časopisy detailpraha: česko. doba karla iv. – hlavní téma březnového čísla časopisu země světa

Praha: Česko. Doba Karla IV. – hlavní téma březnového čísla časopisu Země světa

Březnové číslo zeměpisného a cestopisného měsíčníku Země světa je celé věnováno době římského císaře a českého krále Karla IV., od jehož narození uplyne letos v květnu sedm set let. Tématu je věnováno celkem třináct textů, jejichž autory jsou vedle tradičních pisatelů i čeští medievisté, tedy historici a historičky specializující se na období středověku.

Úvodní text zasvěceně seznamuje čtenáře s dějinami Českého království za vlády Lucemburků. Hned několik textů je pak věnováno umění lucemburské éry (architektuře, sochařství a dokonce knižní malbě). Karel IV. je představen nejen jako mecenáš a milovník umění, ale i jako významný zakladatel a budovatel (univerzita, Nové Město pražské).

Karel IV. proslul i svou zbožností a právě středověké zbožnosti a duchovnímu životu je rovněž věnován samostatný text. Velká pozornost je soustředěna též na hradní architekturu Karlovy doby. Samostatně je pojednáno o „svatém místě království“, hradu Karlštejně a Křivoklátu, ale přiblíženy jsou i některé stavby mimo území dnešní České republiky, kupř. hrad Lauf nedaleko Norimberku. Všechny texty jsou doplněny bohatým obrazovým doprovodem.

Březnové číslo časopisu Země světa je bezpochyby pěkným příspěvkem ke karlovskému výročí a můžeme jej brát i jako inspiraci k výletům po stopách Karla IV.

 

Marek Zágora

 

Země světa 3/2016, Česko. Doba Karla IV., 72 stran, cena 59 Kč

 

Obsah:

Jana Fantysová, České království v době Lucemburků

Jaromír Adamec, Architektura lucemburského období

Jaromír Adamec, Jezdec z neznáma?

Eva Doležalová, Karlštejn svaté místo království

Eva Doležalová, Karlovo vysoké učení v Praze

Robert Šimůnek, Královské hrady

Eva Doležalová, Středověká zbožnost a duchovní život

Jaroslav Skalický, Křivoklát

Jana Fantysová, Nové Město pražské

Robert Šimůnek, Norimberská cesta

Jaromír Adamec, Sochařství v době Karlově

Jaroslav Hoffmann, Aj tedy vzhůru, pijme již!

Jaromír Adamec, Liber Viaticus Jana ze Středy

 

Internet:

http://www.zemesveta.cz/archiv/cesko-doba_karla_iv


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru