archiv detailostrava: výstava od alexandra k tamerlánovi. válečná tažení na hedvábné cestě

Ostrava: Výstava Od Alexandra k Tamerlánovi. Válečná tažení na Hedvábné cestě

Anotace:

V Ostravském muzeu je v současné době k vidění unikátní výstava nazvaná „Od Alexandra k Tamerlánovi" s podtitulem "Válečná tažení na Hedvábné cestě". Jedná se o jednu z výstav plánovaného cyklu zaměřeného na studium a prezentaci fenoménu Hedvábné cesty. Celý cyklus by pak měl vyvrcholit v roce 2018 monumentální mezinárodní výstavou „Hedvábná stezka“.

Cílem jedinečné výstavy je přiblížit téma válečných tažení na Hedvábné cestě, téma, které doposud nebylo prezentováno formou výstavy. Sledovaná válečná tažení od dob Alexandra Makedonského († 323 př. n. l.), největšího vojevůdce starověku,  až po Tamerlána († 1405), který proslul svou krutostí, měla vliv nejen na historické dění v Orientu, ale i dějiny celé Evropy, tedy i českých zemí.

Našich zemí se přímo dotkly kupř. boje s Avary, invaze maďarských kmenů, které na počátku 10. století způsobily pád Velkomoravské říše, později vpád Mongolů, kteří se v roce 1241 prohnali Slezskem, Moravou, Uhrami a Balkánem a v neposlední řadě události související s výboji osmanských Turků v Malé Asii a též na Balkánském poloostrově.

Sledované období je spjato i s křížovými výpravami do Svaté země (1096-1291). Rovněž jim je na výstavě věnována pozornost, představeny jsou např. rytířské řády, které během kruciát vznikly.

Na výstavě je představeno velké množství předmětů nevyčíslitelné historické hodnoty, které zapůjčily instituce od nás, ale hlavně ze zahraničí: Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Chorvatska, Bulharska, Řecka a Ázerbájdžánu. Za všechny exponáty jmenujme např. hrobovou výbavu thrácko-římského válečníka z bulharské Čatalky (1. století) nebo tzv. Svatoštěpánský meč, korunovační meč uherských králů z doby kolem roku 1000.

Originální exponáty, převážně zbraně a části zbroje, jsou doplněny několika odlitky monumentálních antických soch a zejména pak unikátními modely vytvořenými speciálně pro ostravskou výstavu. Návštěvníci tak mohou vidět kupř. část Velké čínské zdi, s jejíž stavbou se mohou blíže seznámit, nebo hradby hlavního města Byzantské říše, Konstantinopole.

Ostravská výstava „Od Alexandra k Tamerlánovi. Válečná tažení na Hedvábné cestě“ potrvá až do konce února 2015.

 

Marek Zágora

 

Foto Marek Zágora

 

Internet:

http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/stranka-akcien/2014/od-alexandra-k-tamerlanovi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru