knižní novinky detailpraha: co středověkého je na dantově božské komedii? peter dronke dantova komedie, obrazy a kontexty (malvern)

Praha: Co středověkého je na Dantově Božské komedii? Peter Dronke Dantova Komedie, obrazy a kontexty (Malvern)

Zásluhou nakladatelství Malvern a Martina Pokorného, překladatele, filozofa a literárního teoretika, se českému čtenáři dostává do rukou kniha Dantova komedie: obrazy a kontexty. Její autorem je Peter Dronke (30. května 1934 / 19. dubna 2020), významný znalec středověké latinské literatury, proslulý zejména knihou Medieval Lyric, která se objevila v několika anglických vydáních.

Dronke pocházel z Německa (rodina prchla před Hitlerem) a od 60. let přednášel literaturu na univerzitě v Cambridge. K Dantovi se několikrát vracel a lze jen ocenit, že v knize najdeme pohromadě jeho zásadní studie k tomuto tématu.

Není to lehké čtení. Nejprve by si měl čtenář asi důkladně přečíst Božskou komedii a pak studovat Dronkeho texty ruku v ruce s Dantových básnickým veledílem. V dnešní době, která už není jen uspěchaná, ale přímo hektická, na to asi není čas. Přesto bych Malvernu a Martinu Pokornému rád poděkoval za to, že Dronkeho zprostředkovali českému čtenáři.

Dantova tvorba patří k úžasné době konce ducenta a začátku trecenta. Je literární paralelou k dílům malířů Giotta a Simona Martiniho nebo sochařům jako byli Niccolò a Giovanni Pisanové. Jejich tvorba otevírala pro evropské umění nové perspektivy, až do doby, kdy v polovině 14. století v italských městech udeřila morová rána. Tehdy se kolo kulturních dějin se nakrátko otočilo zpět.

Jak u Danta, tak u Giotta nebo Giovanniho Pisana najdeme mnohé, za co by mohli být označeni jako otcové renesance. Ale oni svojí podstatou pevně vězeli ve středověku. Třeba různé odkazy na antiku a její mytologii u všech třech zmíněných umělců souvisí s živými antickými tradicemi v evropském umění od doby karolinské renesance až po tzv. renesanci 12. století.

U Danta není vždy jednoduché rozpoznat co je alegorií a co imaginací, co symbolem a co moralitou, co metaforou a co realitou. Básník se v tom pochopitelně orientoval a důvtipně toho využíval. Pro nás jako moderní čtenáře je to o to složitější, že Božská komedie není teologickým traktátem o nebi, očistci a pekle, ale úžasnou poezií.

Symbolické myšlení středověku a jeho struktura u současného diváka i čtenáře často naráží na nepochopení a významovou nejistotu. Slova a pojmy jako signum (znamení), figura (postava), imago (obraz), exemplum (příklad), memoria (paměť) se používaly v souvislostech, které se odlišovaly od dnešní doby.

Co je na Dantovi středověké, to nám Dronke krok za krokem rozšifrovává na vybraných příkladech. Díky jeho výkladu se i hlouběji ponoříme do způsobu myšlení a imaginace velkých uměleckých osobností ducenta a trecenta.

Dronke nám ukazuje, že svět středověku byl pro Danta výzvou, ale on sám nikdy nic neopisuje, nýbrž transformuje a v tom projevuje až urputnou nezávislost. Totéž lze v malířství a sochařství konstatovat o tvůrčím snažení Giotta nebo otce a syna z rodiny Pisanů...

Dante zemřel v září 1321 v Ravenně, takže od jeho smrti uplynulo loni 700 let. Česky vydaná kniha Dantova Komedie: obrazy a kontexty je poctou geniálnímu básníkovi k tomuto jubileu. Je také důležitým doplňkem ke studiím nebo jejich ukázkám, které česky vyšly při této příležitosti v časopise Souvislosti (4/2021)

 

Peter Kováč

 

Peter Dronke: Dantova Komedie. Obrazy a kontexty, překlad Martin Pokorný, nakladateství Malvern, Praha 2021, doporučená cena 390 Kč

Internet:

https://malvern.cz/kniha/peter-dronke-dantova-komedie-obrazy-a-kontexty/

 

Anotace nakladatelství:

V oslnivě produktivní badatelské kariéře PETERA DRONKA (1934–2020), britského filologa německého původu, vznikaly dantovské publikace takřka jen příležitostně: náš svazek – jehož základem je monografie Tradice latinského písemnictví a Dantova Komedie z roku 1986 – shromažďuje v zásadě vše, co Dronke v rozmezí let 1966–2015 k Dantově Komedii napsal. Jeho dantovské interpretace spojují suverénní znalost staršího evropského písemnictví s citem pro básnickou svébytnost Dantovy Komedie a s formulační elegancí, jež přitom nikdy nejde na úkor přesnosti. Dronke je spolehlivým průvodcem k hloubce, mnohoznačnosti a originalitě reprezentativních obrazů Dantovy básně: milenců Paola a Francesky v úvodu Pekla a děsivě komických obrů v jeho závěru, idyly pozemského ráje a fantasmagoricky apokalyptického průvodu v Očistci, rozjasněných kol, světelné řeky a mezních podob neviditelnosti a nevyslovitelnosti v Ráji.

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru