faksimile detailgraz (štýrský hradce): dokumentace rukopisu život sv. václava (adeva: die vita des heiligen wenzel)

Graz (Štýrský Hradce): Dokumentace rukopisu Život sv. Václava (ADEVA: Die Vita des heiligen Wenzel)

Vydavatelství ADEVA ze Štýrského Hradce připravilo jako zatím poslední, sto dvacátý první  svazek své výjimečné faksimilové edice CODICES SELECTI faksimile manuskriptu z fondu Rakouské národní knihovny (Österreichische Nationalbibliothek) „Život sv. Václava“ (Icones historici, vitam et martyrium sancti Wenceslai, signatury Cod. Ser. n. 2633), které vydává pod názvem „Die Vita des heiligen Wenzel“.

Manuskript o šedesáti šesti stranách (33 folií) vznikl v Praze v roce 1585 a jeho výzdobu tvoří celkem 24 výjevů na 23 stranách, každá miniatura je doplněna písemnými vysvětlivkami. Písařem a iluminátorem díla v jedné osobě byl pražský malíř Matyáš Hutský od Křivoklátu. Ten vytvořil své dílo podle proslulého cyklu nástěnných maleb, jež dodnes zdobí Svatováclavskou kapli Svatovítské katedrály a za jejichž autora je považován Mistr litoměřického oltáře.

Hutský věnoval manuskript svému dřívějšímu mecenáši a příznivci arcivévodovi Ferdinandu II. Tyrolskému, jehož erb zdobí úvodní list. Za ním pak následuje dedikace. Autor se mu takto pokoušel nabídnout své služby.

Jednotlivé iluminace se docela výrazně odlišují od nástěnných maleb. Malíř musel mnohé změnit a doplnit, musel kupř. vyplnit prostor tam, kde jsou v kapli okna a jiné nerovnosti. Malby jsou i jinak barevné, což je dáno zejména dobovou změnou vkusu. Hodně využíval bohatého zlacení, každá miniatura je orámována zlatými lištami.

Matyáš Hutský dokonce některé výjevy svatováclavské legendy záměrně nově interpretoval a tak vzniklo zcela svébytné dílo. I proto máme před sebou nejen zajímavý raně novověký manuskript, ale zároveň i vzácný dokument o duchovní a umělecké práci malíře při tvorbě díla.

Již nyní je všem zájemcům k dispozici dokumentace k tomuto faksimile. Její součástí je dvanáctistránková německo-anglická brožura, jež přináší základní informace o obou životech sv. Václava, o rukopisu, jenž je asi nejznámějším dílem Matyáše Hutského od Křivoklátu, o jeho autorovi i o arcivévodovi Ferdinandovi II., jenž několik let působil jako císařský místodržící v Čechách.

K dokumentaci jsou přiloženy také tři vybrané faksimilové listy v originální velikosti (22,6 x 15,8 cm), jež jsou podrobně popsány v brožuře. Jedná se o folio 13r s vyobrazením sv. Václava kácejícího šibenice a folio 15r s knížetem sejícím obilí. Třetím listem je pak folio 19r, které je v rukopisu zcela výjimečné, protože na něm Hutský zobrazil hned dvě scény z boje svatého Václava s kouřimským knížetem Radslavem, kterého nakonec pokořil.

Cena pěkné dokumentace s třemi faksimilovými listy v originální velikosti je 98 euro.

 

Marek Zágora

 

Foto: Dokumentace ADEVA

(Další informace o faksimiliích a dokumentacích vydavatelství ADEVA a jejich cenách poskytne česky a slovensky mluvící pán Ján Kočišek, kontakt: kocisek@utanet.at)


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru