praha středověká profesora royta – nejnovější svazek edice praha (karolinum)

Praha: Praha středověká profesora Royta – nejnovější svazek edice Praha (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo pod názvem „Praha středověká“ další svazek své populárně-historické edice Praha. Autorem publikace je historik umění, profesor Jan Royt, jenž pro stejnou edici napsal i svazek „Praha Karla IV.“, který vyšel v roce 2016 u příležitosti sedmistého výročí narození římského císaře a českého krále z rodu Lucemburků.

Jednotlivé svazky edice jsou určeny široké veřejnosti a jejich cílem je přiblížit tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami. Zároveň by měly napomáhat k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti.

Pravděpodobně bylo záměrem, aby nejnovější svazek vyšel letos, kdy si připomínáme šestisté výročí úmrtí Karlova syna a nástupce Václava IV. Právě římskému a českému králi je v publikaci věnována nezvykle velká pozornost.

Jako tradičně je publikace rozdělena do dvou částí. První tvoří úvodní zasvěcená esej, druhou je pak převážně obrazový průvodce středověkou Prahou. Časově si autor vymezil středověkou Prahu docela neobvykle. Svůj výklad začíná na konci 9. století, kdy se začala Praha formovat za vlády prvních Přemyslovců, a dovádí jej pouze do roku 1419, kdy došlo k „první pražské defenestraci“ (30. 7.), zemřel Václav IV. (16. 8.) a vypukly husitské bouře. Středověkým vrcholem je pak pro něj, jak se dalo očekávat, období vlády Karla IV.

V úvodním textu přibližuje Royt historický vývoj a stylové proměny architektury a výtvarného umění od doby románské až po rozvinutou gotiku. Svou pozornost nejprve věnuje románským a raně gotickým proměnám Pražského hradu, Vyšehradu a formování pražského urbanismu za vlády Přemyslovců. Následně představuje donátorské činnosti Lucemburků, zejména pak budování Svatovítské katedrály, rozvoj Vyšehradu, založení Nového Města pražského a vznik vysokého učení (univerzity).

Jak již bylo uvedeno výše, přibližuje i donátorskou činnost krále Václava IV., kterou dává do souvislostí s krásným stylem. Připomíná nejen jeho podíl na dostavbách Karlem započatých náročných stavebních projektů (Svatovítská katedrála, Kamenný most se Staroměstskou mosteckou věží), ale i jeho vlastní projekty (Králův dvůr, Hrádek na Zderaze, Nový hrad u Kunratic). Představuje krále i jako významného bibliofila, který vlastnil ve své době jednu z nejrozsáhlejších soukromých knihoven. Všímá si ale také dalších dochovaných uměleckých děl, která vznikla za Václavovy dlouhé vlády.

V historickém kontextu zmiňuje i snahy o reformaci církve spjaté s pražským prostředím a osobnosti duchovního života, např. Konráda Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže nebo Jana Husa.

Nejrozsáhlejší část publikace tvoří tradiční „procházka“ městem. Royt jako zkušený průvodce a znalec umění provází čtenáře středověkou Prahou. Představuje téměř čtyřicet památek, ale jeho výklad se neomezuje pouze na popis jednotlivých staveb, prezentuje i vybraná umělecká díla. Čtenář se tak může seznámit např. s vybranými skvosty Svatovítského pokladu nebo s nejzajímavějšími díly ze sbírek středověkého umění Národní galerie v Praze, která jsou vystavena v Anežském klášteře.

Významnou součástí publikace je bohatý, kvalitní obrazový doprovod, jehož autorem je uznávaný fotograf Jan Gloc. Úvodní esej je navíc doplněna řadou pěkných fotografií a map, které jsou společně se svými popisky dalším, zajímavým rozšířením hlavního textu.

Na závěr zařadil autor chronologický přehled českých knížat a králů z dynastií Přemyslovců a Lucemburků, po němž následuje abecední přehled nejvýznamnějších osobností spjatých se středověkou Prahou. Nechybí ani mapa současné Prahy s lokalizačním rejstříkem.

„Praha středověká“ je pěkným obrazovým průvodcem, který poté, co bude přeložen i do angličtiny, osloví ještě více zájemců, kteří se budou moci bloumat městem a kochat se jeho „středověkou“ krásou.

 

Marek Zágora

 

Jan Royt, Praha středověká, Karolinum, Praha 2019, 256 stran, doporučená cena 390 Kč

 

Obsah:

Praha středověká

Praha středověká – průvodce městem

Přemyslovci a Lucemburkové na českém trůnu

Osobnosti

Lokalizace

Seznam vyobrazení

Poděkování

O autorovi

 

Internet:

https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=21776

 

K svazku „Praha Karla IV.“:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-praha-karla-iv-%E2%80%93-nejnovejsi-svazek-edice-praha-karolinum/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru