knižní novinky detailpraha: knihu trajectories of spanish art and culture in bohemia představí 26. dubna 2022 od 18,30 hodin prof. pavel štěpánek v institutu cervantes v praze spolu s dalšími svými publikacemi

Praha: Knihu Trajectories of Spanish Art and Culture in Bohemia představí 26. dubna 2022 od 18,30 hodin prof. Pavel Štěpánek v Institutu Cervantes v Praze spolu s dalšími svými publikacemi

Když se v českých akademických kruzích řekne kultura Španělska, Portugalska a Latinské Ameriky, mnohým se vybaví jméno profesora a historika umění Pavla Štěpánka. Odborník na hispánské a jihoamerické dějiny umění, který je úzce spjatý s Univerzitou Palackého a za svůj život nasbíral mnoho zahraničních univerzitních i diplomatických zkušeností, se ve svých knihách častokrát zaměřuje na vzájemné vztahy a vazby mezi Českem a kulturou španělsky a portugalsky mluvících zemí.

Jedna taková publikace – Trajectories of Spanish Art and Culture in Bohemia – mu před nedávnem vyšla v Vydavatelství Univerzity Palackého. A 26. dubna 2022 od 18:30 ji představí v Praze v Institutu Cervantes spolu s dalšími svými knihami – Óscar Domínguez v Československu a Spanish painting and sculpture of the 13th to the 19th Centuries.

Publikace Trajectories of Spanish Art and Culture in Bohemia: Studies and essays about Spanish and Ibero-American Art nabízí celkem jedenáct anglických studií, které v pozoruhodné šíři mapují vztahy mezi španělskou kulturou a českými zeměmi od středověku po 20. století. Pavel Štěpánek vše sleduje z pohledu architektury, malířství, sochařství, kresby či uměleckého řemesla. Seznamte se s pozoruhodným fenoménem „španělské přítomnosti“ ve střední Evropě, poznejte komplexní fenomény kulturní výměny a nahlédněte na středoevropský prostor jako na místo jedinečných průniků uměleckých vlivů a kreativní prostor kulturní adaptace. Knihu si můžete zakoupit jak v tištěné podobě, tak ve formátu ePUB a PDF.

V knize Čechy a Peru. Historie a umění. Dějiny vzájemných kulturních vztahů Pavel Štěpánek zachycuje vzájemné kulturní vazby mezi Českou republikou a Peru od dob koloniálních až po současnost. Kniha je rozdělena do dvou dílů, přičemž každá kapitola je věnována konkrétnímu tématu od literatury přes výtvarné umění a keramiku až po hudbu. Své si v publikaci najdou jak odborníci, tak laická veřejnost se zájmem o dějiny umění a iberoamerickou kulturu. Kniha je dostupná na e-shopu Vydavatelství UP.

Dvojjazyčná španělsko-česká kniha Óscar Domínguez en Checoslovaquia / v Československu (1946–1949) byla publikována při příležitosti výstavy díla španělského malíře Óscara Domíngueze z českých a slovenských státních i soukromých sbírek, která se uskutečnila na umělcově rodném ostrově Tenerife. Nejedná se přitom pouze o výstavní katalog, nýbrž celkový soupis Domínguezova díla, které prošlo výstavami a sbírkami v Československu nebo zde přímo vzniklo a zůstalo. Domínguez byl totiž ve své době v československé umělecké sféře velmi oblíben a osobně zavítal např. do Prahy, Brna, Olomouce a Bratislavy. Kniha Pavla Štěpánka byla prezentována na českém velvyslanectví v Madridu v létě 2021 a prohlédnout si ji můžete na stránkách olomoucké katedry dějin umění.

Kniha Spanish painting and sculpture of the 13th to the 19th Centuries. National Gallery in Prague je vědeckým katalogem španělského umění 13.–19. stol. ve sbírkách Národní galerie v Praze, v němž je vůbec poprvé souhrnně a odborně zpracován soubor španělské malby i plastiky. Štěpánek v knize přibližuje přítomnost španělského umění v českých sbírkách, jeho historické kontexty a shrnuje dosavadní celková i individuální hodnocení. Pojednává také o anonymních a velmi kvalitních, zejména sochařských pracích, které se vyznačují osobitou polychromií.

(SK)

Pavel Štěpánek, Trajectories of Spanish Art and Culture in Bohemia: Studies and essays about Spanish and Ibero-American Art, 2021, 264 stran, ISBN 978-80-244-6025-3, prodejní cena 299 Kč

Pavel Štěpánek, Čechy a Peru. Historie a umění. Dějiny vzájemných kulturních vztahů, 2013, 720 stran, ISBN 978-80-244-3453-7, prodejní cena 631 Kč

Pavel Štěpánek, Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, 148 stran, 50 obr, Národní galerie Praha, prodejní cena 315 Kč

Pavel Štěpánek a Isidro Hernández Gutiérrez (editoři), Óscar Domínguez en Checoslovaquia /v Českolovensku/, Tenerife 2020, stran 304

Kniha je volně ke stažení zde:

https://dejinyumeni.upol.cz/en/academics-research/publications/?msclkid=500fb60eb97b11ec8d7df7900203eeca

 

Instituto Cervantes v Praze byl slavnostně otevřen v září 2005 za přítomnosti španělského prince a princezny. Adresa: Na Rybníčku 536/6, Praha 2.

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru