archiv detailpraha: bible táborského hejtmana filipa z padeřova a knižní malba husitské doby (nln)

Praha: Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby (NLN)

Anotace:

V Nakladatelství Lidové noviny vychází v těchto dnech podnětná monografie historika umění Viktora Kubíka nazvanou „Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby“.

Autor přibližuje výzdobu Padeřovské bible, která se z jazykovědného hlediska řadí k mimořádně významným dílům. Kubík hodnotí rukopis v kontextu vývoje umění doby husitských válek a zařazuje jej do širších souvislostí v rámci českého i (středo)evropského umění. Opravuje některá starší tradovaná tvrzení a předkládá nové otázky k dalšímu bádání o umění pozdního středověku. (SK)

 

Viktor Kubík, Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 296 stran, doporučená cena 299 Kč

 

Obsah:

1. ÚVODEM

2. BIBLE TÁBORSKÉHO HEJTMANA FILIPA Z PADEŘOVA V UMĚLECKOHISTORICKÉ LITERATUŘE

3. PADEŘOVSKÁ BIBLE Z JAZYKOVĚDNÉHO HLEDISKA

4. FILIP Z PADEŘOVA, JEHO STOPA V DĚJINÁCH A OSUDY BIBLE

5. VÝZDOBA PADEŘOVSKÉ BIBLE

5.1 Základní orientace v systému výzdoby Padeřovské bible

5.2 Základní technické a kodikologické údaje

5.2.1 Základní údaje – záhlaví katalogového hesla

5.2.2 Obsah rukopisu

5.2.3 Přehled výčtu základních druhů výzdoby

5.2.4 Rozpis složení kodexu ve vztahu k jeho výzdobě

5.2.5 Renesanční vazba Padeřovské bible

5.3 Systém rozvrhu výzdoby Padeřovské bible v kontextu české knižní malby

5.3.1 Typologie malovaných iniciál

5.3.2 Typologie kaligrafických a písařských iniciál

5.3.3 Typologie vinět

5.3.4 Typologie figurálních kompozic v iniciálách a vinětách

5.3.5 Typologie kaud a ukotvení výzdoby bordur

5.3.6 Typologie kompozičního řešení výzdoby bordur

5.3.7 Poznámky k ikonografickému programu výzdoby a k droleriím

5.3.8 Typologie malované rostlinné ornamentiky

5.3.9 typologie lineární ornamentiky

5.3.10 Zlacené doplňky a puncovní výzdoba

5.4. Podíl jednotlivých mistrů na výzdobě Padeřovské bible

5.4.1 Písař a jeho doplňky

5.4.2 Problém vymezení podílu iluminátorů

5.4.3 První stylová skupina iluminací

5.4.4 Druhá stylová skupina iluminací

5.4.5 Třetí stylová skupina iluminací

5.4.6 Čtvrtá stylová skupina iluminací

5.4.7 Bilance podílu iluminátorů

5.5. Padeřovská bible v dobovém kontextu knižní malby

5.5.1 Orientační shrnutí východisek knižní tvorby z doby před rokem 1420

5.5.2 Knižní tvorba mezi léty 1420-1450

5.5.3 Problém diaspory iluminátorů a jejich podíl na dalším vývoji knižní malby střední Evropy

5.5.4 Poznámky k problému husitského biblicismu a typologii bibliofilie v první polovině 15. století

6. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU PADEŘOVSKÉ BIBLE A OTÁZKY DO DALŠÍHO STUDIA

7. SEZNAM ZKRATEK A REJSTŘÍK CITOVANÝCH RUKOPISŮ

7.1 Přehled zkrácených názvů institucí

7.2 Přehled zkrácených názvů biblických knih

7.3 Rejstřík citovaných rukopisů

8. PŘEHLED PODÍLU JEDNOTLIVÝCH STYLOVÝCH SKUPIN NA VÝZDOBĚ PADEŘOVSKÉ BIBLE

8.1 Shrnutí podílu 1. stylové skupiny iluminací

8.1.1 Iluminace výhradně spojitelné s 1. stylovou skupinou

8.1.2 Spolupráce 1. a 3. stylové skupiny (1. skupina: figurální výjevy, 3. skupina: ornamentika)

8.2 Shrnutí podílu 2. stylové skupiny iluminací

8.2.1 Iluminace výhradně spojitelné s 2. stylovou skupinou

8.2.2 Spolupráce 2. a 3. stylové skupiny (2. skupina: figurální výjevy, 3. skupina: ornamentika)

8.3 Shrnutí podílu 3. stylové skupiny iluminací

8.3.1 Iluminace výhradně spojitelné s 3. stylovou skupinou

8.3.2 Spolupráce 3. a 1. stylové skupiny (1. skupina: figurální výjevy, 3. skupina: ornamentika) viz kap. 8.1.2

8.3.3 Spolupráce 3. a 2. stylové skupiny (2. skupina: figurální výjevy, 3. skupina: ornamentika) viz kap. 8.2.2

8.3.4 Spolupráce 3. a 4. stylové skupiny (4. skupina: figurální výjevy, 3. skupina: ornamentika) viz kap. 8.4.2

8.4 Shrnutí podílu 4. stylové skupiny iluminací

8.4.1 Iluminace výhradně spojitelné se 4. stylovou skupinou

8.4.2 Spolupráce 4. a 3. stylové skupiny (4. skupina: figurální výjevy, 3. skupina: ornamentika)

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

SEZNAM A ZDROJE VYOBRAZENÍ

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/bible-taborskeho-hejtmana-filipa-z-paderova-knizni-malba-husitske-doby/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru