na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Krakov (Kraków): Obsáhlá polská kniha o kopiích v deskovém malířství 14. – 16. století se věnuje i gotické malbě v Čechách

Małgorzata Nowalińska napsala velmi zajímavou knihu o kopiích obrazů, které vznikly v době 14. – 16. století. Autorka detailně rozebírá pojem repliky a kopie ve středověku, bilancuje konkrétní význam i smysl kopií slavných a uctívaných obrazů. Zabývá se ikonografií (madona, veraikon), ...


Čtěte více

Praha: Fredegarovy kroniky. Čtvrtá kniha a Pokračování – devětadvacátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

V letošním roce (2020) vydá nakladatelství Argo hned několik svazků své edice Memoria medii aevi – Paměť středověku. Jako dvacátý devátý titul (ve skutečnosti ale 28. v pořadí) vyšel překlad čtvrté knihy Fredegarových kronik a jejich Pokračování, tedy pasáží, které jsou ...


Čtěte více

Praha: Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky (Historický ústav)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal kolektivní monografii nazvanou „Hus – husitství – tradice – Praha“ s podtitulem „Od reality k mýtu a zpátky“. Život a dílo Jana Husa, kněze, reformního kazatele, univerzitního mistra a učence, byly a stále jsou předmětem zájmu ...


Čtěte více

Praha: Česky vyšla slavná kniha Christian Norberga-Schulze Význam v architektuře Západu

Christian Norberg-Schulz (1926–2000) byl norský historik a teoretik architektury, který do dějin architektury uvedl dávný pojem genius loci, duch místa. Architektura podle něj znamenala zviditelňování genia loci. Pojem se dnes stal zaklínadlem i pro ty, kteří knihy Norberga-Schulze nikdy nečetli. Pražské nakladatelství ...


Čtěte více

Praha: Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské (Colloquia mediaevalia Pragensia 19)

Anotace: Centrum medievistických studií Akademie věd ČR vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, devatenáctý svazek edice „Colloquia mediaevalia Pragensia“. Nejnovější svazek je věnován knihtisku doby poděbradské a jagellonské. Celkem sedm příspěvků nahlíží na osudy knihtisku v zemích Koruny české od ...


Čtěte více

Cambridge: Publikace The Middle Ages in 50 Objects (Cambridge University Press)

Anotace: Cambridge University Press vydalo zajímavou publikaci „The Middle Ages in 50 Objects“, která se atraktivním způsobem, propojením obrazu a erudovaného textu, snaží přiblížit širšímu publiku nejen středověkou kulturu. Autorky vybraly celkem padesát předmětů, jejichž prostřednictvím seznamují čtenáře nejen s jejich historií, ale ...


Čtěte více

Praha: Vrána v našich životech, kultuře a historii (Grada Publishing)

Dějinám zvířat byla strašně dlouho věnována jen okrajová pozornost. Teprve v posledních letech se historici začali zvířatům více věnovat. Mezi nejznámější historiky zabývající se zvířecím světem patří Francouz Michel Pastoureau, jenž se již několik desetiletí zajímá i o středověké bestiáře a ...


Čtěte více

Praha: Vyšla monografie Rostlinný dekor na českých stavbách 13. století (UNICORNIS)

Anotace: Nakladatelství Unicornis vydalo monografii nazvanou „Rostlinný dekor na českých stavbách 13. století“ Pavla Kroupy, jejímž základem je autorova diplomová práce „Rostlinný dekor na stavbách v Čechách ve druhé polovině 13. století“, kterou autor obhájil v roce 1983 na katedře Dějin umění ...


Čtěte více

Praha: Sborník Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450) (Artefactum)

Letos si připomínáme šestisté výročí úmrtí římského a českého krále Václava IV. z rodu Lucemburků, jenž asi nejvíce proslul jako vášnivý bibliofil, jemuž ve své době patřila největší soukromá knihovna ve střední Evropě. Právě za jeho dlouhé vlády zaznamenala knižní malba ...


Čtěte více

Praha: Móda v časech kříže a kalicha. Oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století (Národní památkový ústav)

Anotace: Národní památkový ústav vydal reprezentativní publikaci „Móda v časech kříže a kalicha. Oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století“ Aleny Nachtmannové. Publikace podává ucelený přehled o vývoji odívání v období 14. a 15. století, kdy vznikl střih kopírující tvary lidské ...


Čtěte více

München (Mnichov): Raffael. Glaube, Liebe, Ruhm – životopis k pětistému výročí umělcovy smrti (C.H. Beck)

Anotace: Nakladatelství C.H. Beck vydalo k pětistému výročí smrti renesančního umělce Raffaela Santiho (1483–1520) jeho nejnovější životopis, jehož autorem je Ulrich Pfistener. Autor se pokusil přinést nový pohled na fenomén jménem Raffael. Raffael patří společně s Leonardem da Vinci a Michelangelem k třem ...


Čtěte více

Praha: Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie – poslední svazek přemyslovské „hexalogie“ Josefa Žemličky (NLN)

Profesor Josef Žemlička je bezpochyby největším znalcem přemyslovské epochy u nás, o níž napsal řadu velice zajímavých a podnětných knih. Již v roce 1986 vyšlo jeho „Století posledních Přemyslovců“, které svou čtivostí a srozumitelností nejen oslovilo širokou veřejnost, ale ovlivnilo i ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru