knižní novinky detailpraha: jak se psaly dějiny ve 13. století. primat a román o králích (edice medievistika - karolinum)

Praha: Jak se psaly dějiny ve 13. století. Primat a Román o králích (edice Medievistika - Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo po delší časové prodlevě nový svazek záslužné edice Medievistika, v jejímž rámci jsou nejen české odborné veřejnosti, ale i laickým zájemcům o středověk představovány překlady aktuálních a výjimečných zahraničních, převážně francouzských (není to myšleno jako výtka, ba naopak) děl, která se zabývají středověkými dějinami a kulturou.

Autorem zatím posledního titulu nazvaného „Jak se psaly dějiny ve 13. století. Primat a Román o králích“ je u nás zatím „téměř neznámý“ historik Bernard Guenée (1927–2010), který měl výjimečný vztah k našim zemím. Stejně jako Jacques Le Goff zavítal jako stipendista francouzské vlády ve druhé polovině 40. let minulého století na Karlovu univerzitu v Praze.

Tato kniha měla být završením jeho celoživotního bádání o středověkém dějepisectví a kronikářské tvorbě. Bohužel Bernard Guenée při její finalizaci zemřel. Dokončen měl úvod a celkem pět kapitol ze sedmi (avšak pouze kapitoly I a II byly opatřeny poznámkovým aparátem). U některých z nich by s jistotou byly provedeny ještě konečné úpravy. Po jeho smrti se nedokončeného rukopisu (doslova rukopisu, protože psal své studie i knihy plnícím perem na volné listy) ujal jeho žák Jean-Marie Moeglin a knihu o šest let později (2016) dovedl k vydání.

Kolem roku 1275 dokončil za vlády francouzského krále Filipa III. Primat (snad 1230–1280), velice vzdělaný mnich kláštera Saint-Denis, historii Francouzského království ve francouzštině, která je známá jako „Román o králích“. Ten se jako součást Velkých francouzských kronik stal na dlouhou dobu základním kamenem „národních“ dějin Francie.

Guenée se tímto dílem, které vycházelo z latinské kompilace, i jeho autorem dlouze zabýval a pokusil se najít odpovědi na řadu otázek, které by osvětlily nejen vznik tohoto spisu, ale i jeho myšlenkový svět. Samotného Primata pak nevnímá jako pouhého středověkého kompilátora, nýbrž jako skutečného historika.

Je znát, že Guenée o problematice hodně přemýšlel a postupně doplňoval a upravoval své poznatky. Při čtení si to nejvíce uvědomíme v momentu, kdy si některé pasáže textu odporují. Např. se velice dlouho tvrdilo, že spis vznikl na objednávku francouzského krále. Guenée ale rozpoznal, že skutečným zadavatelem byl opat kláštera Saint-Denis Matouš z Vendôme (opatem v letech 1258–1286), o čemž především svědčí názory a představy o dějinách Francie vycházející přímo z opatství Saint-Denis.

Je škoda, že nebyly dokončeny kapitoly III a IV (vydány jsou aspoň jejich fragmenty), v nichž chtěl analyzovat Primatovu překladatelskou práci a také uspořádání a výstavbu jeho historického díla. Přesto je zřejmé, že i když Primat vycházel z děl svých předchůdců, vytvořil dílo z velké části nové, do něhož promítl řadu „svých vlastních“ myšlenek. Do překladu vložil své, jasně formulované představy o dějinách Francouzského království a francouzských králů. Vynechával nevhodná slova, aktualizoval historické pojmy, které již nebyly v jeho době známé a toužil čtenáře (či spíše posluchače svého díla) poučit. Chtěl jasně ukázat, že Francouzské království stálo na čtyřech pevných sloupech: na Francii, královském rodě, Paříži a opatství Saint-Denis.

Primat sepsal své dílo k oslavě Francouzů a celého „jejich“ království, které podle něj existovalo již od 6. století a jehož hlavním městem byla „odjakživa“ Paříž – „hlava a srdce království“. Paříž byla politickým centrem království, významnou roli avšak hrálo i opatství Saint-Denis, které bylo centrem náboženským.

Co se královského rodu týče, objasnil princip posloupnosti francouzských králů a hlavně přiblížil nepřerušenost vlády panovnického rodu. V různě rozsáhlých medailonech představil jednotlivé krále a zřejmě jako úplně první při tom využil i hodnotících přívlastků. Významnou pozornost věnoval rovněž vybraným královnám.

Vydáním překladu knihy „Jak se psaly dějiny ve 13. století. Primat a Román o králích“, poslední práce Bernarda Guenéeho, máme k dispozici velice podnětné čtení, které je zajímavou sondou přímo do historikovy dílny. Guenée nás navíc zasvěceně „provádí“ Primatovým myšlenkovým světem, jehož hlavní ideou byl neměnný obraz Francouzského království.

 

Marek Zágora

 

Bernard Guenée, Jak se psaly dějiny ve 13. století. Primat a Román o králích, Karolinum, Praha 2020, 238 stran, doporučená cena 330 Kč

 

Obsah:

Předmluva (Jean-Marie Moeglin)

Úvod

Kapitola I Primat a jeho doba

Kapitola II Kompilace

Kapitola III Překlad

Kapitola IV Psaní dějin

Kapitola V Francouzské království

Kapitola VI Králové a královny Francie

Kapitola VII Král a francouzští baroni

 

Bibliografie

Doslov k českému vydání (Martin Nejedlý)

Rejstřík

 

Internet:

https://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=492132


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru