knižní novinky detailprachatice: česky vyšla kniha zlatá stezka paula praxla, historika a archiváře v bavorském waldkirchenu

Prachatice: Česky vyšla kniha Zlatá stezka Paula Praxla, historika a archiváře v bavorském Waldkirchenu

Město Prachatice ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Prachatickým muzeem vydalo knihu Zlatá stezka volarského rodáka Paula Praxla, historika a archiváře v bavorském Waldkirchenu. Autor se tématem obchodních cest z Pasova do jižních a jihozápadních Čech zabývá už od roku 1959, kdy vydal v Německu na toto téma svoji první publikaci.

Historie Zlaté stezky z Pasova do Prachatic sahá až k roku 1010. Ve 14. století se obchod těšil značné pozornosti Lucemburků. Karel IV. otevřel další cestu z Pasova „přes pláně“ do Kašperských hor a k její ochraně vybudoval i pevný hrad Kašperk. Na Zlaté stezce se převáženo do Čech obrovské množství soli, která sloužila nejen k jídlu, především ke konzervaci masa, protože kvůli nedostatku píce se dobytek na podzim ve velkém porážel. Sůl se také přidávala do krmiva zvířat a používala při vydělání kůží.

Kolem poloviny 16. století dosáhla přeprava zboží na Zlaté stezce vrcholu a tehdy v jednom týdnu dorazilo do Prachatic až 1200 soumarských koní. Další karavany se solí mířily do Čech konkurenčními stezkami do Vimperku a do Kašperských Hor. Obchod měl takový rozsah, že v roce 1538 vznikl pasovský soumarský řád, vydaný biskupským administrátorem bavorským vévodou Arnoštem, který reguloval počest jízd do Čech na jednu týdne.

Paul Praxl v knize publikuje nejen text tohoto řádu, ale i řadu dalších zajímavých dokumentů, třeba protokol z roku 1373 o loupežném přepadení kupce, který byl okraden nejen o 24 koní, ale také náklad pepře, šafránu, zázvoru, italského sukna a dalšího zboží. Mnohé dokumenty jsou poprvé přeloženy do češtiny.

Podle podrobné zprávy z roku 1561 byla sůl získávána v okolí Salzburgu, po řece Innu dovezena do Pasova, pak dál na koních převezena do Prachatic a odtud distribuována formany do Prahy a krajů Českého království i Moravského markrabství.

Do Čech se přivážela nejen sůl, ale také víno, sukno, jižní plody, koření, sečné zbraně, surové železo a další zboží, z Čech se dováželo v Pasově velmi žádané obilí, dále slad, sádlo, chmel, med, máslo, sýry, vlna, kůže, pivo, prachatická pálenka a ryby. Praxl uvádí, že fungoval výměnný obchod, jeden náklad za jiný, obilí za sůl. Úpadek obchodu na Zlaté stezce způsobila třicetiletá válka.

Text publikace Zlatá stezka je psán zajímavě a čtivě, polovinu knihy tvoří fotografická příloha nabízející mj. staré mapy a fotoreprodukce důležitých dokumentů.

 

Peter Kováč

 

Paul Praxl, Zlatá stezka, Prachatice, 2016, náklad 700 výtisků, 112 str., překlad Helmut Wagner, cena 220,- Kč

 

Internet:

http://www.prachatickemuzeum.cz/publikace


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru