archiv detailnew york: les belles heures de duc de berry - perla mezi rukopisy

New York: Les Belles Heures de Duc de Berry - perla mezi rukopisy

Newyorské Metropolitní muzeum umění má ve svých sbírkách mnoho výjimečných uměleckých děl. Jedním z nich je překrásný rukopis z počátku 15. století, Les Belles Heures de Duc de Berry, který nechal vyhotovit proslulý bibliofil, sběratel a mecenáš Jan, vévoda z Berry († 1416).

Manuskript, který muzeum zakoupilo v roce 1954 od Maurice Rothschilda, byl naposledy představen veřejnosti na výstavě „The Art of Illumination: The Limbourg Brothers and the Belles Heures of Jean de France, Duc de Berry", jež se nejprve uskutečnila od listopadu 2008 do února 2009 v Los Angeles a poté od září 2009 do ledna 2010 v New Yorku. K výstavě byla vydána i nádherná doprovodná publikace.

Jan z Berry vlastnil ve své době velice proslulou knihovnu, v níž bychom našli asi 300 rukopisů, z nichž většina patřila k tomu nejkrásnějšímu, co doposud vzniklo. Sám si nechával skvostné manuskripty zhotovovat, pracovali pro něj nejvýznamnější knižní malíři jeho doby. Rukopisy také rád dával a zejména dostával jako dary.

Na rukopisu Les Belles Heures de Duc de Berry pracovali rovněž výjimeční umělci, bratři z Limburka (Paul, Herman a Johan), kteří se proslavili zejména jiným slavným manuskriptem, který vytvořili pro vévodu, Přebohatými hodinkami (Les Trés Riches Heures de Duc de Berry). Bratři z Limburka se narodili v poslední čtvrtině 14. století v Nimwegenu, v hlavním městě malého vévodství Geldern.

Bratři vyrůstali v řemeslnické čtvrti, jejich otec sám pracoval jako řezbář. Johan a Herman se stali zlatníky a vstoupili nejprve do služeb burgundského vévody Filipa II. Smělého. Později se k nim přidal i Paul. Filip II. zemřel roku 1404 a bratři vstoupili do služeb vévody z Berry a stali se jeho dvorními malíři. Jejich první zakázkou se stal rukopis Les Belles Heures de Duc de Berry, který vznikl přibližně mezi léty 1405 až 1409.

Manuskript překonal všechny do té doby vzniklé rukopisy hodinek, které sloužily soukromé zbožnosti a hrály rovněž významnou reprezentační funkci. Na dvou stech dvaceti čtyřech pergamenových listech je celkem 172 nádherných miniatur. Jednotlivé strany ale nejsou zdobeny pouze iluminacemi, ale okraje rukopisu jsou např. „vyplněny" velkým množstvím zlatých břečťanových lístků. Překrásné jsou i jednotlivé iniciály v červené a modré barvě.

Zajímavý je i způsob, jakým rukopis vznikl. Bratři z Limburka dílo dokončili, ale vévoda je ještě přiměl, aby dílo doplnili o dalších pět obrazových cyklů, na nichž Janovi velice záleželo (např. Příběh sv. Pavla Poustevníka a sv. Antonína, Příběh sv. Jeronýma). Žádná jiná srovnatelná kniha hodinek nevznikla podobným způsobem.

Samotný vévoda měl tedy velký vliv na konečnou podobu manuskriptu. Nově se tak v díle objevují scény zachycující studium a vzdělanost, na něž kladl vévoda velký důraz. Jeho vliv je znatelný i v cyklu čtyř miniatur ze života vévodova oblíbeného patrona, Jan Křtitele. Dílo bratrů z Limburka je fascinující, bohužel nejsou všechny symboly pro člověka 21. století jednoznačně „čitelné".

Doprovodná kniha k výstavě je reprezentativní publikací o rukopisu, který patří k největším skvostům knižní malby vůbec. Jednotlivé texty seznamují se samotným manuskriptem a jeho historií až do doby, kdy se dostal do sbírky Metropolitního muzea v New Yorku.

Obsáhlá kapitola je věnována také Janovi, vévodovi z Berry, i jeho pohádkové knihovně a také dalším uměleckým dílům, jež jsou s ním spjata. Nechybí ani studie věnované bratrům z Limburka a jejich úchvatnému dílu. Zajímavé je také nahlédnout do jejich inspiračních zdrojů, jež byly velice pestré, jak dokazují stati i nádherný obrazový doprovod k nim.

Největší část publikace je ale určena samotnému obsahu Les Belles Heures de Duc de Berry. Pozornost je věnována textu, jednotlivým miniaturám, ale i okrajové výzdobě jednotlivých pergamenových listů, která je velice bohatá. Po studiích následuje přehled všech miniatur v originální velikosti. Většinou se tedy jedná o výřezy, které jsou doplněny zasvěceným komentářem. Reprodukovány jsou ale i celé strany.

Na úplný závěr byly zařazeny technické poznámky týkající se použitých materiálů a technik.

Kniha „The Art of Illumination: The Limbourg Brothers and the Belles Heures of Jean de France, Duc de Berry" by neměla uniknout žádnému zájemci o knižní malbu přelomu 14. a 15. století, respektive o dílo famózních bratrů z Limburka.

 

Marek Zágora

 

Timothy B. Husband, The Art of Illumination: The Limbourg Brothers and the Belles Heures of Jean de France, Duc de Berry, The Metropolitan Museum of Art - Yale University Press, New York - New Haven and London 2008 - 2009, 376 stran, cena 65 dolarů.

 

K výstavě a jednotlivým iluminacím více na internetu:

http://blog.metmuseum.org/artofillumination/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru