Praha: Novou ředitelkou Sbírky starého umění Národní galerie Praha bude Olga Kotková

 

Novou ředitelkou Sbírky starého umění Národní galerie Praha bude PhDr. Olga Kotková, Ph.D. Do funkce bude jmenována 1. ledna 2022. Sbírka starého umění čítá více než 7 000 uměleckých předmětů. Náleží k ní vynikající fond děl české i středoevropské provenience především ze 14. až 16. století. Dále zahrnuje významný konvolut rané německé a nizozemské deskové malby a také fond italských primitivů převážně ze sbírky arcivévody Františka Ferdinanda d‘ Este. Do března 2021 vedl Sbírku starého umění švýcarský kunsthistorik Marius Winzeler, který nyní působí v Drážďanech jako ředitel slavné sbírky Grünes Gewölbe.

(SK)

PhDr. Olga Kotková, Ph.D. vystudovala Filozofickou a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde roku 2013 získala doktorát. Vzdělání si průběžně prohlubovala při četných zahraničních pobytech a stážích (např. v Nizozemsku, USA a Velké Británii). Dlouhodobě pracuje v NGP, kde se odborně věnuje především německému, rakouskému a nizozemskému malířství a sochařství 15.⁠⁠⁠⁠16. století, dále se zabývá rudolfínským malířstvím a vlámským malířstvím 17. století. Zaměřuje se i na vztahy a uměleckou výměnu mezi nizozemským a německým uměním a uměleckou tvorbou v českých zemích. Během své kariéry vydala jak v Čechách, tak v zahraničí řadu odborných publikací, výstavních a soupisových katalogů, např. k tvorbě Lucase Cranacha, Albrechta Dürera nebo Roelandta Saveryho. Je úspěšnou řešitelkou několika vědecko-výzkumných projektů. Vedle odborných publikací publikovala desítky odborných studií, statí a katalogových hesel. Zrealizovala množství výstavních projektů, např. právě probíhající výstavu Falza? Falza!, dále se autorsky podílela na expozici The Empire of Imagination and Science of Rudolf II, jež se uskutečnila v Tokiu v roce 2018. K jejím významným počinům patří též výstava Roelandt Savery. Malíř ve službách císaře Rudolfa II., která se konala v Národní galerii a belgickém Kortrijku v letech 2010 až 2011. Vedle kurátorské práce v Národní galerii také přednáší dějiny umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru