zájezdy za uměním detailmilán a lombardie: leonardo da vinci a jeho mecenáš ludovico storza zvaný il moro

MILÁN A LOMBARDIE: LEONARDO DA VINCI A JEHO MECENÁŠ LUDOVICO STORZA ZVANÝ IL MORO

07.06.2023 - 11.06.2023

Během exkurze se vydáme do Lombardie a jejího největšího města Milána. Návštěva Castiglione Olona s nádhernými freskami malíře Masolina a Castelseprio s unikátním souborem fresek z 8. století – obě místa nám představí dlouhou tradici vynikajícího malířství v Lombardii. Především se ale podíváme na unikátní památky italské renesance, uvidíme nejslavnější malířská díla Leonarda da Vinci a jeho žáků (obrazy a nástěnné malby) a seznámíme se s uměleckou tvorbou spojenou s jeho mecenášem milánským vévodou Ludovicem Sforzou zvaným il Moro.

Bohatý Lodovico il Moro z rodu Sforzů vládl Milánskému vévodství od 1481 jako regent a v letech 1494 až 1500 jako vévoda. Jeho manželkou byla Beatrice d'Este, kterou Leonardo portrétoval, stejně jako vévodovu milenku Cecilii Gallerani. Lodovico se staral o dostavbu slavné gotické milánské katedrály, budoval úžasný a dodnes zcela zachovalý klášter Certosa di Pavia, kde je i jeho luxusní náhrobek od sochaře Cristofora Solariho, výrazně umělecky obohatil milánský hrad, mj. i nástěnnou malbou Leonarda, která zobrazuje přes celou klenbu rozprostřený košatý strom. Po těchto památkách se vydáme a spolu s tím uvidíme i originální Leonardova díla včetně slavné Poslední večeře. Na cestě jsou i památka připomínající slavnou uměleckou tradici Lombardie. Kuriozitou jsou třeba sochařské části středověké brány v Miláně, kde císař Fridrich I. Barbarossa je vyobrazena jako šílence a zplozenec ďábla. V Miláně bude naše pozornost věnována také raně křesťanským a románským památkám a dlouhé umělecké tradici města.

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou Petra Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih Petra Kováče. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy ve středu v 6.00 hodin. Technické zastávky během cesty, večer příjezd do Bergama, ubytování a noc v hotelu u Bergama.

2. den: Dopoledne CASTIGLIONE OLONA - kolegiáta a baptisterium, jedinečný cyklus raně renesančních fresek od florentského malíře Masolina (Masaccio a Masolino se stali zakladateli slávy florentské renesanční malby; Masolina zaměstnával i Zikmund Lucemburský a jeho malba měla vliv na umění střední Evropy); CASTELSEPRIO - archeologický park věnovaný památkám z doby langobardských králů (chrám S. Giovanni Evangelista, S. Maria Foris Portas s unikátním souborem fresek z 8. století a raně středověkým baptisteriem.

Odpoledne BERGAMO - město v oblasti Lombardie, asi 40 km severovýchodně od Milána v předhůří Alp, horní opevněné město bylo v roce 2017 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, hlavní památky Palazzo della Ragione, Torre Civica, Cappella Colleoni - mistrovské dílo renesanční architektury, kostel Santa Maria Maggiore z 12. až 14. století, Accademia Carrara - obrazárna s vynikající sbírkou italského umění renesance a baroka (Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, Canaletto Francesco Guardi, Rafael, Pisanello) noc v hotelu u Bergama.

3. den: dopoledne CERTOSA DI PAVIA - kartuziánský klášter, skvost renesanční architektury v Lombardii, mauzoleum milánského vévody Giana Galeazza Viscontiho (stavba a její bohatá výzdoba - mj. náhrobky rodu Visconti a Leonardova zaměstnavatele Ludovica il Mora - ovlivnily i renesanci v Čechách,).

Odpoledne MILÁN Castello Sforzesco (architektura Bramante a Filarete): bohaté umělecké sbírky, Michelangelova Pieta Rondanini a strop s motivem koruny stromů od Leonarda da Vinci; chrám S. Maria presso S. Satiro - unikátní iluzivní architektura od Bramanta z doby Leonarda da Vinci, proslulá gotická katedrála (poslední velká stavba mezinárodní gotiky, jedna z největších katedrál na světě, stavba byla zahájena ve 14. století za vévody Giana Galaezza Viscontiho, ale dokončena až o 500 let později, směsice stylů od gotiky po renesanci a neoklasicismus), neoklasicistní budova opery La Scala, otevřená poprvé v roce 1778, Galleria Vittorio Emanuele II - obchodní pasáž z 19. století, noc v hotelu u Bergama.

4. den: MILÁN - dopoledne Sant Ambrogio (Milánský zlatý oltář - skvělé dílo karolinského zlatnictví), klášter S. Maria delle Grazie (Bramantova architektura) s Poslední večeří od Leonarda da Vinciho; odpoledne dvě hlavní milánská muzea umění: Pinacoteca Ambrosiina, jež vedle jednoho z prvních vydání Dantovy Božské komedie (1353) či Leonardova Codex Atlanticus vlastní jedinečnou kolekci obrazů (mj. Podobiznu hudebníka od Leonarda da Vinci, Podobiznu mladé ženy od Ambrogia da Predis, Leonardova žáka, Madonu od Botticelliho, karton k Raffaelově vatikánské fresce Aténská škola, Caravaggiův Košík s ovocem - první zátiší v Itálii); Pinacoteca di Brera - jedna z nejkvalitnějších italských obrazáren prezentující světová díla, například obrazy od architekta Bramanteho, Mantegnovo Kladení do hrobu, Madonu od Bernardina Luiniho, Madonu vévody Montefeltra od Piera della Francesca, Belliniho Pietu, Tintorettovo Zázrak sv. Marka, Raffaelovo Zasnoubení Panny Marie, Caravaggiovu Večeři v Emauzích, noc v hotelu u Bergama,

5.den: V neděli příjezd do Prahy ve 23.00 hodin.

Cena 14 990 Kč

 

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/milano-a-lombardie---po-stopach-leonarda-da-vinci

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru