knižní novinky detailkošice: kniha o kultu kristovy krve v gotické katedrále v košicích

Košice: Kniha o kultu Kristovy krve v gotické katedrále v Košicích

Anotace:

Historik církevních dějin a dlouholetý archivář Arcibiskupského archivu v Košicích Peter Zubko vydal v roce 2013 v rozšířeném vydání publikaci Kult Svätej krvi v Košiciach. Jde o podrobnou studii týkající se roli relikvií v košické katedrále sv. Alžběty, která byla ve středověku významným poutním místem v Uherském království.

Kapli sv. Michala, která stojí samostatně vedle katedrály, autor přesvědčivě interpretuje nikoliv jako pohřební místo, jak se dosud tradovalo, ale jako svého druhu „Sainte-Chapelle“ Košic, jejíž smysl souvisel právě s kultem Kristovy krve.

Kniha se dotýká i obecnějších úvah, třeba zmapování úcty krále Ludvíka I. Velikého k mandylionu – otisku Kristovy tváře nebo náboženským poutím do Košic. Značná pozornost je v publikaci věnována vlivu relikvií na ikonografii výzdoby košické katedrály a košickému zázraku, kdy kněz omylem rozlil víno z kalicha, a skvrna na oltářním ubrusu dostala podobu Kristovy tváře.

Kniha vznikla na základě rozsáhlého archivního a historického bádání. Jde o důležitý příspěvek k tématu vztahu relikvií a gotických katedrál, který je nyní v mezinárodním bádání aktuálním tématem. Kult Kristovy krve, který ve městě uctíval i Zikmund Lucemburský a Matej Korvín, přetrval v Košicích až do reformace.

 

Peter Kováč

 

Peter ZUBKO, Kult Svätej krvi v Košiciach. Rozprávanie o stratených stredovekých relikviách. Košice, Viliam Ščiavnický, 2012 a 2013, 127 s. ISBN 978-80-9710611-9.

 

Informace autora ke knize:

Kniha vyšla len v malom náklade v dvoch vydaniach (2012 a 2013) a predávajú len v košickej katedrále (spravuje farský úrad sv. Alžbety v Košiciach). Knihu som zavesil na web, dá sa stiahnuť na: https://independent.academia.edu/PeterZubko.

Peter Zubko

 

Prof. PhDr. ThDr. Peter ZUBKO, PhD. (1972)

Peter Zubko je autorom vedeckých a odborných monografií, vysokoškolskej učebnice a vedeckých a odborných štúdií a článkov v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. V rokoch 2007-2008 realizoval prednáškový pobyt na Karlovej univerzite v Prahe a v roku 2007 aj prednáškový pobyt na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. Prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku a od roku 2011 pôsobí v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV na čiastkový úväzok.

Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, analyzuje historické texty súvisiace s prelínaním byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície z kultúrno-historického, religiózneho a teologického hľadiska. Spolupracuje na vedeckovýskumných projektoch súvisiacich s vydávaním medzinárodnej vedeckej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru