archiv detailpraha: druhé, doplněné a rozšířené vydání třetího svazku dějin cisterckého řádu v čechách kateřiny charvátové (karolinum)

Praha: Druhé, doplněné a rozšířené vydání třetího svazku Dějin cisterckého řádu v Čechách Kateřiny Charvátové (Karolinum)

Anotace:

V roce 2009 završila Kateřina Charvátová, naše největší odbornice na dějiny cisterciáckého řádu, svou plánovanou trilogii o dějinách řádu v Čechách v letech 1142-1420. První svazek vyšel již v roce 1998 a přiblížil vedle počátků, vývoje a organizace řádu také historii pěti nejstarších cisterciáckých klášterů na území Čech: Sedlec, Plasy, Pomuk, Hradiště nad Jizerou a Osek. V druhém svazku z roku 2002 se autorka zabývala mužskými i ženskými kláštery, jež u nás vznikly ve 13. a 14. století (např. Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Zbraslav, Pohled, Sezemice). Třetí, závěrečný svazek představil kláštery na hranici a za hranicemi Čech. Autorka přiblížila mimo jiné i místo českých klášterů v rozvinuté mezinárodní struktuře řádu.

Nyní vychází druhé, doplněné a rozšířené vydání právě třetího dílu. Ten je doplněn hlavně o výsledky dalšího studia pramenů a nové poznatky české i zahraniční literatury.

V první části jsou přiblíženy osudy dvou klášterů, které patřily ve středověku k Českému království, změnou zemských hranic se však dnes nacházejí mimo území Čech (Marienthal v Sasku, Žďár nad Sázavou na Moravě).

Prostřední část se zaměřuje na kontakty českých opatství s cisterciáckými kláštery v okolních zemích. Nově se zde objevují pasáže věnované vazbám českých řádových domů k jejich mateřským klášterům na území dnešního Německa a Rakouska. Výrazně je doplněn exkurz Pohřby českých princezen a dalších členů rodů vládnoucích v Čechách v cisterckých klášterech.

Závěr publikace tvoří čtyři kapitoly zaměřené na německé a rakouské řádové domy, které měly ve středověku v Čechách svou pozemkovou držbu (Waldsassen, Altzelle, Grünhain, Zwettl). Cílem jednotlivých kapitol je představit především vazby těchto institucí k českému prostředí.

Významnou součástí textu je velice bohatý, z části zcela nový obrazový doprovod (fotografie, mapy a schémata). (SK)

 

Kateřina Charvátová, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, 3. svazek. Kláštery na hranici a za hranicemi Čech, 2. vydání, Karolinum, Praha 2018, 354 stran, doporučená cena ca. 400 Kč

 

Obsah:

Předmluva

Marienthal

Žďár

Působení zahraničních cisterckých klášterů na území Českého království a vztahy českých opatství k řádovým domům v okolních zemích

Waldsassen (Valdsasy)

Altzelle

Grünhain

Zwettl (Světlá)

Résumé

Seznam zkratek

Seznam pramenů a literatury

Seznam vyobrazení

Rejstřík

 

Internet:

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=19195


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru