archiv detailpraha: národní galerie v pražském šternberském paláci představuje nově nalezený poklad rudolfinského manýrismu - madonu s dítětem a s muzicírujícími anděly (madonna and child with angels making music - dirck de quade van ravesteyn)

Praha: Národní galerie v pražském Šternberském paláci představuje nově nalezený poklad rudolfinského manýrismu - Madonu s dítětem a s muzicírujícími anděly (Madonna and Child with Angels making music - Dirck de Quade van Ravesteyn)

Národní galerie v pražském Šternberském paláci představuje nově nalezený poklad rudolfinského manýrismu - Madonu s dítětem a s muzicírujícími anděly, která byla po léta pokládána za nenávratně ztracenou. Autor obrazu nizozemský malíř Dirck de Quade van Ravesteyn pracoval na dvoře císaře Rudolf II. v letech 1589 - 1608.

Dílo je vystaveno v sousedství Dürerovy Růžencové madony, která se Dirckovi de Quade stala inspirací, jak dokládají citace některých motivů, zejména anděla hrajícího na loutnu. Madona se objevila v zámoří na uměleckém trhu a její současný majitel se rozhodl, že ji jako dlouhodobou zápůjčku vystaví v Praze, kde před 400 lety vznikla.

 

Peter Kováč

 

Summary:

The National Gallery presents in the Prague Sternberg Palace a newly found treasure of the Rudolphinian mannerism - Madonna and Child with Angels making music - which was for many years considered irretrievably lost. Author of the picture, Dutch painter Dirck de Quade van Ravesteyn worked at the court of Emperor Rudolph II. in the years 1589-1608.

The work of art is exhibited close by Dürer´s Madonna of the Rosary which inspired Dirck de Quade, as can be seen in citations of some motifs, especially the angel playing a lute. Madonna turned up in the overseas art market, and its current owner decided to exhibit it on a base of a long-term lease in Prague where it was created 400 years ago.

 

Foto poskytla Národní galerie v Praze

 

Oficiální tisková zpráva Národní galerie:


Národní galerie v Praze představuje nově objevený obraz rudolfínské školy, který byl po léta pokládán za ztracený. Když profesor dějin umění z univerzity v americkém Princetonu Thomas DaCosta Kaufmann připravoval svoji známou knihu The School of Prague (vyšla 1988), zahrnul do ní rozměrný obraz Madona s dítětem a s muzicírujícími anděly. Obraz předního světového znalce rudolfínského umění zaujal, musel však zároveň konstatovat, že je nezvěstný.

Plátno se však před pár lety objevilo na zahraničním uměleckém trhu, současný majitel si jej vyhlédl v zámoří. Velkoryse nabídl jeho zápůjčku do Národní galerie v Praze, aby dílo vrcholného období slavné rudolfínské éry vidělo co nejvíce lidí. Díky této zápůjčce se tak obraz vrací do Prahy, tedy na místo, kde před více než 400 lety vznikl.

V Národní galerii je plátno vystaveno od 26. září 2013 v expozici starého evropského umění na Hradčanech, a to v bezprostřední blízkosti Dürerovy Růžencové slavnosti z roku 1506. Tyto dvě malby mnohé spojuje: Růžencovou slavnost nechal dovézt, respektive donést do Prahy císař Rudolf II. v roce 1606 (dobrodružná cesta Růžencové slavnosti přes Alpy patří k oblíbeným historkám nejrůznějších uměleckohistorických pojednání), Dircka de Quade van Ravesteyn zase Rudolf II. povolal do svých služeb. Vedle řady výhod, jichž se dvorním malířům pracujícím u pražského císařského dvora dostávalo, měli umělci i další privilegium: mohli navštěvovat císařské umělecké sbírky, kam se obyčejní smrtelníci vůbec nedostali.

Van Ravesteyn, který působil na Rudolfově dvoře v Praze mezi lety 1589-1608, si mj. dobře prohlédl právě Růžencovou slavnost Albrechta Dürera a pro svůj obraz Madona s dítětem a s muzicírujícími anděly si „vypůjčil" motiv anděla s loutnou, jehož Dürer umístil symetricky ve středu kompozice dole. Van Ravesteyn postavu anděla sice převzal, ale kompozičně ji - v duchu manýristické estetiky - přesunul ze středu na levou stranu výjevu.

Vystavení Van Ravesteynova plátna v sousedství Dürerovy Růžencové slavnosti jednak umožňuje bezprostřední srovnání těchto dvou výjimečných děl a jednak připomíná mimořádnou osobnost císaře Rudolfa II. jako sběratele a mecenáše umění evropského významu. Další díla slavné rudolfínské éry (např. od Hanse von Aachen či od Bartholomea Sprangera) jsou vystavena ve Schwarzenberském paláci.

 

Olga Kotková


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru