zaujalo nás detailpraha: objev deskového obrazu zvěstování panně marii z dílny mistra vyšebrodského cyklu

Praha: Objev deskového obrazu Zvěstování Panně Marii z dílny Mistra vyšebrodského cyklu

V Národní galerii Praha 12. dubna 2019 proběhlo odborné kolokvium, které bylo věnováno deskovému obrazu s námětem Zvěstování Panně Marii, který pochází s největší pravděpodobností z dílny Mistra Vyšebrodského cyklu.

Obraz, jenž byl doposud téměř neznámý a v literatuře nepublikovaný, představuje scénu zvěstování Panně Marii, která do značné míry odpovídá deskovému obrazu se stejným námětem devítidílného Vyšebrodského cyklu, jenž představuje absolutní vrchol deskového malířství v Čechách z doby krátce před rokem 1350.

Celý cyklus se nachází od roku 1938 v Národní galerii Praha jako výpůjčka z cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě. Pokus získat tento unikátní oltářní cyklus do majetku státu v třicátých letech 20. století nebyl zrealizován, neboť domluvenou transakci zmařil nástup Adolfa Hitlera, obsazení českého pohraničí a posléze celého státu fašistickým Německem. Již od třicátých let se přitom intenzivně jednalo s tehdejšími vlastníky vyšebrodského kláštera o vykoupení děl Mistra Vyšebrodského cyklu do státního majetku. Z dokladů uložených v archivu NGP vyplývá, že úřední komise projednala a schválila v roce 1938 nákup devíti desek vyšebrodského oltáře a deskového obrazu Ukřižování z dílny Mistra třeboňského oltáře za tehdy astronomickou celkovou cenu 10 miliónů korun.

Národní galerie Praha se o neznámém deskovém obrazu se Zvěstováním Panně Marii dozvěděla v okamžiku, kdy se na ni obrátil majitel díla s žádostí o provedení odborného restaurátorského zkoumání a prověření pravosti tohoto díla.

Zejména díky skutečnosti, že pokud by byla pravost díla prokázána, jednalo by se o unikátní doklad deskové malby ze 14. století české provenience, se NGP rozhodla restaurátorskou expertízu na náklady majitele provést.

Na základě výsledků technologicko-restaurátorské expertízy byla potvrzena pravost a výjimečnost tohoto díla. S ohledem k tomu projevila NGP zájem o koupi obrazu, který by zásadně obohatil kolekci středověké deskové malby, a doplnil zejména soubor devíti deskových maleb z dílny Mistra Vyšebrodského cyklu.

Možnost koupě do sbírky spravované Národní galerií Praha doporučil jednomyslně hlasy všech přítomných členů poradní sbor pro sbírkotvornou činnost NGP s tím, že se jedná o zcela ojedinělý objev, který má veliký význam pro české dějiny umění.

Následně dílo na žádost NGP posoudil také prof. Ingo Sandner, bývalý vedoucí kateder restaurování a uměleckých technologií Akademie výtvarných umění v Drážďanech, Kolíně nad Rýnem a Vídni. Ve svém odborném posudku mimo jiné uvedl: „Nezávisle na zjištěních ohledně stavu je deska důležitým časovým dokumentem. Patří k jedné z nejvýznamnějších skupin děl, které dokládají vůdčí výkonnost pražských dílen v době Karla IV. okolo roku 1350.“

Majitel nabídl obraz ke koupi do vlastnictví státu prostřednictvím NGP za cenu 65 miliónů korun. Poradní sbor NGP označil „požadovanou finanční částku, odrážející naprostou unikátnost této deskové malby, za výjimečnou, ale odpovídající významu díla, a tedy přijatelnou.“

„Je třeba konstatovat, že středověké deskové obrazy ze 14. století, zejména české provenience, se na trhu s uměním v podstatě neobjevují a v rámci tuzemských aukcí můžeme konstatovat, že dokonce vůbec. Proto je určení tržní ceny maleb ze 14. století obecně velmi komplikované a je nutno při něm vycházet z příkladů dražeb středověkých děl i jiné než české provenience,“ komentoval požadovanou cenu ředitel Sbírky starého umění NGP Marius Winzeler.

Národní galerie Praha požádala český stát prostřednictvím Ministerstva kultury o uvolnění mimořádné finanční dotace na nákup tohoto unikátního díla. O možnosti zakoupení obrazu do majetku státu se v současné době jedná.

 

Tisková zpráva Národní galerie

 

Reprodukce obrazu NG Praha


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru