knižní novinky detailpraha: nová vydání děl proslulého francouzského medievisty jacquese le goffa (vyšehrad)

Praha: Nová vydání děl proslulého francouzského medievisty Jacquese Le Goffa (Vyšehrad)

Anotace:

Nakladatelství Vyšehrad připravilo nové vydání dvou monumentálních prací, jejichž autorem, resp. spoluautorem a editorem byl světoznámý francouzský medievista Jacques Le Goff (1924-2014).

Již třetího vydání se dočkala Le Goffova kniha „Kultura středověké Evropy“, která vyšla poprvé již v roce 1964. Český název je trochu matoucí, originální název je totiž „Civilisation de l’Occident médiéval“. Ve své době nabídla nový, velice rozsáhlý a hlavně objevný a zároveň podnětný pohled na období středověku. Práce vyniká svou šíří záběru: od velkých politických dějů a vzniku, života a zanikání říší a států, přes vývoj ekonomiky a sociálních struktur až po dějiny myšlení, mentality a umění. Autor přiblížil řadu témat, z nichž mnohá stála v jeho době na okraji zájmu. Při práci využil prameny různé povahy, např. i literární. Velkým kladem pak byla i práce s vizuálními prameny, které vnímal jako rovnocenné dokumenty. Jacques Le Goff vytvořil fascinující antropologickou fresku, která i po více než padesáti letech oslovuje nové čtenáře a zájemce o historii.

Druhou publikací, která se dočkala dokonce již čtvrtého českého vydání, je kolektivní práce „Encyklopedie středověku“, která je výsledkem promýšlení důležitých medievistických témat.

Nejedná se o klasickou encyklopedii, ale výkladový slovník s více než osmdesáti hesly, která jsou pojata jako samostatné eseje.

Vedle tradičních témat politických dějin („Král“, „Šlechta“, „Válka a křížová výprava“), dějin hospodářských („Peníze“, „Řemeslníci“, „Půda“) a kulturních („Katedrála“, „Literatura a literatury“, „Poutnictví“, „Symbol“) najdeme v téměř tisícistránkové knize i hesla naznačující napětí mezi protikladnými složkami jednotlivých témat: „Mužství a ženství“, „Řád a stavy“, „Střed a periferie“, „Svoboda a otroctví“, „Ústní a písemné“.

I když je zaměření jednotlivých esejů převážně západoevropské, o čemž mimo jiné svědčí i složení autorského kolektivu, podařilo se dílu vtisknout celoevropský rozměr. I proto se jedná o velice zajímavou práci, která přináší řadu podnětných sond nejen do života a myšlení středověkých lidí. (SK)

 

Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy, Vyšehrad, Praha 2020, 704 stran, doporučená cena 899 Kč

 

Jacques Le Goff – Jean-Claude Schmitt (eds.), Encyklopedie středověku, Vyšehrad, Praha 2020, 936 stran, doporučená cena 999 Kč

 

Internet:

http://www.ivysehrad.cz/kniha/kultura-stredoveke-evropy/

http://www.ivysehrad.cz/kniha/encyklopedie-stredoveku/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru