archiv detailpraha: praha renesanční – nejnovější svazek edice praha (karolinum)

Praha: Praha renesanční – nejnovější svazek edice Praha (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo již šestý svazek své edice Praha, tentokrát publikaci nazvanou „Praha renesanční“ historičky umění Elišky Fučíkové, která je autorkou i úplně prvního svazku řady - „Praha rudolfinská“ z roku 2014. Cílem edice je přiblížit tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami a napomoci tak k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti.

Autorka se zabývá renesančním uměním již řadu let a načrtává obraz Prahy doby jagellonské a za prvních Habsburků. Od poslední třetiny 15. století a v průběhu století šestnáctého začala jednotlivá pražská města měnit svůj středověký ráz v renesanční. Významnou proměnou prošel zejména areál Pražského hradu, jehož nejreprezentativnějším prostorem se stal Vladislavský sál. Královskou zahradu za Jelením příkopem pak okrášlilo vedle exotické zeleně i několik míčoven, z nichž se do současnosti dochovala pouze Velká míčovna, a zejména pak jedna z nejkrásnějších renesančních staveb ve střední Evropě, Královský letohrádek. Další výjimečnou renesanční stavbou na území dnešní Prahy je letohrádek Hvězda.

Stejně jako u předchozích svazků je na první pohled zřejmé, že se jedná o publikaci, v níž hraje hlavní roli bohatý obrazový doprovod doplněný o základní informace. Kniha je stejně jako všechny předešlé svazky rozdělena do dvou hlavních částí. První nazvaná stejně jako celá publikace - „Praha renesanční“ - představuje nejvýznamnější renesanční proměny hlavního města Českého království. Zajímavá a čtivá historicko-umělecká stať je doplněna řadou barevných reprodukcí a popisky k nim jsou rozšířením hlavního textu. Autorčin text je nejen odborný, ale i zároveň velice čtivý a hlavně srozumitelný a přehledný.

Druhou část pak tvoří samotný „průvodce městem“, který je tvořen bohatým a kvalitním souborem fotografií dochovaných památek a stručným autorčiným komentářem. Čtenář má tak v ruce zasvěceného turistického průvodce, v němž najdeme přes čtyřicet položek, které podobně jako u ostatních svazků řady „přímo“ vybízejí čtenáře, aby se vydal objevovat renesanční krásy Prahy.

Kniha „Praha renesanční“ Elišky Fučíkové není např. na rozdíl od „Prahy Karla IV.“ Jana Royta určena jen zájemcům, kteří se s tématem setkávají vůbec poprvé. Naopak může oslovit i čtenáře, kteří o renesanční Praze již nějaké povědomí mají. Nakladatelství Karolinum připravuje i anglické vydání tohoto pěkného průvodce. Sedmý svazek zajímavé edice by měl představit Prahu barokní.

 

Marek Zágora

 

Eliška Fučíková, Praha renesanční, Karolinum, Praha 2017, 180 stran, doporučená cena 350 Kč

 

Internet:

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=17724&zalozka=4

 

Obsah:

Praha renesanční

Praha renesanční – průvodce městem

Osobnosti

Lokalizace a mapka objektů

Poděkování

Seznam vyobrazení

O autorce

 

Ke knize Praha Karla IV.:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-praha-karla-iv-%E2%80%93-nejnovejsi-svazek-edice-praha-karolinum/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru