archiv detailpraha: civilizace a umění – televize prima zoom nabízí v sobotu 26. ledna další díl mimořádně zajímavého dokumentárního seriálu bbc (téma: duchovní umění)

Praha: CIVILIZACE A UMĚNÍ – televize Prima Zoom nabízí v sobotu 26. ledna další díl mimořádně zajímavého dokumentárního seriálu BBC (téma: Duchovní umění)

Sobota 26. ledna ve 22:00 hodin (repríza v úterý 29. ledna ve 13:50 hodin)

Civilizace a umění (4)

Duchovní umění

Britský dokumentární seriál (2018)

 

Anotace TV Prima ZOOM:

Jeskyně Monte Castillo v severním Španělsku dostala přezdívku, která plně vystihuje význam tohoto místa pro lidstvo. Této jeskyni se totiž říká Sixtinská kaple jeskynního umění. Stěny tohoto místa jsou totiž vyzdobeny otisky rukou dávných lidí, geometrickými vzory a vyobrazením prehistorických zvířat. Právě zde si člověk uvědomí, že umění je jedním z pilířů civilizace. Jednou ze vzácných památek této doby je soška Lvího muže. TVznikla před 35 000 lety a je vyřezána pazourkem z mamutoviny.

Ve chvíli, kdy vzniklo zemědělství, vytvořila se velmi silná vazba mezi uměním a smrtí. Umění se stalo prostředkem, jak zachovat vzpomínky na své předky. Odkazem na duchovní náplň umění té doby jsou umělý pahorek v Silbury Hill a kamenný komplex Stonehenge. Lidská společnost začala chápat samotnou krajinu jako místo, kde je možno pomocí umění vytvářet svatá místa.

Vysloveně náboženským místem se stávají taková místa, jako je Akropolis v Athénách, či Angkor Vat v Kambodži. Právě náboženský symbol posledně jmenovaného je zachován dodnes. Dvakrát ročně se tam scházejí lidé, aby zažili jarní a podzimní rovnodennost v chrámu. Angkor Vat byl vybudován ve dvanáctém století jako monument oslavující hinduistickou víru. Následně se díky změnám ve zdejší společnosti stal tento chrám buddhistickým místem.

Indie se může pyšnit nejstaršími buddhistickými chrámy, jeskyněmi Ajanta. Tento jeskynní komplex vznikl 200 let před naším letopočtem a obsahuje mnoho různých vyobrazení Budhy. Jeskyně se zachovaly díky tomu, že počátkem pátého století místo ztratilo na svém významu a postupně bylo pohlceno pralesem.

Jednou z nejvýznamnějších evropských památek je bazilika San Vitale vybudována v roce 550 našeho letopočtu. Křesťanství, jako nová víra, zaujalo místo starověkých náboženství a na počátku středověku ovládalo Malou Asii a Středomoří. Křesťanství přineslo změnu vztahu k umění. Síla umění byla skeptiky chápána jako zpochybnění autority Boha. To přineslo do náboženství varování před modlami. Tyto myšlenky se však nejvíce prosadily v islámu, kde vedly k zákazu zobrazování živých bytostí.

Tento vliv je v islámu cítit dodnes a i tak moderní mešita, jako je Sançaklar v Istanbulu, se od tohoto názoru nevzdálila. Oč více byl potlačován obraz, o to více se projevilo protěžování písma. To vedlo ke vzniku kaligrafie. Ta však paradoxně přinesla problém rozlišit písmo od obrazu, čehož dokladem je modrá mešita v Istanbulu. V roce 1492 v Granadě kapitulovala poslední maorská enkláva ve Španělsku. Španělští vojáci, kteří byli dosud zaměstnáni dobýváním Pyrenejského ostrova, se zaměřili na nově objevené Mexiko.

V té době se rodila nová představa zobrazení Krista, která byla předobrazem barokního umění. V Evropě se objevili takoví velikáni, jako byl El Greco, či Michelangelo Caravaggio. Horlivost španělských dobyvatelů se v Mexiku projevila v pokusech o zahlazení původního náboženství. To vedlo ke vzniku unikátní kombinace náboženských projevů v Americe.

Do popředí se dostává mariánská úcta. Ta se ostatně projevuje i v samotném Španělsku a nejvíc je patrná v Seville. Na Velký pátek se městem nese socha Panny Marie a místní jí prokazují úctu. To však opět vede k úvahám o modlářství. Domovem modlářství byla vždy Indie. Dobyvatelský islám však chtěl toto modlářství ukončit i zde.

Mešita Quwwat-ul-Islam je postavena z trosek několika hinduistických chrámů. Ty byly zničeny ve 12. století. Tato mešita se tak stala i příkladem obrazoborectví. Čistota, jednoduchost a strohost se v obrazoborectví projevovaly v době náboženských válek i v Evropě. Dnes jsou svatyně využívány pro nové formy umění. Příkladem je současný umělec Kaalam, který fotografií spojuje graffiti, kaligrafii a fotografii.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru