archiv detailpraha-klodzko-wroclaw: vyšel historickogeografický lexikon kladska

Praha-Klodzko-Wroclaw: Vyšel historickogeografický lexikon Kladska

Anotace:

Historický ústav Akademie věd České republiky vydal kolektivní publikaci „Kladsko. Historickogeografický lexikon“, jejímž cílem je představit Kladsko jako specifický region ve střední Evropě. Kladsko prošlo složitým historickým vývojem, rozkládalo se na území různých zemí, navíc bylo a je jazykově i kulturně velice rozmanité.

Publikace chce přispět k prohlubování soudobé kladské regionální identity, kladského kulturního dědictví i regionální identity evropské ve smyslu Kladska jako součásti Euroregionu Glacensis. Práce je založena na základním výzkumu v oborech historiografie, historické geografie, regionální geografie a regionálního rozvoje v součinnosti s mnoha dalšími příbuznými disciplínami.

Lexikon o Kladsku, které patří mezi mimořádně evropské regiony s bohatou historickou a kulturní tradicí, může být využit i v zájmových oblastech vzdělávání či cestovním ruchu.

 

Marek Zágora

 

Eva Semotanová a kol., Kladsko. Historickogeografický lexikon, Řada A-Monographia, sv. 53, Historický ústav, Praha-Klodzko-Wroclaw 2015, 316 stran, doporučená cena 546 Kč, na stránkách www.hiu.cas.cz 390 Kč

 

Internet:

http://www.hiu.cas.cz/cs/download/novinky-nakladatelstvi/2015/kladsko-semotanova-a-kol-2015-anotace.pdf


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru