na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Husitství a husité – výběr studií Petra Čorneje k šestistému výročí začátku husitských válek (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydalo k šestistému výročí začátku husitských válek pod názvem „Husitství a husité“ reprezentativní soubor šestnácti dříve publikovaných studií profesora Petra Čorneje. Jednotlivé studie byly doplněny a rozšířeny o nové poznatky tak, aby odrážely současný stav vědeckého bádání. Autor chápe husitskou ...


Čtěte více

Praha: Záslužná kolektivní monografie Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství (Historický ústav AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny)

Historický ústav Akademie věd České republiky vydal ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny nádhernou výpravnou kolektivní monografii nazvanou „Děti a dětství“, jejíž podtitul „Od středověku na práh osvícenství“ vymezuje velice obsáhlé téma chronologicky. Z hlediska geografického se pak zaměřuje na české ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): Von Bienen lernen – německý překlad a komentovaná edice spisu Bonum universale de apibus Tomáše z Cantimpré (Schnell & Steiner Verlag)

Anotace: Nakladatelství Schnell & Steiner vydalo pod názvem „Von Bienen lernen“ komentovanou edici a německý překlad latinského spisu „Bonum universale de apibus“ dominikána Tomáše z Cantimpré. Součástí je i analýza díla a historie jeho dalších osudů. Ve 13. století popsal kazatel a teolog ...


Čtěte více

Praha: Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů – nejnovější kniha Václava Bůžka (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo monografii „Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů“ s podtitulem „Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků“ historika Václava Bůžka, ředitele Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve stejném nakladatelství vyšla ...


Čtěte více

Praha: Záhada nemoci Karla IV. Osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo knihu doc. MUDr. Jiřího Ramby DrSc. nazvanou „Záhada nemoci Karla IV.“ s podtitulem „Osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie“. Jádro této knihy vyšlo již v roce 2015 pod názvem „Tajemství Karla IV. Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských zkoumání“ ...


Čtěte více

Praha: Více Krásy a Skok vysoký Josefa Krásy – knihy zasvěcené odkazu kunsthistorika Josefa Krásy (Artefactum)

Nakladatelství Artefactum vydalo hned dvě knihy, které se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jenž byl jednou z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století. První kniha nazvaná „Více Krásy“ navazuje na akce z roku 2015, který ...


Čtěte více

Budmerice: Kuchár v stredoveku – průvodce světem středověkých kuchařů a kuchařek (Vydavateľstvo Rak)

Anotace: Vydavateľstvo Rak vydalo v rámci své nové edice Minora překlad knihy Bridget Ann Henischové „Kuchár v stredoveku“, která je zasvěceným a zároveň podnětným průvodcem světem středověkých kuchařů a kuchařek. Jedná se o zajímavou sondu, která přibližuje nejen přípravu jídel a vybrané recepty, ...


Čtěte více

Praha - Olomouc: Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže – záslužná práce Pavola Černého

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vydala společně s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky monumentální dvousvazkovou monografii nazvanou „Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže“ historika umění Pavola Černého, který patří k našim předním ...


Čtěte více

Praha: Uprostřed Evropy. České země na konci středověku – soubor studií profesora Františka Šmahela (Karolinum)

Jen pár měsíců po sobě vyšly hned dva reprezentativní soubory studií našeho nejznámějšího medievisty, profesora Františka Šmahela. První pod názvem „Europas Mitte in Bewegung. Das Königreich Böhmen im ausgehenden Mittelalter“ vydaly společně prestižní nakladatelství Vandenhoeck & Ruprecht a Collegium Carolinum v roce ...


Čtěte více

Praha: Přemyslovský cyklus ve Znojmě. Úvodní otázky historika umění Davida Vrány

Anotace: V nakladatelství Powerprint vyšla publikace „Přemyslovský cyklus ve Znojmě. Úvodní otázky“ historika umění Davida Vrány, který se mimo jiné spolupodílel i na nedávno vydané monografii „Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců“ (Nakladatelství Lidové noviny). Autor přináší nový výklad proslulého přemyslovského cyklu ...


Čtěte více

Praha: Vyšly Staré letopisy české 2. Východočeská větev a některé související texty

Anotace: Centrum medievistických studií vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, druhý svazek edice rozsáhlého analistického a kronikářského souboru, známého od časů Františka Palackého pod názvem Staré letopisy české. Obsahuje celkem šest textů, které v různé míře prozrazují sepětí s ...


Čtěte více

Praha: Metody průzkumu historických materiálů (Grada Publishing)

Anotace: Nakladatelství Grada vydalo publikaci „Metody průzkumu historických materiálů“ Ivany Kopecké a Evy Svobodové, která je určena především restaurátorům, kurátorům sbírek nebo historikům umění. Restaurátoři, kurátoři i historici umění nemají speciální přírodovědné znalosti, ale přicházejí do styku s materiálovými průzkumy uměleckých děl a ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru