knižní novinky detailpraha: hledání historických souvislostí profesora miroslava hrocha (nakladatelství karolinum)

Praha: Hledání historických souvislostí profesora Miroslava Hrocha (nakladatelství Karolinum)

Hledání souvislostí je název knihy Miroslava Hrocha a také smysl jeho celoživotní práce jako mezinárodně uznávaného historika novověkých dějin. Jsem rád, že jsem se v jeho semináři v 70. letech seznámil s metodou komparace, kterou prosazoval.

Ač můj obor jsou především dějiny umění a jejich popularizace, právě jeho metoda mě přivedla k širšímu pojetí chápání jevů v panoramatu evropského uměleckého dění a ke snaze vidět konkrétní umělecké dílo v dobových spojitostech.

Hledáním souvislostí se autor věnuje komparaci jako metodě. Není to však obecná metodologická úvaha, protože Hroch pracuje vždy s „historickým dědictvím“ neodtrženým od „společenského vývoje“ v minulosti i současnosti. V jednom rozhovoru Miroslav Hroch kdysi řekl: „Neúcta k úsilí o pravdivé poznání minulého je odrazem neúcty k pravdě v současnosti.“ Tato myšlenka se prolíná řadou textů v jeho úžasné knize.

Na obálce Hledání souvislostí se mj. dočtete: „Autor se na základě celoživotní badatelské zkušenosti domnívá, že historik by neměl jen vyprávět zajímavé příběhy a zprostředkovat, co je ukryto v archivech. Měl by také vysvětlovat velké historické proměny, z nichž vyrůstá naše současnost. Ve dvaceti esejích své knihy hledá příčinné vztahy, které se těmito proměnami proplétaly. Dějiny nelze omezit na dějiny národní, ale je třeba jejich výklad zařadit do souvislostí dějin evropských.“

Eseje z komparativních dějin Evropy, jak zní podtitul knihy, vycházejí během šesti let už ve třetím vydání. Úspěch není dán jen tím, že Hroch má početný zástup žáků a je respektovaným odborníkem v zahraničí…

Neodolatelné kouzlo je v čtivosti jeho knihy určené pro zvídavé čtenáře. Hroch dokáže od prvních vět zaujmout. I složité historické problémy vysvětluje pochopitelně a přehledně. Historické jevy vidí a hodnotí v širším horizontu a v následné logice vývoje.

Zajímavé je i zpracování. Kapitoly v knize mají vždy stručný nebo obsáhlejší úvod psaný kurzívou. Je tam zobecnění tématu a jeho uvedení do souvislostí. Jak píše sám autor: „Tyto komentáře přivítají zejména čtenáři z řad nehistoriků, kteří nechtějí ztrácet čas četbou odborných textů.“ Je to vysloveno upřímně, ale s nadsázkou. Myslím, že nikdo, ať profesionál, nebo laik, se nakonec u takového úvodu nezastaví. Hroch prostě čtenáře vtáhne do tématu a nedovolí mu jen tak odejít.

V knize je hodně podnětů k přemýšlení. O minulosti i o naší současnosti. Existuje fakticky střední Evropa nebo jde o mýtus? Představovaly krize opravdu jen úpadek a kolaps? Muselo se v historii vše stát tak, jak se to stalo? Jak chápat revoluce: byly hnací silou dějin nebo jejich zhoubou? Patřilo české národní obrození k evropským zvláštnostem? A jak je to s hodnotami vlastenectví v evropských dějinách?

Velmi šikovně dává Miroslav Hroch mnohé odpovědi na nejeden současný politologický a politický problém. Jak autor uvádí. „Problémy a nedostatky se stávají překonatelnými a řešitelnými teprve tehdy, známe-li jejich historické kořeny.“ A jak dodává – k tomu je ale potřeba někdo, jehož „záměrem není soudit, ale pochopit a vysvětlit souvislosti.“

Úžasná a moudrá kniha. Stačilo se trochu začíst, abych si ji v knihkupectví bez zaváhání koupil. Děkuji, pane profesore! Za současnou knihu i za vaše semináře na Karlově univerzitě.

Peter Kováč

 

Miroslav Hroch, Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy, 358 str., 3. vydání, Praha 2022, nakladatelství Karolinum, doporučená cena: 365 Kč

 

Internet:

https://karolinum.cz/knihy/hroch-hledani-souvislosti-26098

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru