archiv detailpraha: kamenná katedrála – neobvyklá kniha o svatovítské katedrále

Praha: Kamenná katedrála – neobvyklá kniha o Svatovítské katedrále

U příležitosti sedmistého výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. vydala Česká geologická služba knihu nazvanou „Kamenná katedrála. Kámen v historii stavby, výzdoby a oprav katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze“. Jejím autorem je Václav Rybařík (ročník 1937), inženýr-geolog, který se od roku 1982 zabývá povahou a původem přírodních kamenů našich, hlavně pak pražských památek.

Jak napovídá podnázev knihy, autor se v ní zabývá katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, naší největší a nejcennější kamennou sakrální stavbou. Jeho pohled na katedrálu je však ze zcela jiného úhlu než jsme zvyklí. Zaměřuje se především na materiálovou podstatu katedrály. Jsou to velice zajímavé  a pro širokou veřejnost objevné informace, z jakých českých, ale i cizích přírodních stavebních a ozdobných kamenů byla Svatovítská katedrála od 14. století stavěna, zdobena a opravována.

Kniha je rozdělena do celkem pěti částí. První je stručným shrnutím stavební historie katedrály. Následující pak přináší přehled používaných kamenů při její stavbě, výzdobě a opravách, a to v období od 14. století až po současnost. Třetí část je stručným průvodcem k prohlídce Svatovítské katedrály (exteriéru i interiéru). Tento text je hodně popisný, což ale odpovídá formě průvodce. Všechny texty jsou doplněny bohatým obrazovým doprovodem (fotografie, kresby, půdorysy, plánky, mapky, tabulky). Čtvrtá část přináší výběr prací o Svatovítské katedrále od roku 2000.

První čtyři části byly jen jakýmsi úvodem, na který navazuje poslední, v pořadí pátá část, která je bezpochyby nejdůležitější, protože přináší deset autorových článků, týkajících se kamenné historie a současnosti katedrály. Jedná se převážně o texty, které byly publikovány v letech 1994-2013. Pouze text „Zpráva o prohlídce kamenných částí jižního průčelí křížové lodi katedrály sv. Víta na Pražském hradě“ nebyl doposud uveřejněn.

Dva texty vznikly již v roce 1994 k 650. výročí položení základního kamene katedrály. Úvodní je přehledem kamenů použitých v chrámu od počátku až do roku 1994. Textově se hodně kryje s druhou částí celé publikace. Následující textík pak přibližuje dovozy kamene na základě dochovaných, latinsky psaných účtů svatovítské hutě z let 1372-1378.

Pěkný je též příspěvek zasvěcený jedinečné soše sv. Václava ze Svatováclavské kaple. Autor se věnuje nejen použitému materiálu, kterým je mimochodem karbonátový prachovec (opuka), ale i jejímu autorství, datování, podobě, proměnám a dokonce kamenným kopiím.

Jednotlivé texty nejsou věnovány pouze gotické části katedrály, ale i její novověké části. Autor tak představuje nejen díla realizovaná během dostavby, ale též díla, která nakonec na stavbu, resp. dovnitř, nebyla nikdy umístěna. Václav Rybařík jako jeden z mála zaměřil svou pozornost i na epitafy a náhrobní kameny v katedrále, čehož výsledkem je rozsáhlý příspěvek, který byl původně publikován ve sborníku Epigraphica & Sepulcralia 4/2013 (s. 373-428). K tomuto textu pak můžeme tematicky přiřadit i poslední text o náhrobcích rudolfínského malíře Hanse von Aachen a jeho dcer a matky.

Je opravdu velice zajímavé dozvědět se, co vše lze vyčíst z použitého materiálu. Jsou to informace a údaje, které jsou důležité hlavně v případě oprav, rekonstrukcí a restaurování jednotlivých částí katedrály. Myslím si však, že je určitě mohou docenit i historici a historici umění.

Zajímavá kniha Václava Rybaříka „Kamenná katedrála“ přispívá k úplnějším znalostem o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Je zároveň pěkným příspěvkem k letošnímu karlovskému výročí, výročí panovníka, který byl mimo jiné spoluzakladatelem a budovatelem nového chrámu.

 

Marek Zágora

 

Václav Rybařík, Kamenná katedrála. Kámen v historii stavby, výzdoby a oprav katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, Praha, Česká geologická služba, Praha 2016, 200 stran, doporučená cena 260 Kč

 

Internet:

http://obchod.geology.cz/cs/Geologie/Pro-studenty-ucebnice-a-skripta/Ceska-geologicka-sluzba/Kamenna-katedrala-p26135c78c189.html

 

Obsah:

Úvod

1. Stavební dějiny katedrály v kostce

2. Kámen v historii stavby, výzdoby a oprav katedrály

3. Katedrálou krok za krokem

3.1 Exteriér

3.2 Interiér

4. Výběr prací o katedrále a jejích částech, publikovaných od roku 2000

5. Deset kapitol z kamenné historie a současnosti katedrály

5.1 Povaha a původ přírodních kamenů v chrámu sv. Víta

5.2 Dovozy kamene v účtech svatovítské hutě z let 1372-1378

5.3 K článku dr. I. Hlobila o původu opuky parléřovských děl v účtech svatovítské hutě

5.4 Zpráva o prohlídce kamenných částí jižního průčelí křížové lodi katedrály sv. Víta na Pražském hradě

5.5 Povaha a původ kamenů velké jižní věže katedrály sv. Víta

5.6 Ke vzniku a osudům sochy sv. Václava ze Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta v Praze

5.7 Povaha a původ kamenů v gotické části katedrály sv. Víta

5.8 Novověká kamenná sochařská díla v katedrále sv. Víta v Praze

5.9 Epitafy a náhrobní kameny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

5.10 Náhrobky malíře Hanse von Aachen a jeho dcer a matky v katedrále sv. Víta v Praze


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru